Home News Unibep SA: Ambitne plany na 2022 rok
Unibep SA: Ambitne plany na 2022 rok
0

Unibep SA: Ambitne plany na 2022 rok

0
0

11 kwietnia 2022 r. zarządzający Grupą Unibep spotkali się z analitykami giełdowymi i dziennikarzami. Celem było podsumowanie wyników Grupy za rok 2021 oraz przedstawienie planów na najbliższe miesiące. „Grupa Unibep radzi sobie z kryzysami pojawiającymi się na rynku dlatego, że jej działalność jest bardzo zdywersyfikowana. Rok 2022 będzie wyzwaniem dla całęj branży budowlanej, ale także dla nas, bo sytuacja – z powodu wojny w Ukrainie – jest bardzo niestabilna. Jestem jednak przekonany, że obronimy zaplanowaną marżę oraz osiągniemy 2 mld zł ze sprzedaży” – powiedział w czasie spotkania Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep SA.

Obie konferencje były w formule hybrydowej – część osób była obecna na sali konferencyjnej w warszawskiej siedzibie Unibep SA, część oglądała transmisję on-line.  

Przypomnijmy, 47 mln zł (wzrost o 27 proc. rdr) zysku netto, przy sprzedaży na poziomie 1,7 mld zł (wzrost o 2 proc. rdr) oraz portfel zamówień w części budowlano-infrastrukturalnej o wartości ok. 3,5 mld zł – tak prezentują się wyniki Grupy Unibep za rok 2021. Dla Grupy wyniki są historyczne tym bardziej, że wypracowane zostały w niezwykle trudnych, biznesowo bardzo wymagających warunkach. Pełny raport dostępny jest na stronie: https://unibep.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe.html

Unidevelopment bije rekordy

Rekordowy poziom zysków Grupy Unibep to głównie zasługa historycznych wyników w segmencie deweloperskim, realizowanych przez Grupę Unidevelopment (branża generuje 17 proc. przychodów Grupy). Deweloper w 2021 roku sprzedał w sumie 921 mieszkań i uzyskał marżę brutto na poziomie blisko 65 mln zł. Grupa jest bardzo dobrze przygotowana na najbliższe lata – w portfelu ma nieruchomości pozwalające na budowę ok. 5600 mieszkań.

Zbigniew Gościcki, Prezes Zarządu Unidevelopment S.A te wyniki skomentował tak: „Rynek mieszkaniowy znajdował się w fazie wzrostowej. Po krótkim spowolnieniu związanym z pandemią, ceny nieruchomości rosły w roku 2021 w tempie szybszym niż inflacja i zbliżonym do wzrostu wynagrodzeń. W moim odczuciu istotne znacznie dla przyszłości rynku będą miały wzrost stop procentowych, zmiany podatkowe i legislacyjne oraz wzrost zainteresowania najmem instytucjonalnym oraz rozwój rynku PRS”.

Spółka Unidevelopment prowadzi działalność na rynkach warszawskim, poznańskim i radomskim. W 2021 deweloper kupił grunty w Trójmieście, myśli również o ekspansji na południu kraju. „Naszym celem jest zwiększanie sprzedaży mieszkań. Myślimy o tym segmencie strategicznie, chcemy być obecni w wielu miejscach w kraju” – dodał Sławomir Kiszycki, Wiceprezes Zarządu Unibep SA i Dyrektor Finansowy.

Prezes Gościcki zapytany, czy spólka ma plany na działalność w innych aglomaracjach lub przejęcia mniejszych deweloperów, odpowiedział: Rok 2022 będzie rokiem umacaniania się na rynkach, na których działamy. Ale oczywiście monitorujemy rynki, patrzymy, co się dzieje w segmencie deweloperskim w Polsce.

GWK i GWE generują prawie połowę przychodów Grupy

Budownictwo kubaturowe w kraju zakończyło rok 2021 z założonymi wynikami i to mimo wzrostu cen materiałów i presji płacowej. W 2021 roku generalny wykonawca oddał do użytku 15 budów, a obecnie na terenie Polski realizuje ok. 40 kontraktów. Wartość portfela zleceń tego segmentu na rok 2022 oraz lata kolejne wynosi ok. 1,85 mld zł. Warto wspomnieć, że GW kraj oraz GW eksport generują prawie połowę przychodów Grupy Unibep (46 proc.).

