Home Materiały i Technologie WIĘCEJ NIŻ SERWIS – OTIS REMOTE SERVICE
WIĘCEJ NIŻ SERWIS – OTIS REMOTE SERVICE
0

WIĘCEJ NIŻ SERWIS – OTIS REMOTE SERVICE

0
0

Pakiet Remote Service to kolejny postęp w technologii pozwalający na przełamanie standardowych zakresów usług serwisowych. Nowe rozwiązanie wprowadzone przez firmę OTIS zapewnia pełen podgląd na pracę urządzeń dźwigowych. Dodatkowo platforma eService otwiera przed Użytkownikami szereg możliwości.

OTIS to lider na rynku produkcji, modernizacji, montażu i serwisu dźwigów, schodów, chodników ruchomych. Firma posiadająca 165-letnią tradycję, która przy tworzeniu gamy produktów oraz usług skupia się przede wszystkim na jakości i bezpieczeństwie Użytkowników. Dzięki temu kierunkowi i chęci zaspokojenia potrzeb Klientów gama usług serwisowych została rozszerzona o Pakiet Remote Service, zapewniający, za pośrednictwem Systemu REM® (Remote Elevator Monitoring), 24-godzinną obsługę urządzeń dźwigowych.

Pełen podgląd na pracę urządzeń

Wprowadzenie tej usługi to kolejny postęp w technologii, pozwalający na przełamanie standardowych zakresów usług serwisowych, ograniczonych jedynie do wizyt Mechaników na obiekcie i prowadzenia czynności bezpośrednich przy urządzeniach. System REM®, wykorzystując transmisję danych: monitoruje prewencyjnie, przez 24 godziny na dobę, pracę urządzeń; zapewnia dwustronną komunikację z Pasażerem, automatycznie komunikuje pracownikom całodobowego Centrum Zgłoszeniowego OTISLINE o wszelkich odstępstwach od określonych parametrów urządzeń. Zakres stałego monitorowania elementów urządzeń dotyczy m.in.:

• kontroli parametrów sterowania i rejestrowanych zdarzeń;

• prawidłowości zatrzymywania kabiny oraz lokalizacji dźwigów w szybie;

• weryfikacji działania drzwi; • stanu oświetlenia w kabinie;

• pracy obwodów bezpieczeństwa;

• elementów nośności, a także łączności głosowej i stanu zasilania.

Ze względu na wysoce zaawansowany poziom kontroli pracy podzespołów urządzeń System REM® jest w stanie odnotować wszelkie odstępstwa od określonych wartości, tym samym ograniczając ryzyko wystąpienia usterek i nieplanowanych przestojów urządzeń. Dzięki tej rozwiniętej technologii OTIS jest w stanie zapewnić pełną prewencyjną obsługę serwisową, zdalnie i na bieżąco monitorować pracę urządzeń.

Platforma eService

Usługa Remote Service zapewnia firmie OTIS pełen podgląd na pracę urządzeń, jednak zdajemy sobie sprawę, iż nasi Użytkow
nicy też tego oczekują, dlatego udostępniamy im możliwość korzystania z dostępu do usługi eService. Jest to platforma dostępna 24 godziny na dobę. Dzięki korzystaniu z usługi eService w każdej chwili wskazani Użytkownicy mają możliwość podejrzenia historii serwisowej urządzeń, w tym m.in.: • zapoznania się z rejestrem wizyt konserwacyjnych i wykonanych czynności, • listy dokonanych zgłoszeń do Centrum Zgłoszeniowego OTISLINE wraz ze wszelkimi ich szczegółami. Platforma eService umożliwia także zapoznanie się ze zgłoszeniami generowanymi przez System REM® (Remote Elevator Monitoring). Zdajemy sobie sprawę z tego, iż każdy z nas oczekuje informacji zwrotnej na temat działań podjętych przez swojego usługodawcę, podsumowania czynności, które wykonał w okresie świadczenia usług. Dlatego też, poza weryfikacją historii serwisowej, eService zapewnia możliwość generowania okresowych raportów, które trafią wprost na skrzynkę mailową Użytkowników. Informacja zwrotna może zostać również, po każdym dokonanym zgłoszeniu i zakończonych czynnościach serwisowych, automatycznie przekazana do Centrum Zgłoszeniowego OTISLINE. Pełen obraz świadczonych usług to nie wszystko. EService także:

• zapewnia dostęp do analizy ruchu urządzeń oraz ilości dokonanych zgłoszeń;

• wskazuje dane opiekuna kontraktu serwisowego, a także zapewnia możliwość zgłoszenia chęci kontaktu z firmą OTIS.

Nie ma już konieczności wykonywania połączenia bądź wysyłania wiadomości e-mail. Wystarczy, że Użytkownik zgłosi nam potrzebę kontaktu za pośrednictwem platformy eService, a nasz Pracownik skontaktuje się niezwłocznie celem ustalenia szczegółów. W dalszym ciągu pracujemy nad tym, aby eService nie przedstawiał tylko historii usług, ale również zapewniał możliwość wzajemnej komunikacji, w tym dokonywania zgłoszeń online bez konieczności nawiązywania połączeń telefonicznych i przekazywania dokumentacji dotyczącej realizowanych usług.

System REM® • monitoruje prewencyjnie pracę urządzeń; • zapewnia dwustronną komunikację z Pasażerem; • automatycznie komunikuje pracownikom całodobowego Centrum Zgłoszeniowego OTISLINE o wszelkich odstępstwach od określonych parametrów urządzeń.

open