Home BUILDER RANKING BUILDER RANKING EDYCJA 5 PRODUCENCI NIE ZWALNIAJĄ TEMPA
PRODUCENCI NIE ZWALNIAJĄ TEMPA
0

PRODUCENCI NIE ZWALNIAJĄ TEMPA

0
0

Publikację piątej edycji rankingu Buildera rozpoczęliśmy od zestawienia deweloperów, w tym zaś wydaniu czas na producentów materiałów budowlanych. Oprócz prezentacji wyników i zestawień tradycyjnie oddajemy też głos osobom z branży – reprezentantom firm z czołowych miejsc w rankingu, którym zadaliśmy pytania, jakie działania zrealizowane przez producentów w 2023 roku będą miały największy wpływ na ich pozycję rynkową oraz w jaki sposób firmy zamierzają budować swoją pozycję w przyszłym roku.

JOANNA CZYNSZ-PIECHOWIAK, Prezes Grupy Saint-Gobain w Polsce i Ukrainie

Działania Saint-Gobain w Polsce są starannie zaplanowane zarówno w ujęciu krótkofalowym, jak i długoterminowym. Ponieważ chcemy umacniać swoją pozycję lidera zrównoważonego budownictwa, wprowadzanie innowacji jest naszą główną dźwignią do przyspieszenia zmian w budownictwie i architekturze. Zrealizowane w tym roku przedsięwzięcia są na to najlepszym dowodem.

Podjęte przez nas kroki, zwłaszcza te związane ze ścieżką zrównoważonego rozwoju, nie tyle wpisują się w obowiązujące megatrendy, ale je też w pewnym sensie wyznaczają. Wszystkie one służą realizacji celu nadrzędnego Grupy: „Making a World a Better Home”. Liczne inwestycje, takie jak chociażby hybrydyzacja pieca do produkcji wełny szklanej w zakładzie ISOVER w Gliwicach, prowadzone są nie tylko w celu zwiększenia wolumenu produkcyjnego, ale również poprawy efektywności energetycznej. Z kolei rozbudowa innego gliwickiego zakładu, marki Ecophon, pozwoliła na uruchomienie nowych pieców elektrycznych, a to wiąże się ze stopniowym wycofywaniem wszystkich kopalnych źródeł energii w procesach produkcji, do czego sukcesywnie dążymy.

Budowanie kultury organizacji opartej na innowacjach to nasz kolejny sposób na długofalowy sukces. Dlatego uruchomiliśmy organizację Saint-Gobain Solutions, której celem jest wdrażanie nowych modeli biznesowych (np. Odnowa Okna) oraz zwiększenie integracji marek Saint-Gobain z rynku budowlanego i wychodzenie do inwestora czy architekta z najbardziej kompleksową ofertą na rynku.

Ponieważ lubimy wyznaczać trendy, angażujemy się w liczne współprace partnerskie. Przykładem tego jest wspólne działanie z firmą L’Oréal przy okazji kierowanego do studentów projektu Hackathon, którego efektem będzie opracowanie innowacyjnych rozwiązań, będących odpowiedzią na wyzwania branży Construction & Beauty-Tech. Jakość życia człowieka ma dla nas szczególne znaczenie, dlatego chętnie angażujemy się też w różnorodne akcje społeczne, m.in. kampanię na temat istoty komfortu akustycznego w miastach „HAŁAS: W CENTRUM”, organizowaną przez Oddział Warszawski SARP oraz Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Codzienne zaangażowanie naszego zespołu buduje naszą silną pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym. W przyszłym roku nie zamierzamy zwalniać tempa. Chcemy dalej realizować założone cele biznesowe, nie zapominając o tym, co najważniejsze – komforcie człowieka dzięki zastosowaniu naszych rozwiązań oraz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko całej branży.


RAFAŁ RASZTUBOWICZ, Członek Zarządu, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, SWISS KRONO

Jakie działania zrealizowane przez firmę Swiss Krono w 2023 roku będą miały największy wpływ na jej pozycję rynkową? W jaki sposób firma zamierza budować swoją pozycję w przyszłym roku?

