Home Builder Science

Builder Science

Artykuły naukowe opublikowane w miesięczniku „Builder” są indeksowane w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych Index Copernicus. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 40 punktów za publikacje naukowe w miesięczniku „Builder”.

Informacje na temat publikacji artykułów naukowych w dziale Builder Science miesięcznika Builder są dostępne na stronie www.builderscience.pl

Piotr Kurzec
0
Wykaz artykułów opublikowanych w dziale Builder Science dostępnych w ramach open acces journals w wydaniu majowym: Wykaz artykułów naukowych: CZYTAJ >>>Builder Science 05.2023
a717KJ5Gxg4Ah5

2021.06 BUILDER

open