Home IT&BIM Kosztorysowanie nie jest takie trudne…
Kosztorysowanie nie jest takie trudne…
0

Kosztorysowanie nie jest takie trudne…

0
0

„Kosztorysowanie w budownictwie – Poradnik” autorstwa Ekspertów SEKOCENBUD: Janusza Traczyka, Wiesławy Sikorskiej – Ożgo i Pawła Kaczmarskiego to pozycja wydawnicza o charakterze dydaktyczno – instruktażowym z dziedziny kosztorysowania, która niedawno ukazała się w sprzedaży.

Poradnik stanowi doskonałe narzędzie służące do upowszechnienia wiedzy z przedmiarowania ilości robót, szacowania wartości zamówienia i wyceny kosztorysowej oraz rozliczania wykonywanych robót budowlanych. Obejmuje obszerną wiedzę dotyczącą wyceny kosztorysowej robót i obiektów budowlanych, szacowania wartości zamówienia publicznego oraz komputerowego wspomagania kosztorysowania.
Jest niezastąpioną publikacją dla wszystkich, którzy chcą być z kosztorysowaniem za pan brat. Może być także z powodzeniem wykorzystywana na uczelniach wyższych prowadzących kierunki kształcenia z zakresu budownictwa i ekonomiki procesów inwestycyjnych, w technikach i budowlanych szkołach zawodowych a także na kursach doskonalących dla inżynierów budowy, inspektorów nadzoru i kosztorysantów.
Więcej informacji na stronie: www.sekocenbud.pl

open