Home OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023 Jan Styliński – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
Jan Styliński – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
0

Jan Styliński – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023

0
0

Jan Styliński – Prezes Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Polski Związek Pracodawców Budownictwa wszedł w rok 2023 jako trzydziestolatek, co pozwala nam już na pewną dozę refleksji. Większość nowych inwestycji, z których jesteśmy w Polsce dumni – takich jak stadiony, drogi szybkiego ruchu, obwodnice, zmodernizowane dworce kolejowe, nowe nabrzeża portowe, bloki energetyczne, biurowce, centra handlowe, osiedla mieszkaniowe czy infrastruktura ochrony środowiska, a także wiele innych, wykonały firmy związane z PZPB oraz z naszymi organizacjami członkowskimi. Bogatymi doświadczeniami dzielimy się między sobą, zaś zagadnienia kluczowe dla rynku omawiamy cyklicznie na szczeblu zarządów firm. Również działające w strukturze Związku komitety eksperckie są kierowane bezpośrednio przez członków zarządów firm. Daje nam to wyjątkową siłę merytoryczną i zapewnia efektywność działania. Dzięki temu w trudnym okresie pandemii udało nam się utrzymać stały dialog z administracją publiczną, stworzyć i uzgodnić z wieloma stronami tak złożone dokumenty jak Kodeks Dobrych Praktyk dla Branży Energetycznej, a także skutecznie uczestniczyć w zapewnieniu ciągłości pracy budów, pomimo zakazów działania obejmujących wiele sektorów gospodarki. Po wybuchu wojny w Ukrainie efektywnie zabiegaliśmy o zmiany zasad waloryzacji kontraktów, nie tylko tych największych, ale także tysięcy mniejszych. I w tym obszarze odnieśliśmy sukces.

A teraz? Kolejne wyzwania już na nas czekają… Jak wesprzeć odbudowę poziomu inwestycji w Polsce? Skąd pozyskać kadry? Jak je edukować? Które kierunki dywersyfikacji i ekspansji będą najlepsze? Jak zwiększyć innowacyjność? Z przyjemnością deklarujemy, że Polski Związek Pracodawców Budownictwa pomoże wspólnie znaleźć na powyższe pytania najlepsze odpowiedzi!


JAN STYLIŃSKI – adwokat, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Wiceprezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, członek stały Komitetu Monitorującego Program FEnIKS, członek Rady Zamówień Publicznych. Członek Rady Ekspertów ds. Drogowych przy Ministrze Infrastruktury RP, członek zespołu ekspertów Ministra Inwestycji i Rozwoju RP ds. opracowania polityki PPP oraz zmian legislacyjnych w tym zakresie. W 2019 roku powołany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w skład Rady Zamówień Publicznych przy UZP, członek Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Założyciel i Przewodniczący Rady Stowarzyszenia ASEMEA, wspierającego rozwój relacji biznesowych rynku polskiego z przedsiębiorcami z Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

PQ
open