Home News ARCHITEKCI POWINNI MIEĆ PRAWO DO KIEROWANIA BUDOWAMI
ARCHITEKCI POWINNI MIEĆ PRAWO DO KIEROWANIA BUDOWAMI
0

ARCHITEKCI POWINNI MIEĆ PRAWO DO KIEROWANIA BUDOWAMI

0
0

Komentarz Małgorzaty Pilinkiewicz, Prezesa Krajowej Rady IA RP, w sprawie projektów ustaw MIiR regulujących zawód architekta i inżyniera.

Architektura to sztuka kształtowania przestrzeni, a architekt to osoba, która posiada predyspozycje, wiedzę i umiejętności dla realizacji tego celu. Zawód architekta wymaga zaangażowania, wytrwałości oraz odpowiedzialności. Dla realizacji planów inwestycyjnych tworzymy wielobranżowe zespoły projektowe z udziałem specjalistów w swoich dziedzinach. Architekci i inżynierowie od zawsze łączyli swoje, jakże odrębne, kompetencje dla realizacji dzieła zainicjonowanego w idei architektonicznej. Izba Architektów RP uważa, że konieczne jest utworzenie dwóch odrębnych ustaw, które doprowadzą do uporządkowania i zdefiniowania kwalifikacji oraz zadań realizowanych w ramach wykonywania zawodu architekta jako odrębnego od zawodu inżyniera, dzielącego się na specjalizację. Należy wziąć pod uwagę, że architekt i inżynier to różne zawody, które z zasady zajmują się zupełnie różnymi zadaniami. Łączenie ustaw o zawodach, powoływanie się na pokrewieństwo wykształcenia, zamazuje relacje i odpowiedzialność architektów i inżynierów budownictwa, a tym samym prowadzi do dalszej degradacji polskiej przestrzeni. Zwolennicy połączenia obu ustaw lub utrzymania dotychczasowych przepisów nie przedstawiają żadnych merytorycznych argumentów, które mogłyby wskazywać na zasadność tejże tezy. W interesie społecznym obecnych jak i przyszłych pokoleń Polaków leży jasne i precyzyjne określenie roli architekta, inżyniera oraz innych grup zawodowych biorących udział w procesie planowania, projektowania i budowania otaczającej nas przestrzeni. Przekłada się to na profesjonalne przygotowanie, zdefiniowaną odpowiedzialność i bezpieczeństwo społeczeństwa, którego potrzeby, oczekiwania i marzenia są przez te grupy realizowane. Architekci powinni mieć prawo do kierowania budowami, gdyż etap budowy jest naturalnym przedłużeniem procesu projektowego. Architekt już na etapie projektowania koordynuje prace projektowe wszystkich branż biorących udział w opracowaniu dokumentacji. Korzystając z tej kompleksowej wiedzy, z sukcesem może pełnić rolę kierownika budowy. Niezaprzeczalne różnice w kształceniu i wykonywaniu naszych zawodów wskazują jednoznacznie, że wszystkie osoby wykonujące dany zawód, bez względu na wykształcenie, powinny należeć do określonej izby – inny podział jest nielogiczny. Wszystkie więc osoby wykonywujące zawód inżyniera budownictwa powinny należeć do Izby Inżynierów Budownictwa, zaś wszystkie zasady wykonywania zawodu architekta analogicznie powinny być regulowane w ustawie o architektach, a osoby wykonujące zawód – należeć do Izby Architektów. Nie sposób też zgodzić się z postulatami środowiska oraz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa domagających się ogromnego rozszerzenia ograniczonych uprawnień do projektowania architektury. Oznaczałoby to praktycznie likwidację zawodu architekta w naszym kraju. Jest to postawa o tyle dziwna, że inżynierowie są kształceni i zajmują się rozwiązywaniem zagadnień technicznych oraz instalacyjnych, architekci zagadnieniami z dziedziny funkcjonalności zabudowy, ładu przestrzennego i szeregiem innych zagadnień związanych z użytkownikiem obiektów oraz jego otoczeniem. To architekt tworzy budynek, a na jego wytycznych pracują projektanci branżowi. Inżynierowie nie mają odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji do obecnych ograniczonych uprawnień architektonicznych, o jakie mogą dziś występować (jest to zaszłość po czasach powojennej odbudowy kraju, która niestety funkcjonuje do dziś), nie powinno być więc mowy o ich jakimkolwiek
rozszerzaniu.

open