Home News XIV KONGRES POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH
XIV KONGRES POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH
0

XIV KONGRES POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH

0
0

Zgodnie z wieloletnią tradycją, październikowe wydarzenie organizowane przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych odbyło się w hotelu Holiday Inn w Józefowie pod Warszawą. W XIV Kongresie PIKS poświęconym ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw branży konstrukcji stalowych wzięło udział ponad 150-ciu uczestników oraz zaproszonych gości.

Kongres rozpoczął się 11 października br. od wystąpienia Prezesa Izby Tadeusza Rybaka (Mostostal Puławy S.A.). Po powitaniu gości mikrofon przejął moderator wydarzenia, Bartłomiej Baudler (Kersten Europe sp. z o.o.). Prezentację będącą wstępem do tematyki Kongresu wygłosił następnie Doradca Sekretarza Stanu  Grzegorz Mickiewicz, który już na początku swojego wystąpienia podkreślił, że Polska należy do najbardziej zadłużonych krajów na świecie. Prelegent wskazał cele, jakie Ministerstwo Rozwoju chce osiągnąć na drodze do wzmacniania polskiej gospodarki – wśród nich m.in. rozwój innowacyjności, ekspansję zagraniczną i rozwój regionalny. Oczekiwanymi efektami obranej przez Ministerstwo strategii będzie stopniowe zwiększanie tempa wzrostu wartości eksportu towarów oraz udziału eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem. Prelegent podkreślił, że istotną rolę w umacnianiu krajowej gospodarki mogą odegrać również organizacje samorządu gospodarczego, takie jak Polska Izba Konstrukcji Stalowych.

Kolejny prelegent – Michał Trojanowski z ICAN Institute poruszył tematykę ekspansji zagranicznej, na którą można patrzeć przez pryzmat zarówno konieczności, ale i strategicznej ambicji. Jako główne motywy ekspansji wskazane zostały: zwiększenie skali prowadzonej działalności, poszerzenie grupy klientów i zwiększenie przychodu firmy. Prelegent podkreślił, że cele, jakie firma sobie wyznacza nie mogą być zbyt ambitne, natomiast strategia rozwoju powinna być spójna i realnie odzwierciedlająca możliwości przedsiębiorstwa.

O tym, jak rozwijać się za granicą mówił Prezes Zarządu LionBridge Poland & Slovakia Jacek Stryczyński oraz Anna Domagała – Prezes Zarządu NOMAX Trading sp. z o.o. Prelegenci przedstawili przykład sprawnie przeprowadzonej kampanii marketingowej, która w przeciągu stosunkowo niewielkiego przedziału czasowego pozwoliła na zwiększenie rozpoznawalności niszowej marki. Szybki rozwój techniki i mediów elektronicznych pozwala na przykucie uwagi potencjalnych klientów, co w dzisiejszych czasach wcale nie jest takie proste.

Pierwszą część Kongresu zakończył swoją prezentacją Przewodniczący Rady Eksporterów Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa  – Tomasz Szuba, będący jednocześnie Prezesem Zarządu TINES Capital Group S.A., który przedstawił ideę PKEB oraz możliwe kierunki ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw.

W drugiej części wydarzenia odbyły się dwa panele dyskusyjne – w pierwszym, dotyczącym tego, jak budować strategię rozwoju przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych wzięli udział:

 • Andrzej Byrt – były ambasador Polski w Niemczech i Francji oraz reprezentant Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o.,
 • Andrzej Kiercz – Dyrektor Wydziału Konferencji Targów Kielce S.A.,
 • Rafał Lipiński – Wiceprezes Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa,
 • Jacek Stryczyński – Prezes Zarządu LionBridge Poland & Slovakia sp. z o.o.,
 • Anna Domagała – Nomax Trading sp. z o.o.,
 • Michał Trojanowski – Dyrektor Projektów Korporacyjnych ICAN Institute sp. z o.o.,
 • Michał Woźniczka – Wiceprezes Zarządu ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.