SWISS KRONO jest i zamierza pozostać liderem rynkowym wyznaczającym standardy efektywności operacyjnej, oferty produktowej, relacji biznesowych ze swoimi partnerami, działań związanych z rozwojem kadry pracowniczej, a także troski o środowisko naturalne. Są to kluczowe obszary działań, na których skupiliśmy się w roku 2023.

Bieżący rok był czasem zdecydowanych działań. Wiele z nich związanych było z koniecznością optymalizacji kosztów produkcji m.in. znaczącej redukcji zużycia energii elektrycznej. Te działania plus rosnący udział drewna pochodzącego z recyklingu, to niektóre z aktywności naszej firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju. Korzyści z nich wynikające widoczne są już w tym roku i procentować będą również w kolejnych latach.

W tym roku wprowadziliśmy wiele nowych produktów w kategorii płyt laminowanych, blatów roboczych i laminatów HPL do specjalnych zastosowań. Przez ofertę produktową rozumiemy również dodatkowe usługi. Bardzo dobrym przykładem są tu działania w obszarze logistyki, dzięki którym udoskonalamy nasze procesy i poprawiamy obsługę naszych partnerów.

Nasi klienci i nasi pracownicy to podstawa sukcesów i silnej pozycji rynkowej firmy SWISS KRONO. W roku 2023 skupiliśmy się na maksymalnym wsparciu obu tych grup. Nasi klienci mogli liczyć na produkty i warunki handlowe, dzięki którym skutecznie konkurowali na swoich rynkach. Natomiast nasi pracownicy mogli skorzystać z wielu programów rozwoju umiejętności, zwiększając w ten sposób zakres swoich kompetencji i zyskując możliwość pracy na nowych stanowiskach.

Rok 2024 oznaczał będzie kontynuację wszystkich działań obecnie podejmowanych przez SWISS KRONO. Planujemy dalsze odświeżenie oferty produktowej i wzmacnianie relacji biznesowych z naszymi klientami. Dodatkowo, stawiać będziemy mocniej na współpracę z projektantami i architektami wnętrz. Widzimy wiele możliwości w tym obszarze i chcemy być jego liderami. Wszystkie te inicjatywy pozwolą już wkrótce w pełni wykorzystać potencjał firmy SWISS KRONO.


TOMASZ GRELA, Prezes Zarządu, Aluprof

Jako silny gracz na rynku staramy się myśleć kilka kroków do przodu i analizować trendy, by na ich podstawie podejmować odpowiednie decyzje i wyprzedzać możliwe negatywne skutki związane z osłabieniem koniunktury, które obserwujemy od dłuższego czasu. Naszym celem jest ciągły rozwój oraz umacnianie się na pozycji lidera branży wyznaczającego trendy i temu właśnie służyć mają nasze działania, jak m.in. wprowadzanie innowacyjnych produktów, które dzięki zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań, mają na celu redukcję śladu węglowego czy digitalizacja branży.

W tym roku udało nam się wprowadzić na rynek nową markę Glassprof specjalizującą się w produkcji szyb ogniochronnych oraz przetwórstwie szkła architektonicznego oraz wiele nowości produktowych, takich jak fasada słupowo-ryglowa MB-MT50N zaprojektowana pod wytyczne certyfikacji Cradle to Cradle, odpowiadając wymogom zrównoważonego rozwoju i idei gospodarki obiegu zamkniętego, drzwi MB-86 Pivot Door z przesuniętą osią obrotu, zaprojektowane w zgodzie na najnowszymi trendami architektonicznymi czy pergole, które stanowią rozwinięcie naszej oferty dla klienta rezydencjalnego. otwierają w naszej działalności nowy segment rynku. W 2023 roku poczyniliśmy inwestycję w rozbudowę parku maszynowego, uruchomiliśmy dwie kolejne linie lakiernicze (pionową i poziomą) w Bielsku-Białej, czy rozbudowę zakładu w Złotowie, który znacznie zwiększy nasze moce produkcyjne. Wszystkie podejmowane przez nas działania pozwoliły nam także na zrealizowanie założonego poziomu sprzedaży i utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej.

