Home BUILDER RANKING BRANŻA JUTRA. DEBATA GWIAZDRANKINGU BUILDERA
BRANŻA JUTRA. DEBATA GWIAZDRANKINGU BUILDERA
0

BRANŻA JUTRA. DEBATA GWIAZDRANKINGU BUILDERA

0
0

Przyznanie nagród dla 62 przedstawicieli branży z 4 głównych sektorów w 13 kategoriach to efekt Gwiazd Rankingu Buildera – wyróżnień naszego miesięcznika, PwC Polska oraz Dun & Bradstreet. Wręczano je za najlepszą pozycję w wybranych kategoriach oraz dla największych firm w poszczególnych województwach, a także tych, które odnotowały najwyższy debiut w Rankingu Buildera. Uroczystość oraz debata nt. perspektyw dla polskiego budownictwa odbyły się 9 kwietnia br. w warszawskim Hotelu Bellotto.

Gwiazdy Rankingu Buildera to kontynuacja koncepcji z 2022 roku, będącej odpowiedzią na naszą misję, jaką jest próba nawiązania dialogu z przedstawicielami branży budowlanej, ocena stanu tej branży, dynamiki jej rozwoju oraz kondycji finansowej.

– Gwiazdy Rankingu Buildera mają na celu uhonorowanie liderów z różnych segmentów przemysłu budowlanego: od generalnych wykonawców, przez producentów materiałów budowlanych, deweloperów, po usługi inżynieryjne i projektowe. Ich wybór opiera się na doskonałych wynikach finansowych, które osiągały w ostatnich latach – przywitał gości Marek Zdziebłowski, wydawca magazynu „Builder”.

Organizując debaty budowlane „Build the Future”, postawiliśmy sobie za cel wyróżnienie czołowych graczy na rynku oraz stworzenie platformy dla kluczowych przedstawicieli branży budowlanej w Polsce służącej do dzielenia się doświadczeniami. Na nasze spotkanie zaprosiliśmy reprezentantów firm, które odnoszą imponujące sukcesy finansowe w krajowym sektorze budownictwa.

– Debaty budowlane tworzą doskonałą przestrzeń do wymiany doświadczeń między przedsiębiorstwami, stwarzając możliwość dialogu i inspiracji, co umożliwia dalszy rozwój całej branży. Jesteśmy dumni w PwC, że współorganizujemy to wyjątkowe wydarzenie – powiedziała Kinga Barchoń, Partnerka w PwC Polska.

CO DALEJ Z BRANŻĄ?
Wydarzenie otworzyło wystąpienie prof. Witolda Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC Polska, pt. „Czy budownictwo może być kołem zamachowym gospodarki?”. Profesor zauważył, że mimo rosnącego popytu na mieszkania i infrastrukturę Polska stoi przed wyzwaniem nadrobienia zaległości w tej dziedzinie. Istotny problem stanowi potrzeba zapewnienia stabilnego finansowania, umożliwiającego długoterminowy rozwój sektora budowlanego. Brak stabilności finansowania i niewystarczające działania sprzyjające szybkiemu wzrostowi produkcji prowadzą do wahania koniunktury w budownictwie. Główny ekonomista PwC zwrócił uwagę na gwałtowne zmiany w produkcji budowlanej, które wpływają na zmienność koniunktury w tym sektorze. Podkreślił konieczność unikania nadmiernych boomów i recesji, aby budownictwo mogło pełnić rolę koła zamachowego dla polskiej gospodarki.

– Zależność naszej gospodarki od europejskiego i światowego rynku sprawia, że nie możemy oczekiwać cudów. Zwłaszcza gdy nasz główny partner handlowy, czyli Niemcy, znajduje się w recesji. Wyzwania takie jak niskie inwestycje i brak pracowników sprawiają, że nie ma warunków do dynamicznego rozwoju. Jednakże kończy się okres niskiego wzrostu gospodarczego. Przed nami perspektywa stabilnego wzrostu, pod warunkiem braku kolejnych światowych wydarzeń kryzysowych – zaznaczył prof. Witold Orłowski.

