Home Builder Science

Builder Science

Artykuły naukowe opublikowane w miesięczniku „Builder” są indeksowane w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych Index Copernicus. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 20 punktów za publikacje naukowe w miesięczniku „Builder”.

WYBRANE PROBLEMY EKSPLOATACYJNE STROPODACHÓW O ODWRÓCONYM UKŁADZIE WARSTW

admin
0
Rozwiązania przekryć dachowych i tarasowych z izolacją termiczną ułożoną na powierzchni warstwy hydroizolacyjnej są coraz częściej stosowane w polskim budownictwie. Niestety po kliku latach eksploatacji stwierdzany jest fakt wzrostu zawilgocenia izolacji. W artykule uzupełniono wnioski z pracy badawczej wykonanej w Instytucie Techniki Budowlanej, w ramach której podjęto próbę wyjaśnienia przyczyny tego zjawiska w oparciu o […]
a717KJ5Gxg4Ah5

PRZESUWNE DRZWI TARASOWE ALUPLAST

BUILDER SCIENCE 02.2020

admin
0
Wykaz artykułów opublikowanych w dziale Builder Science dostępnych w ramach open acces journals w wydaniu lutowym: LINK DO BUILDER SCIENCE 02.2020 Artykuły wstępne – głos rady: Od redakcj GŁOS RADY BLIŻEJ NAUK Artykuły naukowe: SCIENCE 02.2020 SPIS TREŚC
a717KJ5Gxg4Ah5

SPORTOWY OBIEKT ROKU: ARENA LODOWA

NAPRĘŻENIA WŁASNE W SPAWANYCH SŁUPACH SKRZYNKOWYCH Z KSZTAŁTOWNIKÓW PROFILOWANYCH NA ZIMNO

admin
0
Przedstawiamy wyniki badań doświadczalnych mających na celu określenie wielkości i rozkład naprężeń własnych w typowych słupach skrzynkowych spawanych z kształtowników profilowanych na zimno. Wyniki badań porównane z rezultatami innych badaczy mogą stanowić podstawę do dalszych analiz stateczności ścian słupa skrzynkowego z uwzględnieniem naprężeń własnych.
a717KJ5Gxg4Ah5

3D ROADSHOW 2018

OD REDAKCJI

admin
0
„Builder” od wielu lat znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od stycznia 2019 roku za publikacje naukowe i naukowo-techniczne w „Builderze” autorzy i ich jednostki macierzyste (uczelnie, instytuty) uzyskują 20 punktów niezbędnych w ocenie dorobku naukowego.
a717KJ5Gxg4Ah5

GORĄCE DACHY, CIEPŁE ŚCIANY

open