Home IT&BIM PLATFORMA CDE DLA TWOJEGO PROJEKTU
PLATFORMA CDE DLA TWOJEGO PROJEKTU
0

PLATFORMA CDE DLA TWOJEGO PROJEKTU

0
0

Cyfrowe rozwiązanie, dzięki któremu zyskasz pełną Field Marketing Manager kontrolę nad projektem i dodatkowo zwiększysz jego wartość.

W projektach budowlanych wykorzystuje się różnorakie rodzaje informacji. Są one gromadzone w wyniku różnych ustaleń i sposobów komunikacji. Ich ilość zwiększa się wraz z rozwojem projektu, a to z kolei prowadzi do ryzyka utraty cennych danych. Jak zapanować nad tą niezwykle dynamicznie powiększającą się ilością informacji? W jaki sposób włączyć wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, by nie powstawały luki w przepływie informacji? Sprawdzonym rozwiązaniem jest platforma CDE. W niniejszym artykule odpowiemy na pytania, które najczęściej pojawiają się w kontekście wdrożenia tej technologii na przykładzie platformy TP CDE od Thinkproject.

Czym jest CDE?

CDE, czyli Common Data Environment, zostało bardzo dokładnie opisane w normie ISO 19650. Według tego standardu CDE to centralne miejsce do przechowywania, organizowania oraz udostępniania każdego zbioru informacji pochodzącego z projektu. Zbiory informacji to zarówno graficzne, jak i niegraficzne dane, które mogą być tworzone w środowisku BIM, a także konwencjonalnych formatach danych. CDE jest częścią metodyki BIM, ale z dużym powodzeniem jest wykorzystywane w tradycyjnych projektach. Jego zadaniem jest ułatwienie współpracy i komunikacji między uczestnikami projektu, optymalizacja procedur akceptacji różnych dokumentów oraz zapewnienie aktualności danych. W rezultacie CDE pomaga unikać kosztownych błędów.

Dlaczego potrzebuję CDE?

Przede wszystkim CDE to rozwiązanie, które stanowi element transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w sektorze AECO. Nie ma w tej chwili żadnej wątpliwości, że cyfrowe narzędzia stanowią podstawę sukcesu przedsiębiorstw. Bardziej świadome firmy już od dłuższego czasu korzystają z tego typu rozwiązań i traktują je jako priorytetowe w swojej działalności. CDE to rozwiązanie chmurowe, co daje ogromne możliwości w zakresie komunikacji, a także współpracy na projekcie. Narzędzia CDE dowiodły swojej wartości w trudnym czasie pandemii. Projekty, które stosowały to rozwiązanie, mogły kontynuować pracę praktycznie bez zakłóceń. Rola CDE nie kończy się po zrealizowaniu projektu. Zgromadzone podczas całego procesu inwestycyjnego dane są wartością samą w sobie i dla inwestorów są podstawą do podejmowania właściwych decyzji, także w fazie użytkowania obiektu czy jego sprzedaży.

Dla kogo jest CDE?

CDE jest rozwiązaniem dla wszystkich uczestników projektu. Oczywiście ważne są tutaj kwestie dostępu i nadawania odpowiednich uprawnień. To jest definiowane dla każdego użytkownika indywidualnie.

Pytanie można zinterpretować też nieco inaczej. Może ono dotyczyć podmiotu, który jest odpowiedzialny za dostarczenie CDE na projekt. Według normy ISO 19650 obowiązek ten spoczywa na inwestorze. W praktyce jest różnie. W dużej mierze zależy to od ustaleń między stronami projektu. Często jest to rzeczywiście inwestor, czasem inwestor zastępczy czy inżynier kontraktu, bardzo często są to generalni wykonawcy, a także projektanci. CDE jest wartością dla wszystkich stron procesu inwestycyjnego. W szczególności dla inwestora, który zwiększa wartość inwestycji, będąc w posiadaniu kompletu danych.

Nie korzystałem wcześniej z platformy CDE. Od czego zacząć?

Jeśli nie mamy doświadczenia w pracy z CDE, możemy skorzystać z usług firm doradczych lub skontaktować się z dostawcą rozwiązania, który przeprowadzi nas przez etap przygotowań do wdrożenia platformy. Nie można wdrożyć takiego rozwiązania jak CDE bez kilku ważnych elementów. Są to m.in. uzgodnienie i zapisanie konwencji nazewnictwa dokumentów, wybór odpowiednich metadanych, ustalenie procesu obiegu dokumentacji, kwestie związane z nadaniem ról oraz uprawnień etc. Thinkproject jest doświadczonym partnerem dla swoich klientów. Zatrudnia inżynierów budownictwa, którzy mają doświadczenie związane z realizacją inwestycji i znają procesy obiegu informacji oraz dokumentów. Tysiące zrealizowanych projektów we wszystkich sektorach budownictwa dają pewność, że nie jest to tylko dostawca rozwiązania, ale partner strategiczny, który zaproponuje optymalne rozwiązanie dla danego projektu.

