Home News Aplikacja mobilna RACS Display
Aplikacja mobilna RACS Display
0

Aplikacja mobilna RACS Display

0
0

RACS Display jest aplikacją mobilną przeznaczoną na system Android. Aplikacja umożliwia wykorzystanie ekranu urządzenia mobilnego (np. tabletu), jako wyświetlacza tekstowego komunikatów pochodzących z systemu kontroli dostępu RACS 5.

W szczególności aplikacja może służyć do wyświetlenia ilości wolnych lub zajętych miejsc w wybranej strefie dostępu systemu RACS 5 (np. parkingu). Pobieranie danych z systemu następuje za pośrednictwem Serwera Integracji systemu, a wyświetlane dane można uzupełnić o dodatkowy opis (tekst), który będzie ułatwiał zrozumienie znaczenia wyświetlanego komunikatu.

Program działa w trybie infokiosku, w którym zablokowana jest możliwość wyłączenia aplikacji oraz wykonywanie innych czynności na urządzeniu mobilnym. Aplikacja może być uruchomiona na dowolnym urządzeniu mobilnym z systemem Android v4.4, w tym na urządzeniach typu TV Box z zewnętrznym ekranem lub monitorem o dowolnej wielkości.

open