Jeśli chodzi o umacnianie pozycji Aluprof w kolejnych latach, duży nacisk chcemy położyć na inwestycje w rozwiązania zwiększające ekologiczność naszych wyrobów – zarówno poprzez wprowadzanie innowacji produktowych, korzystanie z najnowocześniejszych technologii, jak i zmiany dotyczące procesu produkcji. Jednym z filarów naszej strategii w obszarze ESG na lata 2021–2025 jest rozwój procesów recyklingu i efektywna gospodarka odpadami we wszystkich obszarach działalności Grupy Kęty. Dążenie do innowacji i zrównoważonego rozwoju stanowią fundamenty strategii Aluprof, pozwalając naszej firmie utrzymać silną pozycję konkurencyjną na globalnym rynku. W nadchodzącym roku planujemy utrzymać dynamiczny rozwój pod kątem nowości produktowych oraz położyć nacisk na politykę sprzedażową związaną z ekspansją na nowe rynki, co jest to istotnym elementem strategii biznesowej.


MATEUSZ PIOTROWSKI, Członek Zarządu, Dyrektor Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, Lafarge Polska

Jakie działania zrealizowane w 2023 roku przez firmę Lafarge w Polsce będą miały największy wpływ na jej pozycję rynkową? W jaki sposób firma zamierza budować swoją pozycję w przyszłym roku?

W mijającym roku, w Lafarge Polska, należącym do Grupy Holcim, konsekwentnie wdrażaliśmy długofalową strategię obejmującą zarówno rozwój portfolio produktów jak i dekarbonizację budownictwa. Zrealizowaliśmy cele biznesowe w połączeniu z celami zrównoważonego rozwoju – w tym m. in. weszliśmy w sektor prefabrykacji poprzez akwizycję FH Factory. Zamknęliśmy też zgodnie z harmonogramem kolejne etapy w ramach jednego z największych projektów dekarbonizacyjnych w Polsce – pierwszej zeroemisyjnej cementowni – Kujawy Go4ECOPlanet.

W najbliższych latach dekarbonizacja obejmująca cały łańcuch wartości w budownictwie pozostanie w centrum strategii Grupy Holcim. Jest i będzie realizowana na dwóch poziomach – produktów i produkcji. Planujemy rozwijać niskoemisyjne cementy ECOPlanet, aby do 2030 r. przekroczyć poziom 50 proc. ich sprzedaży w całym portfolio cementowym w ujęciu globalnym. Jednocześnie Holcim koncentruje się na dalszym rozwoju niskoemisyjnych produktów i w 2024 roku chcemy wprowadzić szerszą gamę innowacyjnych rozwiązań dla budownictwa, takich jak nowe cementy w prefabrykacji, Green Mix czy cementy produkowane z surowców pochodzących z rozbiórek pod marką ECOCycle.

Dalej też będziemy systematycznie inwestować w zakłady, które nazywamy zakładami przyszłości. W 2023 skupiliśmy się na dwóch kluczowych przedsięwzięciach, które pomogą zdekarbonizować produkcję cementu. W Cementowni Małogoszcz kończymy modernizację zakładu i budowę nowego pieca, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii własnej o ⅓, a także zwiększymy wykorzystanie biomasy w nowej instalacji paliw alternatywnych. Natomiast inwestycja w Cementowni Kujawy, w wyniku której powstanie instalacja do wychwytywania 100 proc. emisji CO2 z produkcji klinkieru, będzie sfinalizowana w 2027 roku. Jest to projekt unikatowy z wykorzystaniem technologii CCS, który pozwoli w całości zredukować emisje procesowe cementowni, dzięki czemu stanie się ona prawdziwą fabryką przyszłości i dołączy do grona pierwszych zeroemisyjnych cementowni na świecie.


SŁAWOMIR MAJCHROWSKI, Prezes Zarządu, Grupa Selena

W bieżącym roku udało nam się sfinalizować dwie strategiczne dla Grupy transakcje, które dokładnie pokazują, w którym kierunku chcemy rozwijać nasz biznes.

