Home Builder For The Future

Builder For The Future

To społeczny program edukacyjny, którego celem jest wspieranie młodych architektów i inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Ważnym elementem programu jest ułatwianie młodym ludziom poznawania różnych sektorów branży budowlanej, działających w tych sektorach firm, a tym samym oczekiwań rynku i przyszłych pracodawców.

Program ma ułatwiać rozpoczęcie kariery zawodowej. „Builder For The Future” skierowany jest zarówno do studentów wydziałów architektury, jak i budownictwa, do młodych architektów i inżynierów różnych specjalizacji.

Dla sprawniejszej realizacji podzieliliśmy program na dwa programy branżowe adresowane do poszczególnych grup. Program jest realizowany we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi i wiodącymi firmami działającymi w obszarze szeroko rozumianego budownictwa i architektury. Program wspierają swoją wiedzą, doświadczeniem i autorytetem wybitni polscy inżynierowie i architekci. Tworzą oni grupę Mentorów. Biorą również udział w pracach Kapituł konkursów. We współpracę zaangażowane są również wydziały architektury i budownictwa najważniejszych polskich uczelni publicznych i prywatnych.
Program został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Więcej informacji do znalezienia na oficjalnej stronie programu www.builder4future.pl

1 GRUDNIA ODBYŁ SIĘ DZIEŃ MŁODEGO INŻYNIERA NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

Paulina Krzak
0
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Dnia Młodego Inżyniera, który odbył się 1 grudnia. Wydarzenie zostało zorganizowane przez miesięcznik „Builder” wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Kołem Naukowym Konstrukcji Metalowych PW, w ramach programu Builder for the Young Engineers.
a717KJ5Gxg4Ah5

ZESTAWY KONTROLI DOSTĘPU DLA SYSTEMU RACS5

22 LISTOPADA ODBYŁ SIĘ DZIEŃ MŁODEGO INŻYNIERA NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

Paulina Krzak
0
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Dnia Młodego Inżyniera, który odbył się 22 listopada. Wydarzenie zostało zorganizowane przez miesięcznik „Builder” wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej, w ramach programu Builder for the Young Engineers.
a717KJ5Gxg4Ah5

MIWO ZGŁOSIŁO UWAGI DO PROJEKTU NARODOWEGO PROGRAMU MIESZKANIOWEGO

open