Home News MEDS SILESIA 2020 24 LIPCA – 8 SIERPNIA
MEDS SILESIA 2020 24 LIPCA – 8 SIERPNIA
0

MEDS SILESIA 2020 24 LIPCA – 8 SIERPNIA

0
0

Tutor call na międzynarodowe transdyscyplinarne warsztaty MEDS. 11. edycja warsztatów MEDS będzie mieć miejsce w najbardziej uprzemysłowionym regionie Polski – na Śląsku.

Głównym miejscem warsztatów będą Tychy, a różnorodność Górnośląskiego Związku Metropolitalnego postawi przed uczestnikami warsztatów wyzwanie polegające na zmierzeniu się z różnymi projektami w kilku miastach, m.in. Katowicach i Dąbrowie Górniczej.

Temat tegorocznej edycji MEDS: „Revival”, porusza problematykę miejskiego oraz architektonicznego kontekstu Śląska, jako przestrzeni górniczej, przestrzeni kuźni i fabryk, decydujących o tożsamości regionu. Oba te paradygmaty – przemysłowy kontekst oraz tożsamość, są możliwością do zastanowienia się nad tematem transformacji. Wyzwaniem warsztatów jest nie tylko stworzenie interesujących projektów, które mają swoje wizualne odzwierciedlenie, ale także próba odnowy/rewitalizacji w sposobie myślenia społeczeństwa. Głównym celem REVIVAL jest ożywienie tego, co już zostało zdefiniowane.

Jeśli czujesz, że masz pomysł jak połączyć temat REVIVAL z atmosferą obecnego środowiska przemysłowego hut/kopalni -zgłoś się do nas jako tutor. Szukamy projektantów, architektów i artystów, którzy zaproponują oraz wykonają swój projekt razem z uczestnikami, przy pomocy wskazanych narzędzi i na wybranych obszarach.

Warsztaty MEDS Silesia Revival 2020 to nie tylko dzielenie się umiejętnościami i budowanie jedności, w celu stworzenia czegoś niezwykłego. To realna szansa na ożywienie i przywrócenie do życia zapomnianych miejsc, które dotknięte zostały znakiem czasu.

Zgłoś swój pomysł i zostań tutorem!

Termin nadsyłania prac: 18.01.2020
Wyniki zostaną ogłoszone w marcu.

Materiały dostępne do pobrania na stronie internetowej: http://medsworkshop.com/meds-silesia/
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę lub zaobserwuj naszego Facebooka i Instagrama.

O MEDS
MEDS, czyli Meetings of Design Students to międzynarodowa inicjatywa studencka mająca na celu promocję designu, projektowania, architektury i kultury, a także warsztaty przyczyniające się do wzrostu kompetencji w tych dziedzinach.a. Te międzynarodowe warsztaty organizowane są co roku w innym kraju, zrzeszając blisko 200 designerów z całego świata.. W trakcie warsztatów w sierpniu 2020, 15 zespołów projektowych będzie realizowało swoje projekty w publicznych przestrzeniach miejskich. Jest to nie tylko doskonała okazja do wymiany wiedzy i umiejętności, ale także poznania nowych ludzi i kultury. Praktyczne, edukacyjne i kulturowe aspekty warsztatów, wpisane w projekty, wraz z międzynarodowym podejściem uczestników, mają na celu poruszyć bieżące problemy, a także podkreślić znaczenie tradycji i regionalizmu.

Poprzednie edycje warsztatów miały miejsce w Turcji, Słowenii, Portugalii, Irlandii, Serbii, Rumunii, Belgii, Libanie i Grecji.

MEDS Silesia Revival 2020 : July 24th – August 08th, 2020
Open Call Dates: 1.12.2019 – 18.01.2020

The 11th edition of MEDS Workshop will be held in the industrial region of Poland – Silesia. Based mainly in Tychy it will take the advantage of the Upper Silesian Urban Area’s diversity challenging the participants to face different projects in different cities such as Katowice and Dąbrowa Górnicza.

The theme of the edition “Revival” explores the urban and architectural context of Silesia as a space of mines, forges and factories that contributes to a specific regional identity. Both of those paradigms – industrial context and the identity – are an opportunity to reflect upon the issue of transformation. The challenge of the workshop is not only to create interesting projects that have visual representations but also an attempt to conduct a revitalisation of a social mentality. “Revival” aims to revive what is already defined.

If you feel like you have an idea how to combine the theme of revival with the atmosphere of former steel/coal environments – apply as a tutor. The annual tutor call searches for designers, architects and artists to propose, organise and execute projects together with the participants and with the use of given tools and locations.

The scope of MEDS Silesia Revival Workshop 2020 is going beyond the idea of sharing skills and being united in order to create something extraordinary, it’s an actual chance to revive, to bring the places that are covered with the smokestack dust back to life. Submit your concept to become a tutor.

Submission deadline: 18.01.2020
Accepted submissions will be announced: 21.02.2020

About MEDS
MEDS workshop “Meetings of Design Students” is an international workshop organised yearly in a different country. Every summer it gathers around 200 participants associated with different fields of art, design and architecture to create and build group projects in a span of two weeks. It’s a perfect chance not only for exchange of knowledge and skills but also to meet new cultures and  people. The practical, educational and cultural aspects of the workshops are combined in projects with an international perspective that aim to be impactful and meaningful when it comes to the current issues as well as the importance of traditions and localism.

Past workshops have taken place in: Turkey, Slovenia, Portugal, Ireland, Serbia, Romania, Belgium, Lebanon and Greece.

open