Home Builder 4Young Architects BIM JAK ZAŻYWAĆ TO LEKARSTWO
BIM JAK ZAŻYWAĆ TO LEKARSTWO
0

BIM JAK ZAŻYWAĆ TO LEKARSTWO

0
0

BIM inwestora i wykonawcy. Największym beneficjentem BIM jest inwestor. On może najwięcej zyskać, stosując tę metodologię podczas realizacji swojej inwestycji. Ale żeby stosować BIM, inwestor musi wiedzieć, jak ten proces ma wyglądać i czego ma prawo oczekiwać od innych uczestników.

Z drugiej strony powinien mieć pewność, że inni uczestnicy procesu (projektanci, wykonawcy, dostawcy) również posiadają wystarczającą wiedzę, konieczną do skutecznego wykorzystania BIM. Nowa rubryka BIM inwestora i wykonawcy ma na celu dostarczenie tej wiedzy wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim jej głównym beneficjentom.

W  2017  roku  najmodniejszym  słowem  w polskim  budownictwie  stało  się  słowo  „BIM”.  BIM,  czyli  Building Information Model lub Building  Information  Modeling lub  wreszcie Building Information Management. To kompletna zmiana w podejściu  do  budowy  nowych  obiektów  i modernizacji  obiektów  istniejących. Building Information Model –  to  model  cyfrowy  obiektu. Building  Information Modeling– to tworzenie,  edytowanie i korzystanie z tego modelu. Building  Information  Management –  to  zarządzanie  informacją  i  procesami  związanymi  z  dwoma  wcześniejszymi definicjami.

Nieunikniony rozwój
BIM  jest  rozwijany  na  świecie  od  kilkunastu lat, a od kilku lat kolejne  kraje wdrażają BIM na szczeblu rządowym jako główną strategię rozwoju budownictwa.  Najkrócej  rewolucję  BIM  w  budownictwie  można  przyrównać  do  rewolucji,  jaka  kilkadziesiąt  lat  temu miała miejsce w przemyśle motoryzacyjnym:  podstawową  częścią  procesu produkcji samochodów stał  się  świat  cyfrowy.  Najpierw  tworzy  się  w  komputerze  cyfrowy  model  projektowanego  samochodu,  dzięki symulacjom bada się zachowanie  wszystkich  jego  części  w  różnych  warunkach, symuluje się upływ czasu, zużywanie się podzespołów, odporność na korozję itd. Jednocześnie  projektuje  się  harmonogram  montażu, analizuje koszty… Na podstawie  uzyskanych  danych  można  podjąć-decyzje, dzięki którym zmniejsza się ryzyko  różnorodnych  błędów,  jakie  mogłyby pojawić się w procesie produkcji lub użytkowania. I dopiero na  samym  końcu  podejmuje  się  decyzję o uruchomieniu produkcji danego modelu.

Jak działa BIM?
Zanim  coś  zbudujesz  w  rzeczywistości,  „zbuduj”  to  w  komputerze  i  sprawdź,  jak  Twoje  dzieło  (budynek,  most,  droga,  lotnisko…)  zachowuje  się  na  wszystkich  etapach  swojego  życia:  podczas  budowy,  eksploatacji,  modernizacji  czy  remontu, z uwzględnieniem różnych  aspektów.  Dopiero  po  sprawdzeniu  w  komputerze,  czy  uzyskany  efekt  jest zadowalający, rozpocznij rzeczywistą  budowę.  Brzmi  prosto…  Ale  jak to zrobić? No właśnie…
BIM  jest  postrzegany  jako  lekarstwo  na  wiele  chorób,  jakie  trapią  współczesne  budownictwo.  I  faktycznie  jest  takim  lekarstwem.  Ale  jak to bywa z lekarstwami, nieumiejętne użycie może nie tylko nie przynieść żadnych efektów, ale wręcz zaszkodzić.

Beneficjenci BIM
Największym  beneficjentem  BIM  jest inwestor. On może najwięcej zyskać,  stosując  tę  metodologię  podczas realizacji swojej inwestycji. Ale  żeby  stosować  BIM,  inwestor  musi  wiedzieć,  jak  ten  proces  ma  wyglądać,  czego  ma  prawo  oczekiwać  od  innych  uczestników,  jakich  efektów  powinien  spodziewać  się  na  końcu.  Z drugiej  strony  powinien  mieć  pewność,  że  inni  uczestnicy  procesu (projektanci, wykonawcy, dostawcy)  również  posiadają  wystarczającą  wiedzę,  konieczną  do  skutecznego wykorzystania BIM.

Europejskie Centrum  Certyfikacji BIM 
Aby  pomóc  inwestorom  (a szczególnie  inwestorom  publicznym)  w skutecznym wdrożeniu BIM, niecały rok temu zostało powołane Europejskie  Centrum  Certyfikacji  BIM  (EccBIM), którego celem jest przede wszystkim  promowanie  dobrych  praktyk,  zagwarantowanie  wysokiej jakości usług BIM świadczonych  przez polskie firmy projektowe i wykonawcze  oraz  wskazanie  inwestorom sposobów uzyskania maksymalnych efektów finansowych z BIM.
Europejskie  Centrum  Certyfikacji  BIM  jest  Fundacją,  czyli  organizacją  non-profit,  która  łączy  różne  środowiska zainteresowane efektywnym wprowadzeniem w naszym kraju  technologii  BIM  jako  narzędzia  znacząco  zwiększającego  efektywność  inwestycji  publicznych  i prywatnych.
W  Radzie  Fundacji  zasiadają  przedstawiciele  uczelni,  organizacji  zawodowych  i  stowarzyszeń.  Wśród  członków  Rady  znajdują  się  też  przedstawiciele  organizacji  zawodowych  działających  w Wielkiej  Brytanii, lidera wdrożenia BIM w inwestycjach publicznych.
Główne cele statutowe Fundacji to:
1.  Promowanie efektywnych, sprawdzonych w innych krajach Europy  rozwiązań  w zakresie  budownictwa  infrastrukturalnego  ze  szczególnym  uwzględnieniem  technologii BIM.
2.  Wspieranie wdrażania technologii  BIM w realizacji zamówień w sektorze publicznym i prywatnym.
3.  Inicjowanie działań legislacyjnych  w Polsce  zgodnie  z dyrektywami  Unii Europejskiej.
4.  Kształcenie i certyfikowanie kompetencji  kadr  inwestorów,  biur  projektowych  i  firm  wykonawczych w Polsce.
Ekspertami  Fundacji  są  osoby  mające  na  swoim  koncie  wiele  wdrożeń  związanych  z różnymi  aspektami BIM: projektanci, szefowie zespołów  projektowych,  BIM  managerowie, specjaliści zajmujący się zarządzaniem  informacją,  inżynierowie  reprezentujący  inwestora, przedstawiciele  firm  wykonawczych,  prawnicy,  pracownicy  naukowi.  Fundacja  współpracuje  z  wieloma  firmami,  które  chcą  podzielić  się  swoim  doświadczeniem  z  zakresu  technologii BIM.
ECCBIM organizuje  szkolenia,  dostarcza  usługi  doradcze  i konsultingowe,  realizuje  wdrożenia,  pomaga  w edukacji na wyższych uczelniach  (nie  tylko  technicznych).  Wszystkie  te działania mają jeden cel: efektywne wdrożenie BIM w Polsce ze szczególnym  uwzględnieniem  polskich  inwestycji publicznych. Żeby to lekarstwo, jakim jest BIM,  było naprawdę skuteczne…

mgr inż. Dariusz Kasznia
Prezes Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM
www.eccBIM.org

open