Home Builder For The Future

Builder For The Future

To społeczny program edukacyjny, którego celem jest wspieranie młodych architektów i inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Ważnym elementem programu jest ułatwianie młodym ludziom poznawania różnych sektorów branży budowlanej, działających w tych sektorach firm, a tym samym oczekiwań rynku i przyszłych pracodawców.

Program ma ułatwiać rozpoczęcie kariery zawodowej. „Builder For The Future” skierowany jest zarówno do studentów wydziałów architektury, jak i budownictwa, do młodych architektów i inżynierów różnych specjalizacji.

Dla sprawniejszej realizacji podzieliliśmy program na dwa programy branżowe adresowane do poszczególnych grup. Program jest realizowany we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi i wiodącymi firmami działającymi w obszarze szeroko rozumianego budownictwa i architektury. Program wspierają swoją wiedzą, doświadczeniem i autorytetem wybitni polscy inżynierowie i architekci. Tworzą oni grupę Mentorów. Biorą również udział w pracach Kapituł konkursów. We współpracę zaangażowane są również wydziały architektury i budownictwa najważniejszych polskich uczelni publicznych i prywatnych.
Program został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Więcej informacji do znalezienia na oficjalnej stronie programu www.builder4future.pl

DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA I INŻYNIERA NA POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Paulina Krzak
0
Dnia 14 marca br. odbył się Dzień Młodego Architekta i Inżyniera na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, który został zorganizowany przez miesięcznik "Builder" w ramach programu Builder for the Future. Podczas wydarzenia studenci mieli okazję spotkać się, wymienić doświadczeniami poznać najnowsze trendy w dziedzinie budownictwa i architektury.
a717KJ5Gxg4Ah5

CODZIENNIE CZEKAJĄ NA NAS NOWE WYZWANIA

EDUKOWANIE,TOWARZYSZENIE, WSPIERANIE

Paweł Sobiecki
0
Miesięcznik „Builder” realizuje szereg aktywności pozawydawniczych. Jedną z nich jest program edukacyjny Builder for the Future. Obecnie trwa XI już edycja programu B4F, który ma na celu wspieranie młodych architektów oraz inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji.
a717KJ5Gxg4Ah5

PIERWSZE WYDANIE E-BUILDERA POŚWIĘCONE AEC DESIGN

PRZYSZŁOŚĆ DZIEJE SIĘ TERAZ

Paweł Sobiecki
0
4 FUTURE DAY jak co roku przykuł uwagę studentów uczelni technicznych, którzy swoją przyszłość wiążą z budownictwem, zwłaszcza jako architekci i inżynierowie. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się 25 października w gmachu Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie i stanowiła świetną okazję do tego, by dowiedzieć się co nieco o tajnikach branży u źródła.
a717KJ5Gxg4Ah5

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ W KRAKOWIE WYGRAŁY Z PANDEMIĄ

CODZIENNIE CZEKAJĄ NA NAS NOWE WYZWANIA

Szymon Kurek
0
Praca w branży budowlanej to nieustanne wyzwania, każdego dnia, w pracowni projektowej czy na budowie, ale to właśnie one dają szansę na budowanie doświadczenia, zawodowy rozwój oraz rozwijanie pasji. O swojej pracy, zadaniach, wyzwaniach i osiągnięciach mówią młodzi architekci, projektanci branżowi i inżynierowie zatrudnieni w wykonawstwie, partnerzy i uczestnicy B4F.
a717KJ5Gxg4Ah5

DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA I INŻYNIERA NA POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Broszura Konkursowa 2023

Paweł Sobiecki
0
Publikacja poświęcona jest naszemu prestiżowemu konkursowi dla młodych architektów i inżynierów, który otwiera drzwi do nieograniczonych możliwości twórczego wyrażania się. W tej broszurze znajdziesz nie tylko informacje na temat tegorocznej edycji Konkursu dla Młodych Architektów i Inżynierów, ale także inspirujące projekty, głosy ekspertów, które rzucają światło na kreatywność i innowacje młodych talentów. Przeczytasz o ich przełomowych pomysłach, które zmieniają oblicze architektury i inżynierii. Każda strona broszury tchnie życiem i energią przyszłych liderów branży.
a717KJ5Gxg4Ah5

EKF ONLINE NOWA RZECZYWISTOŚĆ – NOWA FORMA EKF – 15-17 CZERWCA 2020

Broszura programowa B4F 2023

Paweł Sobiecki
0
Niniejsza publikacja jest w całości poświęcona programowi Builder for the Future. W transparenty sposób zostały przedstawione w niej informacje na temat idei programu B4F, działań które są w ramach niego podejmowane, partnerów biznesowych, a także najlepszych wydziałów budownictwa i architektury, z którym miesięcznik "Builder" współpracuje. W tym roku odświeżyliśmy format, aby był jeszcze bardziej przyjazny dla oczu naszych czytelników.
a717KJ5Gxg4Ah5

ANNA SZYMCZAK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2021

open