Home Tag "CCS"

Technologie CCS jedyną szansą na zachowanie konkurencyjności sektora cementowego w Polsce

Szymon Kurek
0
Wprowadzenie technologii CCS (czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania CO2) w przemyśle cementowym nie tylko zmniejszy emisyjność materiałów budowlanych, ale wpłynie także na ograniczenie wzrostu cen tych produktów, zwiększenie zatrudnienia w budownictwie i wzrost PKB całej gospodarki. Takie wnioski płyną z raportu pt. „Analiza ekonomiczna wpływu wprowadzenia CCS w branży cementowej na sektor budowlany i gospodarkę” przygotowanego przez firmę Ernst & Young na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC).
a717KJ5Gxg4Ah5

DEKARBONIZACJA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI BRANŻY CEMENTOWEJ I BUDOWNICTWA NEUTRALNEGO EMISYJNIE

open