Home PATRONATY BETON RÓWNA SIĘ MOŻLIWOŚCI
BETON RÓWNA SIĘ MOŻLIWOŚCI
0

BETON RÓWNA SIĘ MOŻLIWOŚCI

0
0

Wymiana najświeższej wiedzy i efektywna interakcja pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego to jedne z kluczowych czynników mających wpływ na rozwój budownictwa. Szczególnie świadome ich znaczenia są osoby biorące udział w konferencji poświęconej zagadnieniom autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) oraz prefabrykacji betonowej, która od dwóch dekad jest organizowana przez Stowarzyszenie Producentów Betonów. W dniach 8–9 października w Serocku miało miejsce szóste spotkanie z tego cyklu.

Konferencja SPB 2019 pt. Beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w nowoczesnym budownictwie była wydarzeniem udanym oraz potrzebnym. Przekonuje o tym chociażby liczba uczestników. W spotkaniu wzięło udział 359 osób – architektów, projektantów, konstruktorów, inwestorów, wykonawców, naukowców, producentów – którzy w ciągu dwóch dni mogli wysłuchać kilkunastu prezentacji. Referaty zostały wygłoszone przez prelegentów z kraju i zagranicy, a zawarte w nich zagadnienia dotyczyły aktualnych możliwości, jakie daje zastosowanie betonu komórkowego oraz prefabrykacji betonowej. O potencjale branży można było również się przekonać, oglądając towarzyszące konferencji ekspozycje producentów oraz współpracujących organizacji i instytucji.

Bogaty merytorycznie program dopełnił panel dyskusyjny moderowany przez Patrycjusza Wyżgę, dziennikarza radiowej Trójki z udziałem Piotra Daukszy, Prezesa Zarządu H+H Polska; Ireneusza Janika, Prezesa Zarządu Fabet; Artura Łeszczyńskiego, Koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji Skanska Residential Development Poland; Zbigniewa Maćkowa, architekta, założyciela biura Maćków Pracownia Projektowa. Uczestnicy tego forum  podjęli niezwykle istot- ny temat: „Dlaczego świat potrzebuje zrównoważonego budownictwa?”. Zarówno z dyskusji, jak i z pozo- stałych wystąpień, a także z ekspozycji, można wyciągnąć wiele wniosków, w tym najważniejszy zarówno prefabrykacja betonowa, jak i ABK są w pełni technicznie oraz asortymentowo przygotowane do realizacji nowoczesnego budownictwa.

 

25 lat SPB
VI Konferencja SPB była szczególnym wydarzeniem, gdyż dodatkowo zbiegła się z  25-leciem działalności Stowarzyszenia Producentów Betonów. Organizacja ta jest jednym z  najstarszych w branży budowlanej podmiotów tego typu, który powstał po  transformacji ustrojowej, a ćwierć wieku jej funkcjonowania to szereg udanych działań w  zakresie m.in. unowocześnienia przemysłu, edukacji, popularyzacji i integracji, w  tym również na polu międzynarodowym. Z tej okazji odbył się uroczysty bankiet uświetniony  recitalem światowej sławy tenora – Wiesława Ochmana.

Konferencja sprzyjała dyskusjom, wymianie doświadczeń, również podczas rozmów kuluarowych

Z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Stowarzyszenia Producentów Betonów odbyła się uroczysta sesja jubileuszowa.
Wieczór uświetnił recital światowej sławy tenora – Wiesława Ochmana

O potencjale branży można było również się przekonać, oglądając towarzyszące konferencji
ekspozycje producentów oraz współpracujących organizacji i instytucji

Podczas konferencji przyznane zostały nagrody w Konkursie Stowarzyszenia
Producentów Betonów 
na najlepszą pracę dyplomową w kategoriach:
Architektura, ABK, Prefabrykacja betonowa

Na wysokim poziomie
O poziomie konferencji świadczy też, oprócz już wymienionych, cały szereg innych aspektów.  Wśród nich z pewnością należy przywołać wy- kład inauguracyjny na temat uwarunkowań i  perspektyw rozwoju polskiej gospodarki, który wygłosił prof. Grzegorz Kołodko, jeden z głównych  architektów polskich reform gospodarczych, czterokrotnie wicepremier i minister finansów w  latach 1994–97 i 2002–03, jednocześnie najczęściej cytowany polski ekonomista na świecie. Ponadto uczestnicy spotkania mieli do dyspozycji komfortową przestrzeń w Hotelu Narvil,  a dla wygody każdego z nich została uruchomiona aplikacja pozwalająca na bardziej  aktywny udział w konferencji. Na koniec warto wspomnieć, że wydarzeniu towarzyszyła  ekipa Builder movie TV, której redaktorzy przeprowadzili szereg wywiadów z  uczestnikami. Zwieńczeniem konferencji będzie zaś monografia gromadząca referaty,  która niebawem zostanie wydana przez SPB.

Grzegorz Przepiórka

open