Home News WYJŚĆ POZA SCHEMAT
WYJŚĆ POZA SCHEMAT
0

WYJŚĆ POZA SCHEMAT

0
0

Sektor budowlany odpowiada za 35% całkowitej emisji gazów cieplarnianych oraz 40% zużycia energii na świecie. To, jakie technologie wybieramy do budowy, ma ogromny wpływ na środowisko.

ADAM OŁDZIEJEWSKI, Dyrektor Operacyjny CFE

Ciągle mówi się o technologiach stosowanych w budownictwie, które mają zmienić ten stan rzeczy. Jednak wciąż w procesie inwestycyjnym w 9 przypadkach na 10 decyduje nie ekologia, a ekonomia. Budownictwo drewniane jest dobre w przypadku większości klasycznych obiektów (mieszkalnych oraz publicznych). Istnieją jednak ograniczenia w zakresie wysokości budynków. W tej chwili poprzeczka została zawieszona na wysokości 18 kondygnacji (85,4 metra) przez obiekt Mjøstårnet, który w marcu 2019 został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najwyższy budynek o konstrukcji drewnianej na świecie. Ten zaprojektowany przez Voll Arkitekter obiekt zawiera w sobie część mieszkalną, hotelową, biurową oraz rekreacyjną, dowodząc w ten sposób, że skoro udało się wszystkie te funkcje umieścić w wieży stojącej nad brzegiem jeziora w niekorzystnych warunkach pogodowych i gruntowych, to w każdym innym przypadku powinno być tylko łatwiej. Zaprojektowanie atrakcyjnego wizualnie, bezpiecznego, a także przyjaznego dla użytkowników budynku o konstrukcji drewnianej jest dziś łatwiejsze niż kiedykolwiek dotychczas. Do modelowania stosuje się tak samo wydajne oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie najlepszych cech drewna jako materiału budowlanego. A zalet jest wiele. Po pierwsze ciężar objętościowy drewna jest o około 30% niższy niż żelbetu, co ma oczywiste znaczenie w transporcie i procesie produkcji oraz wznoszenia. Dodatkowo istnieje możliwość pełnej prefabrykacji każdego z elementów konstrukcji (słupów, belek, płyt stropowych, paneli ściennych), zapewniającej realizację w czasie 30% krótszym niż w tradycyjnym budownictwie żelbetowym. Kolejną zaletą są aspekty czysto ekologiczne, tj. redukcja hałasu na każdym etapie przygotowania i wznoszenia konstrukcji oraz stosowanie surowca w pełni odnawialnego. Jednakże mówiąc o tym, trzeba pamiętać o cyklu życia drzew.

Z punktu widzenia środowiska naturalnego lasy młode, w fazie wzrostu, pochłaniają najwięcej dwutlenku węgla z atmosfery. Im są starsze, tym ten proces jest wolniejszy aż do całkowitego zaniku. Pisząc o budownictwie kubaturowym w technologii drewnianej, nie sposób nie wspomnieć o wpływie wykorzystywanego materiału na samopoczucie osób przebywających we wnętrzach zrealizowanych w ten sposób budynków. Istnieje wiele opracowań na temat, jednakże wszystkie one podają mniej więcej zbieżne parametry podstawowe. Obecnie około 90% czasu ludzie spędzają we wnętrzach budynków. Ma to oczywisty wpływ na nasze zdrowie i sposób bycia. Skoro tak, to jakość wnętrz, w których przebywamy, będzie nasze samopoczucie poprawiała lub pogarszała. W budynkach drewnianych, w których ludzie mają bezpośredni dostęp do naturalnego materiału, jest oceniana jako wyższa. Ma także pozytywny wpływ na ich zdrowie poprzez poprawę produktywności i skupienia uwagi, niższą zachorowalność, szybsze zdrowienie w obiektach służby zdrowia. Cytując raport przygotowany dla FWPA (Forests and Wood Products Australia) przez Andrew Knox (Howard Parry-Husbands, Pollinate, Luty 2018), dane liczbowe stojące za powyższymi stwierdzeniami to: 8% wyższa produktywność i 13% lepsze samopoczucie w przestrzeniach biurowych, wyższe wyniki w nauce i niższy poziom agresji oraz ADHD w jednostkach edukacyjnych, skrócony o 8,5% czas rekonwalescencji i dochodzenia do zdrowia oraz o 22% niższy poziom aplikacji środków przeciwbólowych w obiektach szpitalnych, 8% niższy wskaźnik przestępczości w miejscach zamieszkania.

Podsumowując, budownictwo kubaturowe jest dzisiaj zarządzane przez pryzmat tabeli budżetowych oraz sterowane silnymi przyzwyczajeniami i stereotypami. Podobnie jak we wszystkich aspektach naszego życia, tutaj też obserwujemy intensywne zmiany zarówno w nastawieniu, jak i w prawodawstwie. W budownictwie nastąpi zmiana, która zapewne będzie oznaczać powolny odwrót od tradycyjnych materiałów budowlanych. Czy w przypadku budownictwa kubaturowego będzie to zwrot w kierunku konstrukcji drewnianych? Nie jest to oczywiste, ale wiele na to wskazuje.

open