– Był to bardzo dobry rok dla budownictw kubaturowego. Uzyskaliśmy podobny poziom sprzedaży i marży do lat ubiegłych. Ten aspekt zasługuje na podkreślenie szczególnie w kontekście braku materiałów oraz wzrostu cen produktów i usług. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że naszymi klientami w tym segmencie są głównie inwestorzy prywatni, deweloperzy. W przeciwieństwie do klienta publicznego, deweloperzy doskonale rozumieją trudną sytuację rynkową i chętnie podchodzą do waloryzacji wynagrodzenia” – podsumował Leszek Gołąbiecki.

Przez ostatnie kilka lat zagraniczna aktywność Unibep SA skoncentrowana była głównie na rynku białoruskim i ukraińskim. Obecnie na rynkach wschodnich spółka nie prowadzi żadnych inwestycji. Już w ubiegłym roku zarząd firmy Unibep SA podjął decyzję o praktycznym wycofaniu się z rynku białoruskiego. Powodem podjęcia tej decyzji jest niestabilna sytuacja społeczno-gospodarcza na Białorusi, która nie gwarantuje bezpieczeństwa prowadzenia tam działalności. Z kolei wojna w Ukrainie nie pozwala na prowadzenie tam działalności, choć przedstawicielstwo Unibep SA pozostaje zlokalizowane we Lwowie. „Nadal jesteśmy zainteresowani rynkiem ukraińskim, ale w tym regionie Europy musi zakończyć się konflikt zbrojny” – skomentował Prezes Leszek Gołąbiecki.

Jakie wyzwania czekają na Unibep SA w kolejnym roku w generalnym wykonawstwie? Spółka stawia sobie za cel kontynuowanie rozwoju terytorialnego, czyli budowanie silnych rynków lokalnych i podążanie za własnym deweloperem – spółką Unidevelopment. Ważne jest budowanie zespołów miejscowych i wiązanie ich z kulturą Grupy Unibep. Generalne wykonawstwo będzie również konsekwentnie realizowało podjętą w latach poprzednich decyzję o rozwoju technologii BIM.

Powołanie nowego segmentu energetyczno-przemysłowego

Z roku na rok w sprzedaży Unibep SA rośnie udział budownictwa przemysłowego. Spółka dostrzega również trendy rynkowe związane z koniecznością transformacji polskiej energetyki. „Widzimy realną szansę na intensywniejsze włączenie się naszej firmy w transformację w kierunku krajowej gospodarki zero- i niskoemisyjnej. Stąd decyzja o powołaniu jeszcze w końcówce roku 2021 segmentu budownictwa energetyczno-przemysłowego w ramach Unibep SA. Aktualnie działamy w celu powiększenia naszego portfela zamówień. Należy dodać, że w ostatnich miesiącach w tym segmencie znacząco wzmocniliśmy kadry” – wyjaśnił Prezes Leszek Gołąbiecki. Dodał, że już teraz nowy segment ma w portfelu zamówienia na ponad 200 mln zł.

Budownictwo drogowo-mostowe rośnie w siłę!

Oddział Infrastruktury Unibep SA oraz Budrex Sp. z o.o. to kolejny segment, który generuje coraz większe przychody w Grupie Unibep (22%). Na zeszłoroczne wyniki obu spółek bardzo silny wpływ miała sytuacja związana z gwałtownym wzrostem cen materiałów i robocizny. 

Oddział Infrastruktury Unibep SA posiada solidny portfel zamówień – na rok 2022 oraz lata kolejne wynosi on blisko 890 mln zł. Z kolei Budrex Sp. z o.o. – spółka budująca wiadukty, mosty i inne obiekty inżynierskie – ma portfel zleceń na poziomie ok. 223 mln zł. Największe wyzwanie, któremu obie spółki muszą sprostać w nadchodzących miesiącach to budowa zapory na granicy z Białorusią. Celem całeg segmentu jest ekspansja geograficzna. 

