Home Biznes i Ludzie

Biznes i Ludzie

BUDIMEX NIE ZWALNIA TEMPA

Szymon Kurek
0
Ponad pół wieku na rynku budowlanym, nie zamierza ustąpić z wypracowanej pozycji lidera, a co więcej, wyznacza kierunki zmian dla swojej konkurencji i przoduje we wdrażaniu nowinek technicznych. Mowa o firmie Budimex. O tym, jak utrzymać silną pozycję na rynku, a także o największych realizacjach z ostatniego czasu w portfolio opowiada w rozmowie z Natalią Chylińską – JAKUB NAGRABA, Dyrektor Budownictwa Ogólnego Budimex SA.
a717KJ5Gxg4Ah5

MATERIAŁY SZKLANE W LEKKIEJ OBUDOWIE CZ.2

CYFRYZACJA BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO

Szymon Kurek
0
Cyfryzacja, automatyzacja czy BIM – to dla inżynierów wchodzących na rynek pracy pojęcia niebędące już wielką zagadką. Obecnie branżą najbardziej kojarzoną z cyfrowym wsparciem realizacji procesu inwestycyjnego jest budownictwo kubaturowe, rzadziej budownictwo drogowe, kolejowe czy szerzej liniowe. To ostatnie zgodnie z raportem branżowym BOŚ Bank stanowi około 25% całkowitej produkcji budowlano-montażowej. Jest to zatem bardzo istotny segment sektora budowlanego, który z punktu widzenia informatyzacji oraz automatyzacji procesów (zarówno po stronie projektowej, jak i wykonawczej) często jest pomijany, a wręcz traktowany po macoszemu.
a717KJ5Gxg4Ah5

CIEPLEJ NA PRAWYM BRZEGU WISŁY

B+R – DOSTRZEGALNY TREND?

Szymon Kurek
0
Kto najwięcej inwestuje w B+R? Okazuje się, że wciąż sektor przedsiębiorstw, a dopiero za nim sektor szkolnictwa wyższego. Choć obserwowany w Polsce optymistyczny trend wskazuje na rosnące permanentnie nakłady na B+R w relacji do PKB, to niestety Polska na tle krajów UE wciąż znajduje się poniżej średniej. Jak firmy z branży budowlanej inwestują w B+R, w naukę oraz technologie, a także jaka jest ich siła napędowa w tworzeniu i wdrażaniu innowacji? O to zapytaliśmy ekspertów z firm, w których rozwój stawiany jest na liście priorytetów.
a717KJ5Gxg4Ah5

NOWE CENTRUM NA SETNE URODZINY

POMPY NA DUŻEJ FALI

Szymon Kurek
0
Od 7 do nawet 21 tys. zł dotacji będzie można dostać na zakup i montaż pompy ciepła w domu jednorodzinnym w ramach nowego programu „Moje Ciepło”, który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi w II kwartale 2022 r. Ze wsparcia finansowego skorzystają właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Obowiązywać ma zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata.
a717KJ5Gxg4Ah5

Tork z tytułem Business Superbrands 2020

WALORYZACJA UMÓW – PRAWDY I MITY

Szymon Kurek
0
Na hasło „zamówienia publiczne” przedsiębiorcy budowlani reagują w dwojaki sposób. Jedni (to zazwyczaj ci, którzy z sukcesami biorą udział w przetargach publicznych) chwalą je, dostrzegając jaśniejsze strony tego sektora. Drudzy (czyli najczęściej ci, którzy nigdy nie startowali albo nie mieli sukcesów w tej sferze) narzekają na nie, wskazując przy tym na wyższość kontraktów zawieranych na wolnym rynku: większa elastyczność, mniej formalizmów etc.
a717KJ5Gxg4Ah5

BUDUJEMY AUTOSTRADY

open