Home Biznes i Ludzie UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO – PROJEKTANT
0

UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO – PROJEKTANT

0
0

Niniejszy artykuł jest ostatnim w ramach cyklu publikacji dotyczących poszczególnych uczestników procesu budowlanego w polskim prawie i zostanie poświęcony projektantowi.

Obowiązek zapewnienia opracowania projektu budowlanego przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych spoczywa na inwestorze, zanim jeszcze zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Projektowanie oraz sprawdzanie projektów architektoniczno- budowlanych, a także sprawowanie nadzoru autorskiego stanowi samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Funkcję projektanta pełni osoba, która jest autorem projektu budowlanego. W odniesieniu do tzw. projektów typowych, tj. wielokrotnie wykorzystywanych projektów niewielkich obiektów budowlanych, projektantem nie jest autor takiego projektu, lecz osoba, która zaadaptowała projekt do konkretnej inwestycji budowlanej.

CZYTAJ DALEJ >>

open