Home Tag "lider dostępności"

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ogłasza 9. edycje konkursu Lider Dostępności!

Szymon Kurek
0
Konkurs "Lider Dostępności" to inicjatywa mająca na celu nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które przyczyniają się do tworzenia bardziej dostępnych przestrzeni dla wszystkich grup użytkowników, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Konkurs promuje ideę projektowania uniwersalnego, które przyczynia się do budowania bardziej inkluzywnego społeczeństwa, gdzie każdy może swobodnie korzystać z oferowanych rozwiązań, niezależnie od indywidualnych potrzeb. 
a717KJ5Gxg4Ah5
open