BUILDER POLECA

Wydarzenia, projekty i przedsięwzięcia. Najnowsze publikacje. Najświeższe wiadomości. Najciekawsze artykuły biznesowe, techniczne i naukowe. Debaty, wywiady i komentarze. Innowacyjne materiały budowlane i technologie. Wyjątkowe projekty architektoniczne. Treści, które trzeba znać, by istnieć w budownictwie.

BUILDER 08.2021

Badania, rozwój, cyfryzacja, ekologia. W tym miesiącu mamy ważne wieści dla branży budowlanej o możliwościach finansowego wsparcia m.in. w tych dziedzinach, o dotacjach i ulgach podatkowych. Co daje przedsiębiorcom nowa perspektywa finansowa do 2027 roku?

ANKIETA BUILD THE FUTURE

Jaka jest sytuacja branży po pandemii COVID-19? – zapraszamy do udziału w badaniu. Już po raz drugi mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Badaniu branży budowlanej - Build The Future przeprowadzanego razem z PwC Polska

Builder Super Power Edycja I

Nagroda Builder Super Power jest nową inicjatywą miesięcznika „Builder” zainicjowaną w przekonaniu, że o sukcesach przedsiębiorstwa decyduje organizacja i przebieg kluczowych oraz pomocniczych procesów w firmie, za którymi stoją ludzie odpowiedzialni za ich planowanie, realizację i koordynację.

LATO ZWYCIĘZCÓW

Firmy, organizacje, marki biorące udział w tegorocznej kampanii, nie tylko walczyły o przetrwanie, ale miały pomysł, wiarę i wolę. Nie tylko przetrwały, ale obroniły pozycję liderów. Są ZWYCIĘZCAMI!

BENE MERENTIBUS

Medal Bene Merentibus, którym zostałem wyróżniony, jest szczególnym i fantastycznym podziękowaniem od środowiska polskich architektów skupionych w SARP za wszystko to, co „Builder” przez 25 lat zrobił i robi dla promocji polskiej architektury. W tym również za wsparcie dla młodych...

BUILDER NEWS

Aktualne newsy ze świata biznesu, budownictwa i architektury. Zapowiedzi i relacje  z wydarzeń branżowych. Wiadomości z firm. Wyniki rynku. Informacje o przygotowywanych projektach i realizowanych inwestycjach. Personalia. Zmiany w prawie. Nowości materiałowe i technologiczne.

Małkowski-Martech S.A. posiada znak CE

Dzięki uzyskanym odpowiednim certyfikatom i patentom, wszystkie bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe firmy Małkowski-Martech S.A. posiadają znak CE.

BUILDER BIZNES

NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

,,Obecnie w Polsce działa około 3 mln przedsiębiorstw, z których większość swój rozwój wiąże właśnie z leasingiem.". Rozmowa z Piotrem...

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

POSTĘPUJ WEDŁUG INSTRUKCJI

Według danych przedstawionych przez GUS nieprawidłowe zachowanie pracownika było przyczyną 60% wypadków przy pracy w I kwartale 2021 roku. Choć,...

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA PRZECIWPOŻAROWE

FOAMAX – polska firma specjalizująca się w zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dystrybutor wysokiej klasy urządzeń, rozwiązań i systemów przeciwpożarowych.

WSPÓLNA WIZJA BEZPIECZEŃSTWA

Budowa obiektu bądź jego modernizacja muszą spełniać wymagania techniczne i prawne, również w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Firma Małkowski-Martech SA oferuje...

SYSTEMY DETEKCJI GAZÓW

Polskie ustawodawstwo w sposób jasny i czytelny reguluje kwestie wykrywania oraz usuwania z garaży podziemnych tlenku węgla (CO) i propan-butanu...

BUILDER ARCHITECTURE DESIGN

Głos branży. Platforma wymiany i kształtowania opinii. Wywiady z ludźmi sukcesu. Debaty środowiskowe przedstawicieli biznesu, instytucji państwowych, organizacji i stowarzyszeń branżowych. Komentarze dotyczące aktualnych zagadnień i sytuacji w branży. Pełne spektrum tematów z rynku budowlanego.

Kamień

Projekt i jego realizacja są wynikiem otwartego konkursu architektonicznego, który zaciekawił nas ze względu na przeznaczenie i położenie. Nowy obiekt...

Dwie nagrodzone realizacje EKO-Team

Nowy Targ we Wrocławiu oraz Siedziba Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie zostały docenione w konkursie realizowanym przez Stowarzyszenie Producentów Cementu...

BUILDER AWARDS

Builder Awards to doroczne wydarzenie, w którym na pierwszym planie jest polskie budownictwo i jego sukcesy, firmy oraz organizacje, a przede wszystkim ludzie – osobowości branży.

BUILDER AWARDS – LAUREACI 2020

W imieniu Kapituły i Redakcji miesięcznika „Builder" gratulujemy Laureatom Builder Awards zasłużonych wyróżnień, które są potwierdzeniem ich dokonań oraz docenieniem...

prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz

Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Na...

TOPBUILDER

Builder Awards to doroczne wydarzenie, w którym na pierwszym planie jest polskie budownictwo i jego sukcesy, firmy oraz organizacje, a przede wszystkim ludzie – osobowości branży.

