Home Builder Awards Osobowość Branży 2021 TOMASZ KONIOR – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
TOMASZ KONIOR – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021
0

TOMASZ KONIOR – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021

0
0

Założyciel i główny architekt Konior Studio

Dziękuję za wyróżnienie. Za nami wyjątkowy rok. Trudny ze względu na pandemię. Udany zawodowo. Z sukcesem zakończyliśmy kilka znaczących w historii naszego biura realizacji. To duża satysfakcja. Zbieramy pochwały i nagrody za ostatnie dokonania.

Głośno jest o malowniczej siedzibie Press Glass w Konopiskach oraz Zespole Szkół Muzycznych w Warszawie z „okrągłą” salą koncertową, zaprojektowaną przy współpracy z zaprzyjaźnioną japońską marką Nagata Acoustics. Pierwszy z wymienionych projektów pokazuje dość świeży trend w naszych zainteresowaniach, gdyż dotychczas byliśmy znani głównie z realizacji miejskich. Tymczasem coraz częściej zwracamy się w stronę krajobrazu. Drugą z realizacji AD 2021 można śmiało uznać za nasze spécialité de la maison. Od prawie 20 lat z sukcesem projektujemy miejsca dla muzyki. Obecnie w międzynarodowym konsorcjum kontynuujemy projekt Filharmonii w Brnie. Na dniach po przebudowie otworzą swoje podwoje czytelnie Biblioteki Narodowej w Warszawie. Projekt zrealizowany po wygranym konkursie architektonicznym był sporym wyzwaniem. Jesteśmy zaangażowani w kolejne ciekawe tematy. Interesująco zapowiada się przebudowa niemal całego kwartału dawnej zabudowy w ścisłym centrum Katowic na kompleks hotelowo-biurowy. W rewitalizacji widzimy przyszłość nie tylko pojedynczych obiektów. To duża szansa dla całych dzielnic oraz miast. Mnóstwo cennych i opuszczonych miejsc w atrakcyjnych lokalizacjach czeka na swoją drugą młodość. Na co dzień pracujemy w starym budynku z przełomu XIX i XX wieku, który od lat jest naszą katowicką siedzibą. Oprócz komfortu i sporej przestrzeni, szczególnie ważnej w czasach pandemii, mamy stamtąd dobrą perspektywę. Z bliska obserwujemy sąsiadującą Akademię Muzyczną, której rozbudowa według naszego projektu sprzed 14 lat trwale wrosła w miejski koloryt. Wokół wciąż czeka wiele możliwości fascynującej pracy dla architektów. Niezmiennie cieszy nas projektowanie. Inspiruje poszukiwanie odpowiedzi na aktualne pytania, o dobrą oraz zdrową przestrzeń dla ludzi, o fenomen miasta i jego przyszłość. Różnorodność podejmowanych zadań nie pozwala nam popaść w rutynę.


TOMASZ KONIOR, architekt i urbanista, założyciel oraz główny architekt w Konior Studio. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1994). Studia podyplomowe z konserwacji zabytków na Politechnice Śląskiej (1995). Praktyka projektowa na FH w Trewirze. Praca doktorska pt. Ewolucja przestrzeni pu-blicznej w budynkach dla muzyki (2019). Ważniejsze nagrody: Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2014), Platynowy Laur Umiejętności i Kom-petencji (2015), Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie architektury (2016), Cezar Ślą-skiego Biznesu (2013), Śląska Nagroda Jakości (2014), Medal Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach (2007), I nagroda w Międzynarodowym Biennale „Leonardo” (2007). Trzykrotna nominacja do nagrody Miesa Van der Rohe, Grand Prix Archi-tektura Roku SARP (2007), Award for Friendly Public Space na XXIII Kongresie UIA w Turynie. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz Izby Architektów RP. Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych przy ZG SARP (2010–2015). Członek oraz współzałożyciel Instytutu Współczesnego Miasta. Czło-nek Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie (2012–2017). Współzałożyciel Stowarzyszenia Katowice Kultura Natura. Członek fundacji Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim oraz Członek stowarzyszenia LIBRA w Katowicach. Pasjonat miasta i muzyki klasycznej. Miłośnik kotów.

https://www.koniorstudio.pl/

https://www.facebook.com/koniorstudio/

open