Home Materiały i Technologie PORADNIK WDROŻENIA SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ “JESTEM INNOWACYJNY. WDRAŻAM AUTODESK VAULT” JEST JUŻ DOSTĘPNY
PORADNIK WDROŻENIA SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ “JESTEM INNOWACYJNY. WDRAŻAM AUTODESK VAULT” JEST JUŻ DOSTĘPNY
0

PORADNIK WDROŻENIA SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ “JESTEM INNOWACYJNY. WDRAŻAM AUTODESK VAULT” JEST JUŻ DOSTĘPNY

0
0

Poradnik wdrożenia Vault  ma na celu obrazowo przedstawić naturalny przebieg wdrożenia w firmie i zwrócić uwagę na potencjalnie niedopracowane aspekty. Poradnik pozwoli Ci dostrzec obszary wymagające ulepszeń w Twojej firmie i zainspiruje do konstruktywnej analizy dotychczasowego schematu pracy w przedsiębiorstwie. Dowiedz się zatem jak możesz polepszyć standardy swoich usług a jednocześnie zmaksymalizować efektywność i wnieść innowacyjność w szeregi Twojej firmy.

Sprawne zarządzanie dokumentacją w firmie to jeden z najważniejszych, a zatem niemal koniecznych do wdrożenia w przedsiębiorstwie warunków jego zorganizowanego funkcjonowania. Współczesne przedsiębiorstwa mają rozproszoną strukturę i bazują na wielopłaszczyznowej komunikacji. Coraz częściej uskuteczniają pracę grupową i inderdyscyplinarność, nastawiając się na innowacyjność i szybszy rozwój procesu biznesowego – od pozyskania klienta, dopasowania się do niego, poprzez wystawienie oferty, wykonanie projektu, a następnie produktu, aż po realizację zlecenia w terminie i wewnętrzny case study z nawiązanej współpracy. Analizuje się ją potem pod kątem tzw. wąskich gardeł, czyli potencjalnych obszarów, które można usprawnić podejmując się kolejnego zlecenia. Taka analiza możliwa jest w momencie, kiedy ma się kontrolę nad wspomnianym procesem w firmie. Zwykła komunikacja werbalna oraz słowne terminy i zakres obowiązków obecnie nie dają już możliwości zapanowania nad poprawnym, rzeczowym i mieszczącym się w określonym czasie wykonywania obowiązków, rozplanowania zadań oraz wglądu do przebiegu pracy nad wykonywanym projektem.

Sposób działania firmy stawiającej na rozwój i implementację nowych rozwiązań, przy ciągłej poprawie stosowanych schematów, z pewnością skutecznie usystematyzuje w kontekście zarządzania obiegiem dokumentacji system Autodesk Vault.

Autodesk Vault to niezbędny dodatek do programów CAD 3D, gdzie bieg procesom w firmie wyznacza odpowiednio modyfikowana i archiwizowana dokumentacja. Przechowywanie dokumentacji projektowej i okołoprojektowej w bezpiecznym repozytorium zapewnia jej bezpieczeństwo. Scentralizowane archiwum gromadzi wszystkie zasoby, z których korzystają działy firmy, min. konstrukcyjny, technologiczny, handlowy i zakupowy, a określone uprawnienia konkretnych użytkowników zapewniają szybki i łatwy dostęp do posiadanych informacji, co chroni firmę przed utratą ważnych danych.

Poprzez wdrożenie Autodesk Vault – systemu do zarządzania dokumentacją techniczną Klient zyskuje liczne korzyści, wynikające w dużej mierze z oszczędności czasu podczas własnych prac projektowych.

Kluczowe funkcjonalności Autodesk Vault:

 • Skuteczny obieg dokumentacji projektowej i okołoprojektowej wg opracowanych cykli elektronicznych
 • Cykle elektroniczne odzwierciedlające realną drogę dokumentu od stworzenia do zatwierdzenia, wprowadzania zmian i emisji na produkcję
 • Możliwość adaptacji pod systemy ERP
 • Wersjonowanie i rewizjonowanie plików na bazie zgromadzonej historii każdego pliku
 • Narzędzia do wyszukiwania plików w przechowalni
 • Określanie ról użytkowników celem kontroli dostępu
 • Współużytkowanie szablonów dokumentów i projektów
 • Automatyczna numeracja dokumentacji
 • Obsługa licznych formatów plików CAD i nie CAD
 • Kontrola pracy grupowej oraz system korespondencyjny
 • Praca z aktualnymi wersjami pliku

Korzyści, jakie przynosi praca w systemie Autodesk Vault:

 • Eliminacja błędów projektowych
 • Ponowne wykorzystanie uprzednio stworzonych projektów
 • Porządek, hierarchizacja i historia w dokumentacji
 • Brak duplikatów plików
 • Szybkie wyszukiwanie dokumentów
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych
 • Zwiększenie wydajności pracy i wprowadzenie automatyzacji
 • Zarządzanie wersjami dokumentów
 • Zapewnienie wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji
 • Zarządzanie wydaniami i zmianami
 • Tworzenie zestawień komponentów (BOM)

Kolejność wdrożenia Autodesk Vault:

 • Analiza potrzeb klienta, czyli BPA (business process analysis)
 • Przedstawienie wniosków w raporcie z weryfikacji potrzeb i wykryte problemów
 • Ustalenie zakresu wdrożenia systemu PDM/CAD
 • Oferta na wdrożenie
 • Wdrożenie właściwe
 • Asysta powdrożeniowa
Poradnik wdrożenia „Jestem innowacyjny. Wdrażam Autodesk Vault” dostępny na stronie AEC Design
open