DEBATY BUDOWLANE
Temat perspektyw dla polskiego budownictwa był doskonałym wstępem do dyskusji, które odbyły się w grupach sektorowych. Przedstawiciele firm inżynieryjno-projektowych oraz generalnego wykonawstwa wzięli udział w dyskusji moderowanej przez Krzysztofa Sieczkowskiego, Partnera i lidera praktyki polskich firm rodzinnych w PwC Polska. Deweloperzy i producenci materiałów budowlanych uczestniczyli zaś w debacie prowadzonej przez Kingę Barchoń, Partnerkę i liderkę sektora nieruchomości w PwC Polska.

W trakcie dyskusji grupowych liderzy rynku podzielili się swoją oceną wyzwań stojących przed branżą w bieżącym roku oraz mówili o czynnikach decydujących o sukcesie na wymagającym i konkurencyjnym rynku. Podczas debaty zostały również rozwinięte tematy dotyczące ESG (z ang. środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny), KPO (Krajowy Plan Odbudowy), współpracy i szacunku między wykonawcą a projektantem, a także problemów demograficznych. Podsumowując nastroje – wśród uczestników panował umiarkowany optymizm.

Edukacja ESG
Kwestie związane z ESG to najgłośniejsze zagadnienia poruszane podczas debaty deweloperów i producentów materiałów budowlanych. Firmy podkreślają konieczność edukacji rynku na temat potrzeby wdrożenia zielonych rozwiązań w budownictwie i korzyści z tego płynących. Klienci końcowi nie są bowiem przekonani do płacenia więcej za mieszkania wykonane z ekologicznych materiałów. Jedyny aspekt środowiskowy, którym są zainteresowani, to duża ilość zieleni na osiedlu.

Dysproporcja między Polską a Zachodem
Debatujący przedstawiciele generalnych wykonawców i firm projektowo-inżynieryjnych szukali wspólnie rozwiązania problemu, jak poradzić sobie z dużą dysproporcją pomiędzy siłą polskiej branży budowlanej a siłą jej zagranicznej konkurencji. W Polsce rynek budowlany odpowiada za mniej niż 7% PKB, a w niektórych krajach zachodnich nawet za 12% ich PKB. Ewidentnie mamy dysproporcję do nadrobienia i istotne jest zapewnienie warunków, aby ten przeskok odbył się w stosunkowo krótkim czasie. W związku z tym pojawiła się dyskusja na temat konsolidacji branży budowlanej, co mogłoby wpłynąć na wzrost konkurencyjności polskich firm.

KPO
Kolejnym tematem w dyskusji był Krajowy Plan Odbudowy. Przedsiębiorcy podkreślili, że środki KPO wnoszą ogromne fundusze, ale mogą nie przynieść pożądanych rezultatów dla rynku. Konieczne jest ich szybkie i celowe wydatkowanie, co może spowodować nadmierne nasycenie rynku inwestycjami, których nie będzie można przetworzyć w krótkim czasie. Dodatkowo istnieje ryzyko kar za niedotrzymanie terminów projektów, co może skutkować koniecznością zwrotu środków z KPO przez spółki, co z kolei może prowadzić do kolejnej fali bankructw.

Współpraca na kontrakcie pomiędzy wykonawcą a projektantem
Generalni wykonawcy, projektanci i inżynierowie poruszyli kwestię szacunku wobec swoich kontrahentów, ale i konkurentów, szczególnie jeżeli chodzi o realizację przedsięwzięć na zlecenie podmiotu publicznego. Doszli do wniosku, że racjonalne podejście jest warunkiem koniecznym, aby każdy z uczestników procesu inwestycyjnego zrealizował swój ekonomiczny cel.

Problemy demograficzne
W dyskusji podjęto również temat trudności z rekrutacją pracowników, a szczególnie tych odpowiednio wykwalifikowanych. Firmy szukają źródeł problemu i skutecznych rozwiązań. Jednym z nich jest promowanie branży jako nowoczesnego, innowacyjnego i perspektywicznego środowiska pracy. Zaznaczono, że ważne jest również ustalenie klarownych zasad zatrudniania obcokrajowców.

open