Kluczową jest akwizycja portugalskiej spółki Imperalum, w rezultacie której rozszerzyliśmy naszą ofertę produktową w zakresie membran bitumicznych i tym samym umocniliśmy dywizję Waterproofing – rozwiązań hydroizolacyjnych – w Zachodniej Europie. To działanie ma na celu rozwój potencjału europejskiego Seleny i wzmocnienie pozycji Grupy na rynkach iberyjskich.

Transakcją, która także jest realizacją priorytetów przyjętej strategii rozwoju Grupy, jest współpraca między Seleną i węgierską firmą Masterplast. W ramach tej polsko-węgierskiej aktywności podmioty wspólnie uruchomią fabrykę wełny szklanej w węgierskim mieście Szerencs. Dla Grupy Selena oznacza to wejście na rynek termoizolacji jako producent wełny szklanej. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie termomodernizacji z uwagi na koszty energii i dyrektywy unijne, bedzie to istotny filar biznesu.

Jesteśmy dziś w momencie intensywnego rozwoju naszego biznesu i możemy śmiało konkurować z największymi graczami rynkowymi. Na tym etapie nie ma już wielu możliwości ekspansji bez przejęć. Dlatego obecnie penetrujemy kolejne potencjalne rynki i równolegle analizujemy kolejne możliowści. Mamy ambitne plany rozwijania sprzedaży w Europie Zachodniej – na której się koncentrujemy oraz w obu Amerykach, w tym zwłaszcza w USA i Brazylii.

Ważnym komponentem wpływającym na status naszej firmy jest wykorzystanie potencjału innowacyjnych produktów marki Tytan. Naszą ofertę dostosowujemy do celów postawionych przez Unię Europejską. Od lat wprowadzamy na rynek innowacyjne i energooszczędne rozwiązania, czego przykładem może być Tytan WINS, który pozwala zaoszczędzić energię wykorzystywaną na ogrzewanie czy ochłodzenie budynku. Z kolei w węgierskim zakładzie jednym z głównych surowców będzie szkło odpadowe, poddawane recyklingowi podczas procesu produkcyjnego.


ANDRZEJ KIELAR, Dyrektor Zarządzający, ROCKWOOL Polska

W swojej strategii działania zawsze odpowiadamy na potrzeby rynku i klientów. Planujemy poszczególne działania w perspektywie roku, ale podejmujmy decyzje skutkujące w dłuższym okresie czasu. Mijający rok, co nie jest tajemnicą, naznaczony jest mniejszą intensywnością nowych inwestycji w budynki. Nasza oferta i działania dostosowane są do każdej sytuacji w budownictwie, więc podkreślaliśmy korzyści wynikające z zastosowania wełny skalnej w termomodernizacji budynków. Ten trend będzie ciągle nabierał na znaczeniu i będzie wciąż aktualny w 2024 roku, bo oznacza zrównoważony rozwój, oszczędności energii, bezpieczeństwo energetyczne, komfort i zdrowie społeczeństwa. Na rynku samych domów jednorodzinnych do ocieplenia jest ponad 3,5 miliona. Do tego budynki pożytku publicznego, obiekty przemysłowe. Z jednej strony mamy wyzwanie w postaci poprawy efektywności energetycznej istniejących budynków, które dla nas tak naprawdę jest oczywistością i mamy nadzieję, że wagę tego zadania docenią także decydenci w kraju. Z drugiej strony, kierunek naszych działań wyznaczają rozwijające się technologie, takie jak panele fotowoltaiczne na dachach, stacje ładowania samochodów elektrycznych w garażach budynków mieszkalnych i użytkowych. Nasze produkty i technologie są gotowe na to, aby zapewniać bezpieczeństwo przeciwpożarowe użytkownikom budynków. Pracujemy nad produktami, ale zawsze pamiętamy o relacjach z partnerami biznesowymi i wysokim poziomie obsługi klienta. W tym właśnie celu każdego roku wdrażamy nowe projekty digitalne. Patrzymy dalekowzrocznie na rozwój naszego biznesu, aby kolejne pokolenia naszych klientów miały zawsze obsługę na wysokim poziomie, dlatego tak ważny dla nas jest cyfrowy rozwój. Nie zapominamy jednak o naszych wartościach w kontaktach z rynkiem. I takie podejście zrealizujemy także w 2024 roku.


