Home Tag "CEMEX POLSKA"

RECYKLING – must be czy mission impossible?

Szymon Kurek
0
Czy recykling to pobożne życzenie czy nieodłączny dziś element budowania konkurencyjności? Ile odpadów zużywają firmy do produkcji materiałów? Jak je pozyskują? Na jakie przeszkody napotykają? Jak zintegrować środowisko, bo przecież do recyklingu trzeba kooperacji wielu podmiotów? Jakie działania są niezbędne, by recykling mógł zyskać skalę? Czy to się w ogóle opłaca? Prezentujemy głosy przedstawicieli branży na temat,który rozbudza nadzieje, ale jednocześnie wyznacza długą drogę do pokonania.
a717KJ5Gxg4Ah5

Cemex Polska partnerem wystawy prac Fridy Kahlo

RECYKLING – Piotr Cencek, Iwona Wagner-Gajewska

Szymon Kurek
0
Cała branża budowlana staje przed kolejnym wyzwaniem jakim jest podążanie w kierunku budownictwa zrównoważonego. Wprowadzamy gospodarkę cyrkularną, gospodarkę w obiegu zamkniętym, maksymalne wykorzystanie materiałów z recyklingu, i wiele działań prowadzonych wokół tych zagadnień, dążących do zmniejszenia wpływu działalności na środowisko naturalne.
a717KJ5Gxg4Ah5

LAUREACI WYRÓŻNIENIA BUDOWLANA FIRMA ROKU 2022

Cemex wdraża narzędzia BIM, dzięki którym architekci i inżynierowie będą mogli wybierać innowacyjne i bardziej zrównoważone rozwiązania

Szymon Kurek
0
Cemex, wiodący producent cementu, betonu i kruszyw, opracował szereg unikalnych rozwiązań w zakresie modelowania informacji o budynku (BIM) przeznaczonych do projektowania i zarządzania projektami budowlanymi. Opracowane przez firmę narzędzia cyfrowe wspierają klientów, pozwalając im znaleźć najlepsze produkty i rozwiązania Cemex oraz umożliwiają wybór najbardziej innowacyjnej, opłacalnej i zrównoważonej opcji.
a717KJ5Gxg4Ah5

LAUREACI WYRÓŻNIENIA BUDOWLANA FIRMA ROKU 2022

BUDUJEMY KULTURĘ BEZPIECZEŃSTWA

Piotr Q
0
BHP to dyscyplina zespołowa – kluczem do sukcesu jest zaangażowanie wszystkich pracowników i podwykonawców. W jaki sposób można ich przekonać do wspólnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa? Swoimi spostrzeżeniami podzielił się z nami Tomasz Skibiński, Dyrektor BHP w Cemex Polska, Niemcy oraz Koordynator Zakładów Cementowych w Regionie EMEA.
a717KJ5Gxg4Ah5

RECYKLING – must be czy mission impossible?

open