Drugi panel dyskusyjny, poświęcony tematyce najlepszych praktyk związanych z prowadzeniem ekspansji zagranicznej został zorganizowany przy udziale następujących Gości:

 • Krzysztof Burek – Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A.,
 • Leszek Marek Gołąbiecki – Prezes Zarządu UNIBEP S.A.,
 • Marcin Lewandowski – Wiceprezes Zarządu PORR INFRASTRUCTURE POLSKA S.A.,
 • Bartłomiej Pawlak – Członek Rady Nadzorczej PAIiIZ,
 • Magdalena Rokosz – Dyrektor Zarządzająca PKO BP S.A.,
 • Robert Ruszkowski – Wiceprezes Zarządu VISTAL GDYNIA S.A.,
 • Piotr Stolarczyk – Wiceprezes Zarządu KUKE,
 • Jacek Szugajew – Wiceprezes Zarządu BGK.

Część merytoryczna Kongresu zakończyła się dyskusją oraz pytaniami z sali. Następnie uczestnicy wydarzenia udali się na obiad oraz krótki odpoczynek przed uroczystą, wieczorną galą.

Na gali, która rozpoczęła się o godzinie 20:00 przyznane i przedłużone zostały certyfikaty Producenta Konstrukcji Stalowych. Ogłoszono również wyniki Konkursu “Konstrukcja Stalowa – Realizacja Roku 2016”. Nie zabrakło czasu na wyróżnienia dla osób zasłużonych dla rozwoju Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych. Gala rozpoczęła się projekcją krótkiego filmu, prezentującego dokonania PIKS w roku 20-lecia istnienia tej organizacji. Następnie głos zabrał Prezes Izby, Tadeusz Rybak (Mostostal Puławy S.A.) oraz jej Dyrektor Generalny Karol Heidrich, którzy wręczyli przedłużenia Certyfikatów Producenta Konstrukcji Stalowych następującym firmom:

 • STACO POLSKA sp. z o.o.,
 • P.P.U.H. Konstalex sp. z o.o.,
 • Kraty Mostostal Kraków sp. z o.o.,
 • Mostostal Puławy S.A.,
 • Mostostal Kielce S.A.,
 • Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Po raz pierwszy, Certyfikat Producenta został przyznany firmie MUEHLHAN POLSKA sp. z o.o. Jak co roku, podczas Gali ogłoszono wyniki Konkursu “Konstrukcja Stalowa – Realizacja Roku”. Wśród 6-ciu zgłoszonych obiektów, najwięcej głosów oddano na realizację firmy MOSTOSTAL KONIN sp. z o.o., która była odpowiedzialna na produkcję oraz montaż kopuły Kościoła Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Złotą statuetkę wraz z dyplomem odebrali: Grzegorz Całek oraz Andrzej Słowikowski. II nagroda w Konkursie przypadła firmie SKANSKA Oddział Exbud Skanska w Kielcach za most w Żywcu przez Rzekę Sołę, natomiast III nagroda trafiła do firmy ATLAS WARD POLSKA sp. z o.o. za Zakład Seryjnej Produkcji Wielkogabarytowych Konstrukcji Stalowych w Szczecinie.

Następnie wyróżnienia za zasługi na rzecz rozwoju Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych odebrali z rąk Tadeusza Rybaka i Karola Heidricha: Jitka Kochtova (CONSTRUSOFT sp. z o.o.), Jerzy Jończyk (SKANSKA S.A. Oddział Exbud Skanska w Kielcach), Andrzej Sajnaga (ASMET sp. z o.o. sp. k.) oraz Zbigniew Miodowski (ZinkPower Szczecin sp. z o.o.). Z kolei Jan Pilarczyk (Instytut Spawalnictwa) odebrał Honorową Złotą Oznakę Krajowej Izby Gospodarczej za zasługi na rzecz rozwoju Samorządu Gospodarczego. Wyróżnienie wręczył w imieniu Prezesa KIG-u Michała Arendarskiego Dyrektor Generalny PIKS Karol Heidrich. Następnie honorowe wyróżnienie z okazji 25-lecia istnienia Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego odebrała dr inż. Agnieszka Królikowska, Prezes PSK.

Część artystyczną Gali rozpoczął Zbigniew Miodowski, Prezes Zarządu ZinkPower Szczecin sp. z o.o. – firmy, będącej Sponsorem występu artystycznego. Po krótkiej prezentacji firmy, uczestnicy Gali zostali zaproszeni na pokaz brazylijskiej samby zespołu SAMBA ART. Rozpoczął on wieczorną część Gali, utrzymaną w eleganckiej atmosferze, w której znalazł się czas zarówno na rozmowy kuluarowe, jak i tańce. Najbardziej wytrwali uczestniczyli w zabawie do późnych godzin nocnych.

open