RAFAŁ GAJEWSKI, Dyrektor Pionu Handlowego, Członek Zarządu, Cemex Polska

Rok 2023 był bardzo wymagający dla całego sektora budowlanego, w tym producentów materiałów budowlanych. Wyraźne spowolnienie w segmencie mieszkaniowym, wysokie stopy procentowe oraz inflacja, przełożyły się na ograniczone zapotrzebowanie na materiały budowlane. Szczególnie dotknęło to producentów działających w szeroko rozumianym segmencie budownictwa mieszkaniowego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja cementu w Polsce do końca września 2023 roku spadła o około 13%, a betonu o około 15%, w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022. Wiele przedsiębiorstw odczuło wpływ inflacji na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Na rentowność biznesu Cemex miał również wpływ spadek zapotrzebowania na produkty i jednocześnie znacznie wyższe koszty. Jako firma ponosimy wysokie nakłady inwestycyjne, związane z dekarbonizacją, które w przyszłości pozwolą nam na kontynuację pozostania wiarygodnym i konkurencyjnym partnerem dla naszych Klientów, dostarczając im produkty i usługi najwyższej jakości.

Biorąc pod uwagę sytuację rynkową, w 2024 roku planujemy skupienie się na dwóch istotnych obszarach. Pierwszy z nich to dalsza dekarbonizacja naszej działalności wg przyjętej globalnej strategii klimatycznej „Future in Action”, wprowadzonej już w 2020 roku.

Dekarbonizacja budownictwa jest jednym z elementów wyznaczającym aktualny kierunek, w którym już podążają gospodarki europejskie i światowe. Czeka to również branżę budowlaną w Polsce, producentów materiałów budowlanych, w tym producentów cementu i betonu. Zobowiązania wynikające z Pakietu „Fit for 55”, czyli: redukcja emisji CO2 o 55% do 2030 roku i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku już teraz determinują działania w najbliższym okresie. Dedykujemy istotne środki CAPEX, między innymi na modernizacje i usprawnienia naszych zakładów w kierunku dekarbonizacji, odnawialne źródła energii oraz rozwój biznesu opartego o materiały z recyklingu w tym kruszywa.

Drugim kierunkiem jest również koncentracja na poprawie rentowności biznesu, tak po stronie przychodów, jak też poprzez optymalizację kosztów działalności.

Niestety mocno dotknęła nas i nadal dotyka bardzo duża inflacja kosztowa. Szacujemy, że koszty zmienne naszej działalności, pomiędzy 2021 a 2024 rokiem, wzrosną znacznie ponad 100%, a koszty stałe nawet więcej niż o połowę . Do tej pory największy wzrost kosztów odnotowaliśmy w pozycjach związanych z energią, surowcami, usługami i remontami oraz wynagrodzeniami. Dzięki naszej konsekwentnej strategii cenowej będącej elementem dbałości o rentowność udaje nam się skutecznie ograniczać negatywny wpływ spowolnienia na rynku oraz inflacji kosztowej na naszą działalność. Tylko poprawa rentowności naszego biznesu, pokrycie wzrostu kosztów cenami naszych produktów, pozwolą na dalszy rozwój firmy i realizacje założonych strategii biznesowych w dłuższej perspektywie. W ten sposób jesteśmy w stanie pozostać dla naszych klientów wiarygodną i cenioną marką, oferującą innowacyjne produkty i usługi o najwyższej jakości.


