Home Tag "DORACO"

Pozytywna postawa w negatywnych sytuacjach to nie naiwność, lecz esencja przywództwa

Szymon Kurek
0
Czas, w którym żyjemy nie sprzyja dobremu nastrojowi. Coraz szybsze i niedające się przewidzieć zmiany, „nielogiczne” i niezrozumiałe skutki drobnych, wydawałoby się, zdarzeń, narastające napięcie na arenie międzynarodowej i wewnętrznej – wszystko to sprawia, że utrzymanie pozytywnego nastawienia i motywacji w zespole to niełatwe zadanie. Trudny do ogarnięcia swiat VUCA – poprzez nieustanną ewolucję przekształca się w to, co Jamais Cascio nazwał w 2020 roku światem BANI który jest kruchy (Brittle), niespokojny (Anxious), nielinearny (Non-linear), a wreszcie wprost niepojmowalny (Incomprehensible).
a717KJ5Gxg4Ah5

LAUREACI WYRÓŻNIENIA BUDOWLANA FIRMA ROKU 2022

LAUREACI WYRÓŻNIENIA OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2022

Szymon Kurek
0
OSOBOWOŚĆ BRANŻY to wyróżnienie specjalne, przyznawane przez Redakcję i Radę Naukową miesięcznika „Builder” szefom firm – osobowościom branży, za efektywne zarządzanie, skuteczne poszerzanie potencjału i przewagi konkurencyjnej firmy, jak również za przedsiębiorczość i intuicję biznesową oraz wspieranie istotnych dla rozwoju branży inicjatyw.
a717KJ5Gxg4Ah5

D+H Polska z nagrodą European Partner of the Year 2022

open