Home Tag "ITB"

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW – NAJBLIŻSZE WYZWANIA

PQ
0
Zmieniające się priorytety, uaktualniony poziom wiedzy, przesunięta w 2022 r. przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii na 2024 r. nowelizacja rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych [1] oznaczać będą w najbliższych latach wiele zmian, które w sposób istotny wpłyną na wymagania pożarowe stawiane budynkom. Z europejskiego, ale i globalnego punktu widzenia najbardziej istotne jest przesunięcie środka ciężkości w […]
a717KJ5Gxg4Ah5
open