GRZEGORZ KUSINA, Dyrektor Handlowy, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu, Cement Ożarów

Ten rok był niezwykle pracowity dla działu handlowego, zrealizowaliśmy z sukcesem wiele projektów handlowych we współpracy z naszymi klientami, co miało bezpośrednie przełożenia na nasz wynik. Dziękuję wszystkim naszym klientom za to, że byli z nami. A pracownikom bezpośrednio i pośrednio ich obsługujących za wysoki poziom zaangażowania i pełny profesjonalizm. Mam przyjemność zarządzać doświadczonym zespołem handlowym, wsparcia technicznego, logistyki. W 2023 roku mój zespół przeszedł szereg programów rozwojowych w kierunku wzmacniania kompetencji miękkich, współpracy w relacji dostawca-klient i zarządzania procesami sprzedażowymi. Uczyliśmy się też aktywnego słuchania, a także lepszego zrozumienia potrzeb naszych klientów. Dodatkowo pod koniec roku w badaniach rynkowych identyfikowaliśmy potrzeby klientów. Planujemy to kontynuować, po to aby lepiej dopasowywać ofertę do ich zmieniających się potrzeb. W kwietniu zorganizowaliśmy wydarzenie „Kongres Technologów” na którym dzieliliśmy się z klientami naszą wiedzą techniczna na temat nowych trendów i dekarbonizacji. Szerzenie takiej wiedzy i organizowanie tego typu wydarzeń to jedno z założeń naszego podejścia do promowania rozwiązań o obniżonym śladzie węglowym, które nazwaliśmy EKO FORMUŁĄ. Oprócz dekarbonizacji w przeszłym roku będziemy kłaść duży nacisk na innowacje, zarówno w sposobie obsługi naszych klientów, jak również w oferowaniu nowych rozwiązań. Coraz ściślej współpracujemy z innymi spółkami z naszego Grupy CRH zarówno w Polsce, jak również zagranicą, co z pewnością wkrótce zaowocuje wspólnymi projektami. A wszystko po to, aby dalej prężenie rozwijać naszą działalność i dowozić wartość dodaną dla naszych klientów.


MARCIN SZEWCZUK, Dyrektor Marketingu, Aluplast

Rozwój wpisany jest w nasze DNA. Nieustannie kroczymy do przodu i tworzymy ramy rozwoju dla partnerów biznesowych i pracowników. Rok 2023 to kolejny krok milowy w naszym rozwoju, związany z ukończeniem II etapu budowy nowej fabryki w podpoznańskich Nagradowicach. Kompleks powstaje na działce o powierzchni 15 ha, a koszt inwestycji szacowany jest na ok. 140 mln złotych. Jesteśmy obecnie na etapie uruchamiania kolejnych linii produkcyjnych i przenoszenia części infrastruktury produkcyjnej z dotychczasowego zakładu w Poznaniu. W nowym zakładzie ruszy jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w Polsce. Nowa fabryka jest niezwykle istotnym elementem strategii, która pozwoli nam na dalszą ekspansję i efektywną obsługę partnerów handlowych.

Silnym impulsem, dobrze przyjętym prze rynek było również wprowadzenie do oferty nowej, nagrodzonej Złotym Medalem MTP 2023, platformy systemowej energeto NEO, która jest pewnego rodzaju przełomem w dotychczasowej filozofii rozwoju naszych systemów okiennych. Wiąże się ona z jednej strony z niezwykle atrakcyjnym, nie spotykanym dotychczas designem nowej serii profili okiennych, a z drugiej strony daleko posuniętą multifuncyjnością pozwalającą na tworzenie różnego rodzaju konfiguracji stylistycznych, przy jednoczesnym ograniczeniu ilości i stanów magazynowych profili.

Rok 2022 zamknęliśmy przychodami ze sprzedaży w wysokości 1,25 miliarda złotych, co stanowiło wzrost o 25% w stosunku do 2021 r. Mimo pandemii oraz zawirowań na rynku surowców w ostatnich latach udaje nam się konsekwentnie realizować plany rozwojowe, czego efektem jest m.in. wzrost obrotów o 80% na przestrzeni ostatnich 3 lat. Jesteśmy niezwykle dumni, że nieprzerwanie od 22 lat utrzymujemy pozycję lidera rynku systemów okiennych z PVC w Polsce, z udziałem rynkowym szacowanym na 27%.


