Home Komentarze RELACJE, KTÓRE PROCENTUJĄ
RELACJE, KTÓRE PROCENTUJĄ
0

RELACJE, KTÓRE PROCENTUJĄ

0
0

Ostatnie lata przyniosły duże zmiany w Europie Środkowej i Wschodniej. Mimo wyzwań związanych z pandemią oraz wojną w Ukrainie konsekwentnie realizujemy długofalową strategię wzrostu. O znaczeniu partnerskich relacji w biznesie mówi BARBARA RADZIWON, Dyrektor Zarządzająca Tremco CPG Eastern Europe. Firma jest partnerem strategicznym programu „Builder for the Young Architects”, edycja 2023/2024.

Nasza firma działa na polskim rynku od 1994 r., z czego przez prawie 20 lat jako Flowcrete Polska. Przez niemal trzy dekady zbudowaliśmy silną pozycję na rynku jako producent posadzek żywicznych. Od 2019 r. znacznie poszerzyliśmy zakres działalności i obecnie tworzymy polskie biuro Tremco CPG – grupy łączącej czołowe marki produktów budowlanych w Europie, takie jak illbruck, Flowcrete, Nullifire, Tremco, Vandex, Dryvit i Nudura. Dzięki tak szerokiej ofercie jesteśmy w stanie kompleksowo obsługiwać największe inwestycje w Polsce i Europie.

Na rynku materiałów budowlanych nadal odczuwane są skutki pandemii i wojny w Ukrainie, związane m.in. z utrzymującą się inflacją oraz trudnościami ze znalezieniem pracowników. W Polsce obserwujemy mniejszą liczbę nowych projektów biurowych, handlowych i mieszkaniowych, w których znajdują zastosowanie nasze posadzki parkingowe Deckshield. W tym ostatnim obszarze liczymy na ożywienie w wyniku uruchomienia programu Bezpieczny Kredyt 2%.

W momencie wybuchu konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą podjęliśmy decyzję o natychmiastowym zaprzestaniu działalności w Rosji i Białorusi. Aby wypełnić powstałą przez to dużą lukę w sprzedaży, szukamy nowych możliwości rozwoju na innych rynkach. Intensywnie pracujemy nad projektami w Rumunii i na Bałkanach. W Rumunii, gdzie silnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe oraz magazynowe, zwłaszcza na przedmieściach dużych miast, mocno inwestujemy w ludzi i poszerzamy nasz zespół.

Dzięki dobrym relacjom i wsparciu, które okazaliśmy naszym partnerom w Ukrainie, kontynuujemy współpracę. Mimo działań wojennych są tam realizowane m.in. rządowe projekty, niezbędne dla funkcjonowania państwa, a także inwestycje prywatne, głównie w przemyśle spożywczym, który odpowiada teraz na zwiększony popyt krajowy. Następuje relokacja zakładów produkujących żywność do „bezpieczniejszych” rejonów na zachodzie Ukrainy. Nawet w tak trudnych warunkach utrzymywane są najwyższe standardy higieny, m.in. stosuje się czyste mikrobiologicznie posadzki Flowfresh. Popularne są także systemy na bazie żywic szybkowiążących. Zdarza się, że zniszczenia wojenne wymuszają przeprowadzenie niezbędnych napraw, aby możliwe było kontynuowanie produkcji, wówczas liczy się przede wszystkim czas. Nasi partnerzy działają w ekstremalnie trudnych warunkach, z narażeniem życia, dlatego współpracują tylko z producentem, do którego mają pełne zaufanie.

Na fundamencie relacji zbudowanych przed wojną w obszarze posadzek żywicznych dostarczamy na ten rynek również inne materiały. Hydroizolacje znajdują zastosowanie przy odbudowie mostów oraz zbiorników wody pitnej, przygotowujemy wiele specyfikacji na powłoki przeciwogniowe. Prowadzimy rozmowy na temat zastosowania innowacyjnych materiałów i technologii przy odbudowie kraju po wojnie, np. termoizolacyjne bloczki szalunkowe Nudura pozwalają w krótkim czasie stawiać trwałe i wytrzymałe budynki.

Nasze działania na rynku ukraińskim potwierdzają znaczenie budowania długofalowych relacji. Kontakty z naszymi partnerami w Ukrainie wykraczają poza zwykłą sprzedaż materiałów budowlanych. Reagujemy szybko na zmieniające się potrzeby, zapewniamy wsparcie techniczne, biznesowe, a także pomoc w wymiarze czysto ludzkim. Wierzę, że lata partnerskiej współpracy procentują w trudnych czasach.


BARBARA RADZIWON, Dyrektor Zarządzająca Tremco CPG Eastern Europe

W branży budowlanej działa od początku kariery zawodowej. Z wykształcenia ekonomistka, ukończyła studia MBA w Carlson School of Management na Uniwersytecie Minnesoty i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 24 lat jest związana z Tremco CPG (dawniej Flowcrete). W tym czasie m.in. kierowała działami sprzedaży, obsługi klienta i marketingu. Od 2009 r. zarządza spółką Flowcrete w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej, a od 2019 r. – wszystkimi markami Tremco CPG w regionie.

tags:
open