Home SCIENCE

SCIENCE


STRONA INTERNETOWA: www.builderscience.pl

BUILDER SCIENCE to dział miesięcznika BUILDER dostępny w ramach open access journal, w którym publikowane są artykuły naukowe będące własnym opracowaniem autora lub zespołu autorów, wcześniej nie publikowane w innych czasopismach lub w open access. Autorzy za każdy opublikowany artykuł naukowy otrzymają 20 punktów MNiSW w następujących dyscyplinach naukowych: architektura i urbanistyka oraz inżynieria lądowa i transport. Artykuły naukowe są dostępne w ramach open access journal oraz indeksowane w bazach danych o zawartości polskich czasopism technicznych: Index Copernicus i BazTech.

Zasady publikacji artykułów naukowych, wytyczne dla autorów oraz panel do składania artykułów naukowych do redakcji dostępne są na: www.builderscience.pl
RADA NAUKOWA BUILDERA

RUNKIEWICZ.001

prof. dr hab. inż.
LEONARD RUNKIEWICZ
Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska
Przewodniczący Rady Naukowej

HOLA.001

prof. dr hab. inż.
JERZY HOŁA
Politechnika Wrocławska
Wiceprzewodniczący
Rady Naukowej

Andrzej Cwirzen (embassy) [5663]

prof. dr hab. inż.
ANDRZEJ CWIRZEN
Luleå University of Technology, Sweden

FOTKA.001

prof.
GAO RI
School of Civil Engineering
China Beijing Jiaotong University

Piotr Noakowski

prof. dr hab. inż.
PIOTR NOAKOWSKI
Exponent Industrial Structures, Germany

 

FOTKA.001

prof. dr hab. inż.
ANNA POLAK
University of Waterloo, Canada

FOTKA.001

prof. dr hab. inż.
BOGDAN HNIDEC
Politechnika Lwowska

FOTKA.001

EDMUNDAS KAZIMIERAS ZAVADSKAS
PhD, DrSc, Professor of Civil Engineering and Management,
Vilnius Gediminas Technical University

BIEGUS.001

prof. dr hab. inż.
ANTONI BIEGUS
Politechnika Wrocławska

 

BLASZCZYNSKI.001

prof. nadzw. dr hab. inż.
TOMASZ BŁASZCZYŃSKI
Eur Ing, CEng, MIStructE, Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż.
ANDRZEJ FLAGA
Politechnika Krakowska

ZOLTOWSKI.034

prof. PG, dr hab. inż.
KRZYSZTOF ŻÓŁTOWSKI

Politechnika Gdańska

RADA.021

prof. dr hab. inż.
LESZEK RAFALSKI
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 

Dr hab.inż.arch. Klaudiusz Fross

prof. PŚ, dr hab. inż. arch.
KLAUDIUSZ FROSS
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

prof. PŁ, dr hab. inż.
JACEK SZER
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

prof. UZ, dr hab. inż.
Beata Nowogońska
Uniwersytet Zielonogórski

dr inż.
Robert Geryło
Instytut Techniki Budowlanej

RADA PROGRAMOWA BUILDERA

RUNKIEWICZ.001

prof. dr hab. inż.
LEONARD RUNKIEWICZ
Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska
Przewodniczący Rady Programowej

RADA.010

prof. PW dr hab. inż.
ANDRZEJ GARBACZ
Politechnika Warszawska
Wiceprzewodniczący Rady Programowej

RADA.013

prof. dr hab. inż.
ZDZISŁAW HEJDUCKI
Politechnika Wrocławska

RADA.015

prof. dr hab. inż.
MARIA KASZYŃSKA
Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie

RADA.027

prof. dr hab. inż.
ANNA SOBOTKA
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

RADA.025

prof. dr hab. inż.
TOMASZ SIWOWSKI
Politechnika Rzeszowska

RADA.016

prof. SGSP, dr hab. inż.
MIROSŁAW KOSIOREK
Szkoła Główna Służby Pożarniczej

RADA.033

prof. UZ dr hab. inż.
ADAM WYSOKOWSKI
Uniwersytet Zielonogórski

RADA.030

dr inż. arch.
KONRAD STYKA
ASP w Warszawie

dr inż.
JÓZEF ADAMOWSKI

RADA.011

dr inż.
JAN GIERCZAK
Politechnika Wrocławska

RADA.024

dr inż.
MAREK SAWICKI
Politechnika Wrocławska

RADA.028

dr inż.
ANDRZEJ STAŃCZYK
Warszawa

dr inż.
MARIUSZ GACZEK
Politechnika Poznańska 

FOTKA.001

mgr inż.
KAROL KRAMARZ
Koszalin

RADA.020

mgr inż.
MACIEJ RUNKIEWICZ
KAJIMA Poland Sp. z o.o.