PRZEMYSŁAW POKORSKI, Dyrektor Rynku, Grupa VELUX Polska

Za nami rok 2023, okres, w którym wszyscy – przedsiębiorcy, biznes, obywatele, klienci – doświadczyliśmy niepewności. Ogólnoświatowa sytuacja ekonomiczna, niestabilność gospodarcza, rosnąca inflacja, wysokie ceny surowców, podnoszenie stóp procentowych oraz ograniczona dostępność instrumentów finansowych wpłynęły na liczbę nowych inwestycji. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne jest zachowanie odpowiedniej równowagi między podażą a popytem, a ta na rynku nieruchomości została w ostatnim czasie zachwiana. Sytuacja ta miała przełożenie na branżę budowlaną i po latach widocznego boomu mieszkaniowego rozpoczęło się ostre hamowanie. Od połowy roku jednak można dostrzec pewne zmiany, które wpłynęły na rynek. Wydaje się, że wprowadzenie nowych narzędzi finansowych jak tzw. kredyt 2% spowodowało pobudzenie inwestycji budowlanych. Jest to jednak proces powolny i długotrwały.

Wyzwania, z którymi mierzyła się cała branża są także tożsame z tymi jakie stoją przed VELUX. Mimo trudnych warunków makroekonomicznych, dzięki naszej dotychczasowej działalności i dobrej strategii oraz wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów, VELUX nadal może poszczycić się pozycją lidera. Nasze produkty są najwyższej jakości, a mimo to nieustannie dążymy do doskonałości chcąc dostosować je do wymagań użytkowników, najnowszych trendów. W tym czasie rodzina produktów VELUX do inteligentnego sterowania domem powiększyła się o panel dotykowy VELUX Touch, który pozwala na wygodne, zdalne sterowanie wieloma produktami elektrycznymi lub solarnymi. Innym przykładem jest udoskonalenie nowych uchwytów górnego systemu otwierania trzyszybowych okien dachowych VELUX z linii Standard i Standard Plus, który zapewnia jeszcze większy komfort obsługi, wygodne trzymanie uchwytu i otwieranie oraz zamykanie okna bez wysiłku.

Wszystko to dzieje się z myślą o naszych klientach i interesariuszach, a w szerszym kontekście tworzymy nowoczesne rozwiązania w duchu zrównoważonego rozwoju. W obliczu wielu wyzwań, niektóre firmy zdają się tego nie dostrzegać, ograniczając swoją działalność właśnie w tym zakresie. W mojej ocenie to duży błąd, ponieważ zrównoważony rozwój ma ogromne znaczenie dla biznesu, niezależnie od panujących warunków ekonomicznych.

Społeczeństwo, ustawodawcy oraz decydenci są coraz bardziej świadomi tego jak ważną rolę mamy do odegrania w zadbaniu o środowisko naturalne. Z tego punktu widzenia, duże znaczenie miały także zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Od tego roku zainteresowani mogą otrzymać wysokie dofinansowanie na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji, w tym także na wymianę okien na nowe, wysokiej jakości i energooszczędne.

Co przed nami? Konsekwentne tworzenie produktów z myślą o naszych użytkownikach i z dużym szacunkiem do środowiska naturalnego. VELUX to duży globalny gracz, ze stabilną strukturą własnościową, który budując swoją pozycję przez lata, tak łatwo nie ulega chwilowym wahaniom rynku. To oczywiście ogromny komfort, ale także duże wyzwanie. Strategia marki VELUX pozostaje niezmienna – zależy nam na dostarczaniu naturalnego światła i świeżego powietrza naszym klientom.

