Home News RAPORT ROCZNY GRUPY PEKABEX
RAPORT ROCZNY GRUPY PEKABEX
0

RAPORT ROCZNY GRUPY PEKABEX

0
0

17 kwietnia opublikowaliśmy „Raport Roczny Grupy Pekabex”. W ślad za nim ukazał się po raz pierwszy w historii Pekabeksu „Raport Zintegrowany za 2018 rok” – w wersji graficznej, który obejmuje także niefinansowe aspekty naszej działalności: aspekty społeczne, pracownicze czy środowiskowe. W imieniu całego Zarządu Grupy Pekabex zachęcam do lektury.

Publikacja obejmuje zasięgiem Grupę Pekabex, w której jednostką dominującą jest Pekabex S.A. Została opracowana w formule raportu zintegrowanego, spełniającego wymogi raportowania zintegrowanego określone przez International Integrated Reporting Council (IIRC). Dane finansowe zostały opracowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Dane pozafinansowe zostały przygotowane według wytycznych Global Reporting Initiative w wersji GRI Standards (poziom podstawowy – core). Raport jest publikowany w cyklu rocznym, tj. obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Część finansowa została poddana zewnętrznemu audytowi, część pozafinansowa nie została poddana zewnętrznej weryfikacji.

LINK do Raportu Zintegrowanego: https://pekabex.pl/pl/582-zintegrowany-raport-pekabex-za-2018-rok

open