FANGRAT.001

dr hab. inż.
JADWIGA FANGRAT
Instytut Techniki Budowlanej

FOTKA.001

dr inż.
Robert Geryło
Instytut Techniki Budowlanej

RECENZENCI BUILDERA

RADA.023

prof. dr hab. inż.
KAZIMIERZ RYKALUK
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż.
KRZYSZTOF STYPUŁA
Politechnika Krakowska

RADA.008

prof. dr hab. inż.
KAZIMIERZ FURTAK
Politechnika Krakowska

FIC.001

prof. PL dr hab. inż.
STANISŁAW FIC
Politechnika Lubelska

prof. dr hab. inż. arch.
EWA KURYŁOWICZ
Politechnika Warszawska

BIEGUS.001

prof. dr hab. inż.
ANTONI BIEGUS
Politechnika Wrocławska

HOLA.001

prof. dr hab. inż.
JERZY HOŁA
Politechnika Wrocławska

RUNKIEWICZ.001

prof. dr hab. inż.
LEONARD RUNKIEWICZ
Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska

RADA.029

prof. dr hab. inż. arch.
WŁODZIMIERZ STAROSOLSKI
Politechnika Śląska

RADA.007

prof. dr hab. inż.
KAZIMIERZ FLAGA
Politechnika Krakowska

RADA.032

prof. dr hab. inż.
WIESŁAW TRĄMPCZYŃSKI
Politechnika Świętokrzyska

RADA.019

prof. nzw. PW, dr hab. inż
ROMAN MARCINKOWSKI
Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż.
KRYSTYNA NAGRODZKA-GODYCKA
Politechnika Gdańska

RADA.012

prof. dr hab. inż.
WIESŁAWA GŁODKOWSKA
Politechnika Koszalińska

BLAZIK.001

prof. dr hab. inż.
EWA BŁAZIK-BOROWA
Politechnika Lubelska

RADA.010

prof. PW dr inż.
ANDRZEJ GARBACZ
Politechnika Warszawska

RADA.017

dr hab. prof.
BARBARA KOWALEWSKA
ASP w Warszawie

dr hab. inż. prof. ASP
JERZY BOGUSŁAWSKI
ASP w Warszawie

dr inż.
ANNA RAWSKA-SKOTNICZNY
Politechnika Opolska

prof. dr hab. arch.
ELŻBIETA DAGNY RYŃSKA
Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż.
ZDZISŁAW HEJDUCKI
Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż.
JERZY JASIEŃKO
Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż.
ZBIGNIEW KLEDYŃSKI
Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. arch.
ELŻBIETA NIEZABITOWSKA
Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż.
BARBARA RYMSZA
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

prof. dr hab. inż., prof. zw. AGH
ANNA SOBOTKA
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. dr hab. inż.
ADAM STOLARSKI
Wojskowa Akademia Techniczna

dr hab. inż. arch., prof. PŚ
KLAUDIUSZ FROSS
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

doc. dr inż.
MAREK KAPELA
Politechnika Warszawska

dr hab. inż.
MARIAN PŁACHECKI
Politechnika Krakowska

mgr inż. arch.
KRYSTYNA ILMURZYŃSKA
Politechnika Warszawska

RADA.024

dr inż.
MAREK SAWICKI
Politechnika Wrocławska

RECENZENCI BUILDERA Z ZAGRANICNYCH JEDNOSTEK NAUKOWYCH

FOTKA.001

prof. dr hab. inż.
ANNA POLAK
University of Waterloo, Canada

Piotr Noakowski

prof. dr hab inż.
PIOTR NOAKOWSKI
Technische Universitat Dortmund, Exponent Industrial Structures Düsseldorf

Ph.D.
ANDRZEJ S. NOWAK
Dziekan Wydziału Civil Engineering, Auburn University, Alabama

RADA.026

prof. dr inż.
MIROSŁAW SKIBNIEWSKI
University of Maryland, USA

Andrzej Cwirzen (embassy) [5663]

prof. dr hab. inż.
ANDRZEJ CWIRZEN
Aalto University School of Engineering, Sweden

FOTKA.001

prof. dr hab. inż.
BOGDAN HNIDETS
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

FOTKA.001

Ph.D., Dr.Sc.
EDMUNDAS KAZIMIERAS ZAVADSKAS
Professor of Civil Engineering and Management, Vilnius Gediminas Technical University

FOTKA.001

prof. ing. Ph.D.
BENOIT BISSONNETTE
Centre de recherche sur les infrastructures en beton Université Laval, Canada

FOTKA.001

prof.
LUC COURARD
University of Liège, Department of Architecture, Geology, Environment and Constructions, Belgium

FOTKA.001

prof. Ph.D. Dr.Sc.
JOSE B. AGUIAR
Department of Civil Engineering, School of Engineering, University of Minho, Portugal

prof.
PIOTR D. MONCARZ
Ph.D., P.E., NAE, Consulting Professor, Stanford University

REDAKTORZY
REDAKTORZY JĘZYKOWI, STATYSTYCZNI I TEMATYCZNI

mgr
GRZEGORZ PRZEPIÓRKA
redaktor językowy, filologia polska

FOTKA.001

MAJA BROMOWSKA
redaktor statystyczny

RADA.018

prof. dr hab. inż. arch.
EWA KURYŁOWICZ
redaktor tematyczny – dział architektura

RADA.031

prof. dr hab. inż.
KRZYSZTOF STYPUŁA
Politechnika Krakowska
redaktor tematyczny – dział budownictwo: mechanika budowli, diagnostyka z wykorzystaniem badań doświadczalnych, dynamika budowli

BIEGUS.001

prof. dr hab. inż.
ANTONI BIEGUS
Politechnika Wrocławska
redaktor tematyczny – dział budownictwo, konstrukcje stalowe, aluminiowe, zespolone

RUNKIEWICZ.001

prof. dr hab. inż.
LEONARD RUNKIEWICZ
Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska
redaktor tematyczny – dział budownictwo, materiały budowlane, dopuszczenia wyrobów budowlanych, diagnostyka budowli

open