W VELUX zdajemy sobie sprawę jak ważną kwestią w prowadzeniu działalności biznesowej jest ograniczenie wpływ na środowisko i dbałość o zachowanie go w jak najmniej naruszonym stanie, dlatego od lat działamy w tym zakresie. Po pierwsze realizujemy ambitne plany- chcemy być marką neutralną emisyjnie i zmniejszy o połowę emisję CO2 w łańcuchu wartości do 2030 roku . Po drugie edukujemy społeczeństwo poprzez nasze działania na poziomie lokalnym, ogólnopolskim jak i globalnym. Cyklicznie publikujemy raport „Barometr zdrowych domów”, który stanowi kompendium wiedzy o budynkach wymagających renowacji i przedstawia dane na temat tego jak klimat wewnątrz pomieszczeń wpływa na nasze dobre samopoczucie, ale przede wszystkim na nasze zdrowie.

To co będzie napędzało rynek w przyszłym roku, to tworzenie nowych, zdrowych domów o niskiej emisyjności oraz modernizacja już istniejących zasobów budowlanych.


PIOTR DAUKSZA, Prezes Zarządu, H+H Polska

Od lipca 2022 mamy do czynienia z pogorszeniem koniunktury w branży budowlanej, co przekłada się na spowolnienie inwestycji i spadek przychodów firm. Aktualny rok, 2023 rok okazuje się być trudnym okresem, nie tylko ze względu na osłabienie popytu, lecz przede wszystkim ze względu na znaczny spadek rentowności biznesu spowodowany zwiększeniem kosztów produkcji wywołanych wzrostem cen surowców i energii. Oba te czynniki, przy znacznie mniejszym wolumenie produkcji wymusiły dostosowanie mocy produkcyjnych do aktualnych potrzeb rynku poprzez wstrzymanie produkcji w najmniej efektywnych ekonomicznie zakładach, korekty zatrudnienia oraz reorganizację czasu pracy.

Cały rok 2024 będzie okresem trudnym i pełnym wyzwań dla budownictwa mieszkaniowego. W dalszym ciągu mamy do czynienia ze znaczącym spadkiem liczby rozpoczynanych budów i wydawanych pozwoleń. Niemniej jednak zauważamy powolne odwracanie się trendów spadkowych i spodziewamy się utrzymania wolumenów produkcji na poziomie z roku 2023. Nie bez znaczenia jest inflacja i stopy procentowe kredytów, które od pewnego czasu wykazują pozytywne trendy spadkowe.

H+H Polska w dalszym ciągu koncentrować się będzie na poprawie efektywności procesów produkcji ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej oraz redukcji śladu węglowego zgodnie z deklaracją Grupy H+H dotyczącą neutralności CO2 do roku 2050.

Dodatkowo nasza oferta została wzbogacona nowymi produktami takimi jak bloczki silikatowe H+H AT25 AkuTerm do budowy ścian jednowarstwowych między pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami schodowymi i korytarzami oraz H+H System TEMPO PRO z autoklawizowanego betonu komórkowego, zapewniający ciche i wytrzymałe ściany działowe.


ANDRZEJ KAROLEWSKI, Wiceprezes Zarządu, Ponzio Polska

W bieżącym roku rozpoczęliśmy nowy etap w historii naszej firmy: dzięki silnej pozycji na rynku i bardzo dobrym wynikom staliśmy się częścią niemieckiej Grupy Laumann. W tej akwizycji widzimy ogromną szansę na jeszcze większy rozwój naszej firmy, dostęp do nowych rynków i miejsc sprzedaży. Naturalnie, będziemy nadal rozwijać segment naszych systemów aluminiowych z naciskiem na najbardziej zaawansowane produkty, o wysokich parametrach technicznych. Jak do tej pory, pod marką Ponzio zdobyły one uznanie na europejskich rynkach. Z pewnością nowa marka, o której zaczęliśmy właśnie komunikować, będzie również znakiem prestiżu i wysokiej jakości i otworzy przed nami jeszcze szersze perspektywy.

Od początku 2024 roku będziemy już funkcjonować pod nowym szyldem, w firmie o nazwie PROCURAL. Przejdziemy przez proces rebrandingu wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi i razem będziemy poszerzać zasięg działania. Planujemy realizować kolejne inwestycje na terenie firmy oraz poszerzać kadrę techniczną i profesjonalne doradztwo obiektowe.

open