Na jakim etapie wdrożyć CDE?

CDE najlepiej wdrożyć jak najwcześniej. Powinien być to pierwszy punkt całego procesu inwestycyjnego. To oczywiście ideał. Praktyka pokazuje jednak, że firmy zwlekają z podjęciem tej decyzji aż do momentu fazy realizacji. A już w czasie przygotowywania projektu zachodzi bardzo duża wymiana informacji, która powinna być rejestrowana. Biorąc powyższe pod uwagę, właściwym czasem na uruchomienie platformy jest faza planowania inwestycji. Warto zaznaczyć, że platformę CDE, w tym przypadku platformę – TP CDE od Thinkproject, można rozbudowywać i włączać kolejne moduły na różnych etapach projektu. To bardzo duża zaleta, bo daje możliwość stopniowego rozbudowywania platformy o potrzebne w danej fazie moduły.

Jak wybrać odpowiednie CDE do swojego projektu?

Należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych zagadnień. Dotyczą one wymagań technicznych oraz wymagań wobec dostawcy. Należy przede wszystkim sprawdzić:

 • czy oferowany system jest rozwiązaniem chmurowym, dostępnym 24/7;
 • czy rozwiązanie jest na tyle elastyczne, by móc je dostosować do wymogów klienta;
 • czy dostawca zapewnia wsparcie dla użytkowników w językach obowiązujących na danym projekcie;
 • czy dostawca rozwiązania posiada udokumentowane doświadczenie;
 • czy ma certyfikat bezpieczeństwa danych ISO 27001;
 • czy stosuje szyfrowanie SSL, które zapewnia poufność transmisji danych;
 • czy stosuje wielopoziomowe uwierzytelnianie przy logowaniu do platformy;
 • czy stosuje się do wymogów GDPR/RODO.

Jakie korzyści daje CDE?

Jest ich bardzo wiele. Klienci Thinkproject nie są zgodni co do tego, które z nich są najbardziej wartościowe. Zależy to w dużej mierze od rodzaju projektu, wielkości inwestycji oraz stopnia wykorzystywania naszego rozwiązania. Niemniej jednak korzystanie z platformy TP CDE od Thinkproject to:

 • jedno wspólne źródło danych i informacji;
 • dostęp do dokumentów 24/7;
 • standaryzacja pracy w zakresie struktury, nazewnictwa i przepływu dokumentów;
 • uporządkowana i szybka wymiana informacji między uczestnikami projektu;
 • powiadomienia o nowych zdarzeniach;
 • kontrola terminów;
 • szybkie wyszukiwanie dokumentów;
 • kontrola wersji dokumentu;
 • historia dokumentu;
 • oszczędność czasu (skrócenie czasu przekazywania i akceptacji dokumentów, automatyczne raporty oraz zestawienia dokumentów);
 • przejrzysty widok statusów dokumentów;
 • wsparcie kontroli jakości na budowie dzięki aplikacjom mobilnym;
 • dbałość o środowisko – ograniczenie zużycia papieru;
 • dostępność w wielu językach;
 • bezpieczeństwo danych, ISO 27001;
 • kompletne archiwum na koniec projektu w postaci dysku zewnętrznego etc.

Cyfryzacja przesądza o sukcesie

Dane tworzone są w coraz większej ilości, szybciej, w różnych formatach i coraz dokładniej. Oznacza to, że dla każdego sektora przemysłu, w tym w szczególności dla sektora AECO, dane mają rosnącą wartość biznesową. Wykorzystując cyfrowe informacje, które są gromadzone i zarządzane w nowoczesny, efektywny sposób, można określić strategie mające na celu zwiększenie wydajności oraz produktywności, a tym samym osiągnięcie wyraźnie lepszych wyników projektów dostarczanych dla klientów czy partnerów handlowych. Thinkproject, będąc partnerem strategicznym wielu międzynarodowych przedsiębiorstw, jest również świadkiem ich spektakularnych zmian w sposobie podejścia do zarządzania informacjami, a także ogromnego postępu, jakiego dokonały na swojej drodze do cyfrowej transformacji. Firmy te mają świadomość, że dzisiaj cyfryzacja przesądza o sukcesie przedsiębiorstw, o tym, czy są konkurencyjne, czy są w stanie obniżać koszty i realizować wysokiej jakości projekty.

Fot. arch. Thinkproject

 

open