Home Science

Science

Artykuły naukowe opublikowane w miesięczniku „Builder” są indeksowane w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych Index Copernicus. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 20 punktów za publikacje naukowe w miesięczniku „Builder”.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Paulina Krzak
0
Stan prawny w Polsce w zakresie bezpieczeństwa pożarowego nie odzwierciedla obecnego kształtu budownictwa z uwagi na rozwiązania zarówno techniczne, jak i funkcjonalno-przestrzenne. Od blisko 20 lat są doraźnie poprawiane przepisy wprowadzone rozporządzeniem [5] odzwierciedlającym stan, poziom techniczny i kształt budownictwa w Polsce w latach 70. ubiegłego stulecia. O jakości tych przepisów świadczy fakt, że nie […]
a717KJ5Gxg4Ah5

LATO JAKOŚCI – BAUKRANE NA BUDOWIE SPEKTRUM

PROJEKTOWANIE BETONÓW ŻAROODPORNYCH

Paulina Krzak
0
W pracy przedstawiono, jak składniki betonu, a dokładniej składniki mineralne cementu, wpływają na żaroodporność betonu. Zaprezentowano wyniki badań, kruszyw, mieszanki betonowej i stwardniałego betonu, które miały w założeniu pokazać, jak zachowują się betony o różnym składzie oraz jak zmieniają się ich właściwości w sytuacji pożaru. inż. Jakub Bona Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska […]
a717KJ5Gxg4Ah5

STUDIO DOBRYCH ROZWIĄZAŃ

BELKI Z OKRĄGŁYMI OTWORAMI CZĘŚĆ 2.

Paulina Krzak
0
Celem artykułu jest porównanie różnych sposobów analizy nośności belki stalowej z otworami okrągłymi w aspekcie projektowania konstrukcji. Zużyty materiał należy do głównych czynników branych pod uwagę przy ekonomicznym projektowaniu. Do sposobów na jego zaoszczędzenie, w przypadku konstrukcji stalowych, zalicza się belki otworowane. Przy odpowiednim doborze geometrii takich belek można zaoszczędzić od 20% do 50% zastosowanej […]
a717KJ5Gxg4Ah5

MICHAŁ DASZKIEWICZ – LEPSZE PERSPEKTYWY WCIĄŻ PRZED NAMI

ŁĄCZENIE ŚCIAN – część 2.

Paweł Sobiecki
0
Tematyka połączeń ścian jest zagadnieniem mało rozpoznanym. Niewiele prowadzi się doświadczalnych badań w tym temacie, a ich wyniki trudno ze sobą porównać z uwagi na brak jednolitych schematów i procedur badawczych. Dlatego postanowiono przeprowadzić badania własne połączeń ścian, wykonanych z najpopularniejszego materiału, jakim są bloczki z betonu komórkowego, przy użyciu stalowych łączników.
a717KJ5Gxg4Ah5

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ŚWIATŁA W ARCHITEKTURZE

SYSTEMY HVAC OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Paulina Krzak
0
Obecna złożoność technologiczna zakładów przemysłowych wymaga fachowej wiedzy projektantów systemów HVAC. Każdy z obiektów wymaga indywidualnego podejścia. W Polsce przemysł dzieli się na różne gałęzie, takie jak przemysł spożywczy, metalurgiczny, elektromaszynowy, wydobywczy, chemiczny czy odzieżowy. Na terenie naszego kraju funkcjonuje wiele zakładów produkcyjnych. W większości tych obiektów w trakcie realizacji różnych procesów technologicznych występują duże […]
a717KJ5Gxg4Ah5

BIAŁOSTOCKIE METAMORFOZY

FASADY ALUMINIOWE w Eurokodzie 9

Paweł Sobiecki
0
W artykule przybliżono tematykę obliczania fasad aluminiowych na podstawie Eurokodu 9, wymieniono elementy wchodzące w skład elewacji oraz omówiono zasady wymiarowania tego rodzaju konstrukcji metalowych wraz z uwzględnieniem zjawisk niestateczności elementów aluminiowych, według obowiązujących norm europejskich.
a717KJ5Gxg4Ah5

WIEJSKI DOM WYKORZYSTUJĄCY STAL GREENCOAT® NOMINOWANY DO RIBA HOUSE OF THE YEAR 2017

open