Home Tag "keller polska"

STAWIAMY PRZED SOBĄ AMBITNE CELE

Piotr Q
0
"Prawo zamówień publicznych przewiduje szeroki zakres kryteriów, w tym także te związane z ochroną środowiska. Patrząc jednak na praktykę, z którą mamy dzisiaj do czynienia, jasno widać, że kryteria specyfikowane są w taki sposób, że i tak na końcu wygrywa cena" - rozmowa z Małgorzatą Bednarską i Arturem Gaszewskim, Dyrektorką Zarządzającą i Dyrektorem Naczelnym Regionu Europy Północno-Wschodniej, Członkami Zarządu Keller Polska
a717KJ5Gxg4Ah5

CHCEMY SIĘ ROZWIJAĆ

CHCEMY SIĘ ROZWIJAĆ

Szymon Kurek
0
Z MAŁGORZATĄ BEDNARSKĄ, Dyrektor Zarządzającą Regionu Europy Północno- -Wschodniej, Członkiem Zarządu Keller Polska, oraz z ARTUREM GASZEWSKIM, Dyrektorem Naczelnym Regionu Europy Północno-Wschodniej, Członkiem Zarządu Keller Polska, rozmawia Danuta Burzyńska, Redaktor Naczelna „Buildera”.
a717KJ5Gxg4Ah5

STAWIAMY PRZED SOBĄ AMBITNE CELE

open