Home OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023 Janusz Zaleski – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
Janusz Zaleski – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
0

Janusz Zaleski – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023

0
0

mgr Janusz Zaleski – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB) jest twórczym, samorządnym stowarzyszeniem naukowo-zawodowym zrzeszającym kadrę budownictwa. Jego celem generalnym jest przygotowywanie polskich kadr budownictwa do działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym Unii Europejskiej i ich promowanie. Stowarzyszenie działa od 2005 roku.


JANUSZ BONIFACY ZALESKI – od ponad 50 lat związany z budownictwem, w szczególności z prefabrykacją. Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Organizacji i Zarządzania. Był Dyrektorem Naczelnym Fabryki Domów w Łajskach k. Legionowa i Zastępcą Dyrektora w Mazowieckim Kombinacie Budowlanym. Budowniczy Legionowa, domów na osiedlach Ursynów, Natolin, Domaniewska w Warszawie. Pełniąc funkcję Zastępcy Dyrektora Centralnego Ośrodka Informacji Budownictwa, organizował Stałą Wystawę Budownictwa na ul. Bartyckiej w Warszawie. Założyciel i Prezes Krajowego, a po przekształceniach Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej zainicjował powołanie Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa i do chwili obecnej pełni w nim funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jest pomysłodawcą, autorem i prowadzącym 23 konferencji dla menedżerów budowlanych, organizowanych corocznie w Mikołajkach. Autor wielu publikacji poświęconych tematyce budowlanej. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekspertów Budownictwa, Polskiego Komitetu Monitorującego Kartę EurBE, Zespołu Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia Sybiraków. Odznaczony Złotą Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa” oraz odznaczeniami państwowymi, w tym: Krzyżem Zesłańców Sybiru i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

open