Home Builder Science

Builder Science

Artykuły naukowe opublikowane w miesięczniku „Builder” są indeksowane w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych Index Copernicus. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 20 punktów za publikacje naukowe w miesięczniku „Builder”.

WPŁYW OBCIAŻENIA PODWIESZONEGO ZA POMOCA ŁACZNIKÓW JEDNOSTRONNYCH NA NOSNOSC PŁYT WARSTWOWYCH

admin
0
W artykule zaprezentowano wyniki badan doświadczalnych przedstawiające wpływ podwieszenia obciążenia zewnętrznego do rozciąganej okładziny płyty warstwowej na nośność tych płyt. Podwieszenie zostało zrealizowane za pomocą łączników jednostronnych (ang. blind rivets), wykorzystano w tym celu nity rozchylne BulbTite.
a717KJ5Gxg4Ah5

JERZY SZMIT – PERSPEKTYWY W INFRASTRUKTURZE

WYBRANE PROBLEMY EKSPLOATACYJNE STROPODACHÓW O ODWRÓCONYM UKŁADZIE WARSTW

admin
0
Rozwiązania przekryć dachowych i tarasowych z izolacją termiczną ułożoną na powierzchni warstwy hydroizolacyjnej są coraz częściej stosowane w polskim budownictwie. Niestety po kliku latach eksploatacji stwierdzany jest fakt wzrostu zawilgocenia izolacji. W artykule uzupełniono wnioski z pracy badawczej wykonanej w Instytucie Techniki Budowlanej, w ramach której podjęto próbę wyjaśnienia przyczyny tego zjawiska w oparciu o […]
a717KJ5Gxg4Ah5

WIŚNIOWSKI ORŁEM POLSKIEJ GOSPODARKI W KATEGORII KREATOR TRENDÓW

JEDNYM GŁOSEM O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

Paweł Sobiecki
0
Rozwój współczesnego budownictwa, architektury i planowania urbanistycznego zależy w ogromnej mierze od badań naukowych. Rada Naukowa „Buildera” zgodnym głosem przekonuje, jak istotna jest rola nauki w tych współpracujących ze sobą dziedzinach oraz wskazuje, jakie są kierunki tego rozwoju i jakie wiążą się z nim wyzwania.
a717KJ5Gxg4Ah5

REGULOWANE ŻALUZJE PRZECIWSŁONECZNE PONZIO

NAPRĘŻENIA WŁASNE W SPAWANYCH SŁUPACH SKRZYNKOWYCH Z KSZTAŁTOWNIKÓW PROFILOWANYCH NA ZIMNO

admin
0
Przedstawiamy wyniki badań doświadczalnych mających na celu określenie wielkości i rozkład naprężeń własnych w typowych słupach skrzynkowych spawanych z kształtowników profilowanych na zimno. Wyniki badań porównane z rezultatami innych badaczy mogą stanowić podstawę do dalszych analiz stateczności ścian słupa skrzynkowego z uwzględnieniem naprężeń własnych.
a717KJ5Gxg4Ah5

OPTYMALIZACJA PRACY LOTNISKA W SYDNEY

open