Home Builder Green

Builder Green

NOWOCZESNA RETENCJA I WYKORZYSTANIE WODY DESZCZOWEJ

Szymon Kurek
0
Polska stoi przed poważnymi wyzwaniami w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. Retencja na poziomie około 6,5 proc. sprawia, że znajdujemy się wśród krajów najbardziej zagrożonych niedoborami wody, podczas gdy średnia europejska retencji wynosi 15–20 proc. Wprowadzenie zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji do prognozowania ilości opadów stanowi kamień milowy w efektywnym zarządzaniu zasobami wodnymi.
a717KJ5Gxg4Ah5

Zwiedzamy Muzeum Wojska Polskiego

NOWOCZESNA RETENCJAI WYKORZYSTANIEWODY DESZCZOWEJ

Paweł Sobiecki
0
Polska stoi przed poważnymi wyzwaniami w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. Retencja na poziomie około 6,5 proc. sprawia, że znajdujemy się wśród krajów najbardziej zagrożonych niedoborami wody, podczas gdy średnia europejska retencji wynosi 15–20 proc. Wprowadzenie zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji do prognozowania ilości opadów stanowi kamień milowy w efektywnym zarządzaniu zasobami wodnymi.
a717KJ5Gxg4Ah5

YAWAL: TM82W HI – UNIKALNE ROZWIĄZANIE WITRYN SZKLONYCH OD ZEWNĄTRZ

NOWA OCENA CYRKULARNOŚCI

Paweł Sobiecki
0
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, we współpracy z Politechniką Śląską i Green Building Council Iceland, stworzyło projekt CIRCON pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: projektowanie budynków cyrkularnych”, w ramach którego opracowano nową metodykę oceny cyrkularności, opartą na wskaźnikach, stanowiącą nowy i dodatkowy element pełnej ewaluacji budynków.
a717KJ5Gxg4Ah5

Forum BUILD4FUTURE i Międzynarodowa Konwencja Budownictwo Polska-Ukraina

RECYKLING – must be czy mission impossible?

Szymon Kurek
0
Czy recykling to pobożne życzenie czy nieodłączny dziś element budowania konkurencyjności? Ile odpadów zużywają firmy do produkcji materiałów? Jak je pozyskują? Na jakie przeszkody napotykają? Jak zintegrować środowisko, bo przecież do recyklingu trzeba kooperacji wielu podmiotów? Jakie działania są niezbędne, by recykling mógł zyskać skalę? Czy to się w ogóle opłaca? Prezentujemy głosy przedstawicieli branży na temat,który rozbudza nadzieje, ale jednocześnie wyznacza długą drogę do pokonania.
a717KJ5Gxg4Ah5

Jak ograniczyć ślad węglowy budynków? Sekret tkwi… w fasadzie!

RECYKLING – Piotr Cencek, Iwona Wagner-Gajewska

Szymon Kurek
0
Cała branża budowlana staje przed kolejnym wyzwaniem jakim jest podążanie w kierunku budownictwa zrównoważonego. Wprowadzamy gospodarkę cyrkularną, gospodarkę w obiegu zamkniętym, maksymalne wykorzystanie materiałów z recyklingu, i wiele działań prowadzonych wokół tych zagadnień, dążących do zmniejszenia wpływu działalności na środowisko naturalne.
a717KJ5Gxg4Ah5

Cemex wdraża narzędzia BIM, dzięki którym architekci i inżynierowie będą mogli wybierać innowacyjne i bardziej zrównoważone rozwiązania

RECYKLING – JAKUB KUSZEWSKI

Szymon Kurek
0
Teraz, żeby odnieść sukces trzeba zatoczyć koło i  myśleć o produkcie od fazy projektowania po koniec cykl zużycia produktu – co się z nim stanie kiedy będziemy chcieli lub musieli go wymienić. Przy coraz większej świadomości konsumentów jest to dla nich ważne co nabywają i co się stanie z tym produktem kiedy zakończy swój żywot.
a717KJ5Gxg4Ah5

RECYKLING ANDRZEJ BIBIK

Szymon Kurek
0
Budowanie konkurencyjności w obecnym otoczeniu rynkowym nie może polega wyłącznie na wyścigu ekonomicznym. Coraz większą rolę odgrywa wizerunek firmy oraz branży. W czasach panowania social mediów i dynamicznych zmian, kryzysów, coraz większy wpływ na biznes mają emocje, emocje naszych klientów. Firmy muszą dbać o dobry wizerunek oraz realizować działania, których oczekują przede wszystkim ludzie młodzi. Oni stanowią ważną siłę nacisku i żądają zmian - żądają działań na rzecz środowiska.
a717KJ5Gxg4Ah5
open