Home Inwestycje

Inwestycje

Program rewitalizacji polskich miast. Głównym celem Programu jest wypełnienie luki merytorycznej dotyczącej zagadnień rewitalizacji obszarów miejskich i budynków, w tym wzniesionych w systemach wielkopłytowych.

Informowanie i edukowanie uczestników procesów inwestycyjnych realizowanych w miastach, o źródłach finansowania modernizacji i rewitalizacji, problemach technicznych i możliwościach ich rozwiązania.

Ważnym elementem programu jest promocja nowoczesnych materiałów budowlanych i technologii oraz rozwiązań konstrukcyjnych, architektonicznych i urbanistycznych służących kompleksowej rewitalizacji i poprawie efektywności energetycznej rewitalizowanych budynków.

Partnerami Programu Metamorfozy są firmy: Lafarge, Polbruk S.A., Selena S.A.

SZKOŁA Z NATURY

admin
0
Jednym z głównych założeń projektowych kompleksu Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie było stworzenie przestrzeni przyjaznej dla bezpośrednich użytkowników – uczniów i kadry nauczycielskiej, ale również dla okolicznych mieszkańców oraz gości z uwzględnieniem poszanowania istniejących naturalnych warunków środowiska przyrodniczego.
a717KJ5Gxg4Ah5

BUILDER – LISTOPAD 2018

MŁYNY ROTHERA ODNOWIONE

admin
0
W kwietniu 2021 roku Budimex zakończył prace przy kompleksie Młynów Rothera w Bydgoszczy. Przedmiotem umowy z miastem było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego i Spichrza Mącznego, a także Łazienek na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego.
a717KJ5Gxg4Ah5

APETYT NA ZAGRANICĘ

open