BUILDER FORUM

Głos branży. Platforma wymiany i kształtowania opinii. Wywiady z ludźmi sukcesu. Debaty środowiskowe przedstawicieli biznesu, instytucji państwowych, organizacji i stowarzyszeń branżowych. Komentarze dotyczące aktualnych zagadnień i sytuacji w branży. Pełne spektrum tematów z rynku budowlanego.

BUILDER INWESTYCJE

Program rewitalizacji polskich miast. Edukacja uczestników procesu inwestycyjnego. Wiedza o finansowaniu rewitalizacji, zagadnieniach urbanistycznych, projektowych, konstrukcyjnych. Promocja nowoczesnych materiałów i technologii.

MŁYNY ROTHERA ODNOWIONE

W kwietniu 2021 roku Budimex zakończył prace przy kompleksie Młynów Rothera w Bydgoszczy. Przedmiotem umowy z miastem było wykonanie robót...

BUILDER SCIENCE

Artykuły naukowe – źródłowe, przeglądowe lub polemiczne, opracowania innowacyjnych badań, wniosków, ekspertyzy naukowe pomocne w praktyce zawodowej inżynierów budownictwa i projektantów. Artykuły są indeksowane w bazach danych o zawartości polskich czasopism technicznych Index Copernicus iBazTech.

BUILDER SCIENCE 07.2021

Wykaz artykułów opublikowanych w dziale Builder Science dostępnych w ramach open acces journals w wydaniu lipcowym:

BUILDER SCIENCE 06.2021

Wykaz artykułów opublikowanych w dziale Builder Science dostępnych w ramach open acces journals w wydaniu czerwcowym:

BUILDER SCIENCE 05.2021

Wykaz artykułów opublikowanych w dziale Builder Science dostępnych w ramach open acces journals w wydaniu majowym:

BUILDER SCIENCE 04.2021

Wykaz artykułów opublikowanych w dziale Builder Science dostępnych w ramach open acces journals w wydaniu kwietniowym:

BUILDER FOR THE FUTURE

Społeczny program edukacyjny wspierający młodych architektów i inżynierów budownictwa w edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Wspierany autorytetem, wiedzą i doświadczeniem wybitnych polskich inżynierów i architektów oraz wiodących na rynku budowlanym firm.

RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY

Ranking TOP 10 FOR THE FUTURE został przygotowany przez miesięcznik „Builder” na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów...

RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA

Ranking TOP 10 FOR THE FUTURE został przygotowany przez miesięcznik „Builder” na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów...

WYNIKI KONKURSU

Prezentujemy listę Laureatów Konkursu dla Młodych Architektów i Inżynierów w zadaniu wspólnym Wyzwanie, które łączy.

BUILDER PROJEKTY

Przedsięwzięcia zainicjowane przez magazyn Builder. Realizowane przy aktywnym wsparciu partnerów biznesowych i społecznych. Projekty o charakterze edukacyjnym, promocyjnym oraz upowszechniające dobre praktyki. Od wielu lat angażują i integrują znaczącą część środowiska budowlanego i architektonicznego.

NAGRODY BUILDERA

Prestiżowe wyróżnienia branżowe i środowiskowe dla firmom z branży budownictwa i architektury, właścicieli i menedżerów tych firm oraz organizacji i firmom działającym na rzecz budownictwa. A także statuetki dla wyróżniających się produktów i usług z budownictwa i dla budownictwa. >>>

GALE BUILDERA

Gala Builder Awards i Gala TOPBuilder. Prestiżowe spotkania przedstawicieli biznesu, nauki, inwestorów, architektów oraz organizacji branżowych. Wydarzenia podczas których wręczane są najważniejsze w branży wyróżnienia i statuetki przyznawane przez magazyn Builder. >>>

METAMORFOZY

Program rewitalizacji polskich miast. Edukacja uczestników procesu inwestycyjnego. Wiedza o finansowaniu rewitalizacji, zagadnieniach urbanistycznych, projektowych, konstrukcyjnych. Promocja nowoczesnych materiałów i technologii. >>>

BIBLIOTEKA BUILDERA

To wyjątkowe, dodatkowe publikacje miesięcznika Builder. Wydawane w formie folderów lub książek. Obszernie omawiane są w nich konkretne tematy. Dotychczas pojawiły się wydania: BUILDER Exclusive, Mosty i BIM. >>>

PROMUJEMY POLSKĄ ARCHITEKTURĘ

Program promocyjno-edukacyjny. Promuje polskich architektów przez prezentowanie i popularyzowanie ich dorobku i twórczych osiągnięć, a w przypadku młodych wchodzących na rynek – ich entuzjazmu. Podkreśla rolę architekta w procesie inwestycyjnym i kształtowaniu przestrzeni publicznej. >>>

BUILDER FOR THE FUTURE

To społeczny program edukacyjny, którego celem jest wspieranie młodych architektów i inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Program wspierają swoją wiedzą, doświadczeniem i autorytetem wybitni polscy inżynierowie i architekci. >>>

POLSKI BIZNES W BUDOWNICTWIE

Projekt promujący rodzimą przedsiębiorczość z branży budowlanej. Ludzie i firmy działające na lokalnych rynkach zasługujący na szczególną uwagę. Przykłady i inspiracje dla innych. A także specjalistyczna wiedza o procesach biznesowych i wsparcie merytoryczne.

BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ

To ogólnopolski projekt realizowany wspólnie przez Klub Sportowa Polska, samorządy z całej Polski, partnerów społecznych oraz biznesowych. SPORTOWA POLSKA to równy i powszechny dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej. >>>

open