Home Materiały&Technologie

Materiały&Technologie

SYSTEMY DETEKCJI GAZÓW

admin
0
Polskie ustawodawstwo w sposób jasny i czytelny reguluje kwestie wykrywania oraz usuwania z garaży podziemnych tlenku węgla (CO) i propan-butanu (LPG). Konieczność stosowania systemów detekcji CO oraz LPG w tego typu obiektach jest opisana w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
a717KJ5Gxg4Ah5

O KONDYCJI POLSKIEGO BUDOWNICTWA

OD ZERA DO TRENDSETTERA

admin
0
Ci, którzy znają historię naszej organizacji, często nazywają ją „inspirującą”. W ciągu kilku lat z niczego udało nam się stworzyć sprawnie działającą, dynamicznie rosnącą firmę, której produkty gwarantują przewagi pozwalające z powodzeniem rywalizować na arenie międzynarodowej.
a717KJ5Gxg4Ah5

PEKABEX BET SA – Budowlana Firma Roku 2020

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW

admin
0
Jak poruszać się w gąszczu przepisów, w których zawarte są wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej? Przepisów o zróżnicowanym stopniu szczegółowości, w większości jednak ogólnych, opisowych, często niejednoznacznych, bywa, że wręcz wykluczających się, różnie interpretowanych, a nawet nielogicznych. Gdzie szukać wsparcia podczas projektowania?
a717KJ5Gxg4Ah5

„KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I KREOWANIE WARTOŚCI PRODUKTU” NA VIII KONGRESIE STOLARKI POLSKIEJ

NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

admin
0
Jak poruszać się w gąszczu przepisów, w których zawarte są wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej? Przepisów o zróżnicowanym stopniu szczegółowości, w większości jednak ogólnych, opisowych, często niejednoznacznych, bywa, że wręcz wykluczających się, różnie interpretowanych, a nawet nielogicznych. Gdzie szukać wsparcia podczas projektowania?
a717KJ5Gxg4Ah5

TARBUD JUŻ W PIĄTEK – ROZPOCZYNAMY ODLICZANIE!

open