Home News V JUBILEUSZOWA EDYCJA OGÓLNOPOLSKICH DNI ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – SCHRACK SECONET I PARTNERZY
V JUBILEUSZOWA EDYCJA OGÓLNOPOLSKICH DNI ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – SCHRACK SECONET I PARTNERZY
0

V JUBILEUSZOWA EDYCJA OGÓLNOPOLSKICH DNI ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – SCHRACK SECONET I PARTNERZY

0
0

W dniach 05 – 06 października 2016 w Hotelu Windsor w Jachrance odbyła się kolejna, V edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet i Partnerzy. W dwudniowym szkoleniu wzięło udział 520 osób! Formuła charakterystyczna dla tego spotkania – nacisk na merytorykę i pogłębianie wiedzy – zostały zachowane podobnie jak w latach poprzednich. W ciągu dwóch dni specjalistycznych wykładów połączonych z praktycznymi warsztatami u poszczególnych producentów, uczestnicy mieli okazję pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę z zakresu zaawansowanych systemów bezpieczeństwa.

Nadrzędny cel spotkania – możliwość zaprezentowania uczestnikom w sposób praktyczny jak systemy bezpieczeństwa funkcjonują we wzajemnej interakcji – został osiągnięty. Schrack Seconet Polska, wraz ze wszystkimi Partnerami V edycji warsztatów, zaprezentowali przykłady współpracy systemów bezpieczeństwa z układami mechaniki i automatyki budynku.

Najważniejszym punktem tego spotkania była prezentacja „na żywo” procedury zadziałania wszystkich, zintegrowanych systemów bezpieczeństwa podczas pożaru. Podczas pokazu INTEGRACJI zostało zaprezentowanych kilka scenariuszy, m.in., po raz pierwszy – możliwości systemów bezpieczeństwa podczas zagrożenia terrorystycznego.

Podczas dwóch dni merytorycznych spotkań, z najlepszymi ekspertami w branży, słuchacze zapoznali się z najnowszymi wytycznymi, dotyczącymi projektowania m.in. systemów: SSP, DSO, SUG, BMS, SMS, CCTV, SKD, sterowania wentylacją, oddymianiem i od zieleniami pożarowymi, a także sieci strukturalnych.

Zostały poruszone m.in. takie zagadnienia jak:

  • certyfikowane sterowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego i urządzeń technicznych budynków,
  • certyfikowane sterowanie, zasilanie i napędy urządzeń automatyki pożarowej, systemy automatyki i zarządzania budynkiem (BMS),
  • obsługa codzienna systemów oraz podczas zagrożenia – sposoby eliminacji błędów i optymalizacja procedur obsługi,
  • systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów (funkcje bezpieczeństwa fail-safe, nadmiarowość i inne),
  • zdalne zarządzanie systemami bezpieczeństwa,
  • rozwiązania specjalne detekcji pożaru (detekcja tlenia, liniowa detekcja dymu i temperatury, detekcja płomienia),
  • zintegrowane systemy SSP i SUG,
  • procedury sterowania i praktyczne zastosowania aerozolowych systemów gaszenia SUG,
  • projektowanie i realizacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych, integracja z innymi systemami bezpieczeństwa,
  • podwyższanie bezpieczeństwa pożarowego przy zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań telewizji dozorowej.

Swoje referaty wygłosili wybitni reprezentanci branży zabezpieczeń m.in.: przedstawiciele instytucji badawczych, najlepszych, specjalistycznych uczelni technicznych oraz niezależni specjaliści, zajmujący się problematyką systemów bezpieczeństwa.

Do współorganizacji jedynego w branży zabezpieczeń szkolenia na tak dużą skalę zostali zaproszeni producenci innych systemów: BELIMO Siłowniki S.A. – lider w produkcji napędów klap pożarowych oraz siłowników i zaworów przeznaczonych do instalacji HVAC; Hanwha Techwin Europe, wcześniej Samsung Techwin Europe – część Grupy Samsung, oferująca wydajne i stabilne produkty nadzoru wizyjnego dla takich rynków wertykalnych jak: miasta, banki, transport, handel detaliczny,  zaprojektowane w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb profesjonalnych instalatorów i użytkowników systemów zabezpieczeń elektronicznych; ID Electronics Sp. z o. o.– firma aktywna w kształtowaniu rozwoju branży technicznej ochrony mienia w Polsce, opierająca swoją ofertę sprzętową i rozwiązania systemowe na urządzeniach renomowanych producentów światowych, co w połączeniu z bogatą wiedzą i doświadczeniem pracowników pozwala na osiągnięcie bardzo dobrej relacji uzyskanej funkcjonalności do poniesionych kosztów. NUUXE RADIOTON Sp. z o. o.– dystrybutor Stałych Urządzeń Gaśniczych Aerozolowych, zaawansowanych systemów PSIM, VMS, a także kontroli dostępu. Profil działalności NUUXE obejmuje ponad 20 lat doświadczeń w projektowaniu, realizacji i serwisie szeroko pojętych systemów bezpieczeństwa; TOMMEX Żebrowcy Spólka Jawna – dostawca systemów nagłośnienia estradowego, systemów nagłośnienia obiektów sportowych oraz Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych; WAGO ELWAG  Sp.  z o. o. – dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnych systemów sterowania w przemyśle i automatyce budynkowej, umożliwiających nadzór nad infrastrukturą techniczną instalacji, integrację różnych systemów zarządzania i bezpieczeństwa obiektu.

Zarówno w sesji wykładowej, jak i warsztatowej, udział wzięli przedstawiciele Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX. Przedstawiciele tego niezależnego ośrodka doradców i ekspertów, skupiającego najbardziej doświadczonych i znanych specjalistów w zakresie wytycznych projektowania i stosowania systemów bezpieczeństwa pożarowego w kraju, poprowadzili niezwykle ciekawe zajęcia teoretyczno-praktyczne. Wsparcie merytoryczne podczas tegorocznej edycji szkolenia zapewniły również: Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej oraz Instytut Techniki Budowlanej.

Wsparcie techniczne na etapie przygotowań oraz podczas całego spotkania zapewniła firma LUXMAT – Telecom Sp. z o. o. ze swoim autorskim systemem obsługi gości w oparciu o kody QR.

Udział w dwudniowych warsztatach zostanie potwierdzony wspólnym certyfikatem, wystawionym przez Schrack Seconet Polska oraz wszystkich Partnerów szkolenia. Otrzymanie dokumentu z kompletem podpisów wszystkich producentów uzależnione jest od udziału uczestnika w poszczególnych sesjach szkolenia.

Organizatorzy – Schrack Seconet Polska oraz wszyscy tegoroczni Partnerzy projektu, składają serdeczne podziękowania wszystkim prelegentom, uczestnikom , przedstawicielom instytucji oraz uczelni technicznych, patronom merytorycznym i medialnym. Schrack Seconet Polska dziękuje wszystkim Partnerom projektu za wspólną, wielotygodniową pracę nad całokształtem szkolenia.

Organizatorzy już dziś zapraszają do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego 2017. Termin zostanie ogłoszony na początku przyszłego roku. 

open