„Oddział Infrastruktury Unibep SA oraz spółka Budrex to segment naszej działalności, który rozwija się i umacnia swoją pozycję na rynku budownictwa drogowo-mostowego. Świadczą o tym chociażby ostatnio podpisane kontakty na budowę dróg w województwie warmińsko-mazurskim i lubelskim, a także samodzielne pozyskanie kontraktu na jednym z odcinków drogi S19. Mamy referencje, wyszkoloną i doświadczoną kadrę, dozbrajamy się sprzętowo i to wszystko sprawia, że możemy realizować kontrakty autostradowe i dróg szybkiego ruchu również w pojedynkę” – podsumował Leszek Gołąbiecki.

Skandynawia i Niemcy

Segment budownictwa modułowego generuje 12 proc. przychodów Grupy Unibep. Spółka Unihouse wybudowała prawie 3 tys. mieszkań w Norwegii, a aktualnie przygotowuje 108 lokali. Z kolei w Szwecji spółka wybudowała 93 mieszkania, 146 w trakcie realizacji. Unihouse SA rynek skandynawski traktuje priorytetowo, ale szczególną perspektywę rozwoju spółka wiąże z rynkiem niemieckim, który aktualnie pożąda ekologicznego, niskoenergetycznego, modułowego budownictwa. Dotąd na rynku niemieckim spółka wybudowała 155 mieszkań i pracuje nad kolejnym 431 lokalami. Firma ma tam podpisanych pięć umów o wartości ok. 190 mln zł, przy czym związana z tym sprzedaż w roku 2022 i latach kolejnych to ok. 142 mln zł.

Wartość całego portfela Unihouse SA na rok 2022 i lata kolejne wynosi ponad 346 mln zł. – Bardzo inetersująco rozwija się nasza działalność na rynku niemieckim – powiedział Sławomor Kiszycki, – Głównym wyzwaniem dla Unihouse jest utrzymanie produkcji w Fabryce Domów Modułowych w Bielsku Podlaskim oraz standaryzacja produktów i ich sprzedaż. Uważamy, że prefabrykacja to budownictwo przyszłości.   

Jakie wyzwania przed Grupą Unibep w 2022 roku?

Najważniejszym celem Grupy Unibep na rok 2022 jest dbanie o stabilność finansową, która może być zagrożona wzrostem cen materiałów budowlanych i usług oraz inflacją. Z perspektywy całej Grupy ważna jest również obrona marż i waloryzacja kontraktów. 

– Obecnie walczymy o obronę marż poprzez odpowiednie zarządzanie zakupami, ale też rozmowy z inwestorami i waloryzację kontraktów. O ile z prywatnymi jest prościej, to trudniej jest z zamówieniami publicznymi, szczególnie tymi dużymi, ale i w tym przypadku przedstawiciele branży prowadzą rozmowy z GDDKiA – dodał prezes Unibep SA.

Dodał, że prowadzone są rozmowy z publicznymi zamawiającymi dotyczą zmian związanych z rewaloryzacją podpisanych umów i zapisów chroniących generalnych wykonawców w przypadku podpisywania nowych kontraktów.

– Zamawiający publiczni widzą, co się dzieje na rynku i GDDKiA podniosła już poziom waloryzacji do 10 proc. dla nowych kontraktów. Czy to jest odpowiedni poziom? Trudno powiedzieć, bo nie wiadomo jak ten rynek materiałów będzie się dalej kształtował. Monitorujemy cały czas sytuację, rozmawiamy z zamawiającymi i staramy się zniwelować skutki wzrostu kosztów – kontynuował prezes Gołąbiecki.

Leszek Gołąbiecki podsumował: „Rok 2021 był rokiem udanym dla naszej Grupy. Natomiast rok 2022 będzie dużym wyzwaniem. Jestem jednak przekonany, że nasze wyniki będą dobre: obronimy marżę oraz osiągniemy 2 mld zł ze sprzedaży. Bo mamy co robić, nasz portfel to ponad 3,5 mld złotych”.

Zdaniem zarządzających, Grupa Unibep radzi sobie z kryzysami, które pojawiają się na rynku, ponieważ jej działalność jest bardzo zdywersyfikowana: jeżeli jeden z biznesów ma gorszy czas, często inny biznes jest w stanie wygenerować lepsze wyniki. – Dzięki temu z roku na rok Grupa może zwiększać swoją sprzedaż i zyski – przekonywali gospodarze konferencji.

Unibep SA to spółka z przewagą polskiego kapitału, od 2008 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

open