Home BUILDER MOVIE TV BUILDER AWARDS nagrody za 2014 rok
0

BUILDER AWARDS nagrody za 2014 rok

0
0
Nagrody miesięcznika Builder za 2014 rok

12 lutego 2015 roku poznaliśmy laureatów wyróżnień Budowlana Firma Roku, Osobowość Branży, Polski Herkules oraz Laury Buildera, przyznawanych konsekwentnie od dwunastu lat przez miesięcznik „Builder”.

 

Ubiegły rok, mimo bardzo obiecujących pierwszych sześciu miesięcy, był dla firm budowlanych sporym wyzwaniem. Niemniej jednak polskie budownictwo powoli wychodzi na prostą po regresie w latach 2012-2013, a uczestnicy rynku z coraz większym optymizmem patrzą w przyszłość. Kilka firm potrafiło bardzo dobrze wyczuć tę niewielką na razie falę wznoszącą, imponując w 2014 r. ciekawymi osiągnięciami. Najskuteczniejszym Redakcja i Rada Programowa miesięcznika „Builder” postanowiły, jak co roku, przyznać tytuł Budowlanej Firmy Roku. Ich osiągnięcia, zwłaszcza w kontekście warunków rynkowych podkreślał w swoim przemówieniu Marek Zdziebłowski, wydawca „Buildera”: „Nie sztuką jest podbijać rynek w dobie koniunktury. Sztuką jest odnosić sukcesy w trudnej rzeczywistości. Dlatego dzisiejsi laureaci, tym bardziej zasługują na podziw i ogromny szacunek”. W gronie Budowlanych Firm Roku znalazły się przedsiębiorstwa o bardzo różnym profilu działalności, pomimo to wiele je łączy, przede wszystkim zaś: skuteczne zarządzanie, dobre wyniki, innowacyjność proponowanych rozwiązań oraz rzetelność i stabilność. Oprócz tego na ich czele stoją zazwyczaj nietuzinkowe osoby, które potrafią udźwignąć ciężar odpowiedzialności, imponują odwagą, wytrwałością, determinacją, a przede wszystkim biznesową intuicją. Zasługują tym samym na miano „Osobowości Branży Budowlanej”i takim tytułem po raz pierwszy w tym roku postanowił ich uhonorować miesięcznik „Builder”.

Warto zauważyć, że obok własnych możliwości branża budowlana korzysta na co dzień ze wsparcia szeregu firm, instytucji, organizacji, uczelni czy pojedynczych osób, bez których pełnego pasji zaangażowania osiągnięcia na określonym poziomie nie byłyby możliwe. Wiedza, technologie, usługi, dostarczane przez te podmioty często zasługują na miano ponadprzeciętnych, a tym samym wyróżnienie tytułem „Laury Buildera”. Tradycyjnie przekrój w tej kategorii był bardzo bogaty – obok przedstawicieli środowiska naukowego, polskich projektantów, w tym konstruktorów – co ważne, doceniono również rolę doradztwa dla budownictwa oraz rosnące znaczenie działań na rzecz propagowania idei modelowania informacji o budynku. Ponadto po raz pierwszy „Laurami Buildera” wyróżnieni zostali inwestorzy publiczni. Dzięki ich determinacji również wiele dzieje się w budownictwie. Przykładem jest miasto Rybnik, który w ciągu ostatnich 5 lat 30% budżetu, czyli ok. 200 mln zł rocznie przeznaczało na inwestycje budowlane. Drugim nagrodzonym w tej kategorii została Warszawa oraz jej prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Stolica to obecnie największy plac budowy wśród miast europejskich, ponad 800 zadań w realizacji podczas ubiegłego roku i 20 mld zainwestowane w tym obszarze na przestrzeni ostatnich 8 lat, co nie ma odniesienia w historii.

Solidne filary
Istnieją na polskim rynku przedsiębiorstwa, których działalność wypada oceniać w dłuższej perspektywie czasowej niż rok. Firmy, które udowodniły, że ich mocna od wielu lat pozycja na rynku nie jest przypadkowa. Na ich czele stoją jednostki, które odznaczają się bogatym doświadczeniem zawodowym, potrafiące skutecznie wyznaczać kierunek działań swoich firm oraz wykazujące się szczególnym zaangażowaniem w rozwój polskiego budownictwa. Tego rodzaju firmom oraz ich menadżerom miesięcznik „Builder” przyznaje prestiżowy tytuł i statuetkę „Polskiego Herkulesa”. W tym roku do zaszczytnego grona laureatów tych wyróżnień dołączyła firma Budimex – najlepszy obecnie na polskim rynku generalny wykonawca – i jej prezes Dariusz Blocher: „Dziękuję Państwu, że doceniacie zmiany, jakie zachodzą w Budimeksie i jak firma poradziła sobie na rynku w stosunku do tego, co prezentowała konkurencja. Ale również, że dostrzegacie sposób, w jaki nasza spółka realizuje cele, czyli zawsze z poszanowaniem zarówno najwyższych standardów w zakresie BHP, jak i otoczenia„. Ponadto, za stworzenie silnej polskiej firmy budowlanej, Kapituła konkursu postanowiła uhonorować złotą statuetką „Polskiego Herkulesa” prezesa firmy Budrem – Jerzego Krawczyka. Obok niego najwyższe wyróżnienie przyznawane przez miesięcznik „Builder” otrzymał Aleksander Barszcz – autor sukcesu firmy Sopro Polska, na czele której stoi od momentu jej utworzenia jesienią 1994 roku, wykazując się niezawodną intuicją biznesową.

Obok firm i ich menedżerów o rozwoju polskiego budownictwa decydują również wybitne osoby nie związane bezpośrednio z sektorem biznesu. Ich dorobek twórczy, naukowy, dydaktyczny czy zaangażowanie w działalność samorządu inżynierów po raz kolejny został dostrzeżony przez miesięcznik „Builder”, tym samym tytuł i statuetkę „Polskiego Herkulesa” odebrali: prof. Marek Budzyński – jeden z najbardziej cenionych współczesnych polskich architektów, dr inż. Marian Płachecki – Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Mieczysław Grodzki – Przewodniczący Rady, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Przyszłość przed nimi
XII Gala Buildera była ponadto doskonałą okazją, by zwrócić uwagę na tych, którzy dopiero zdobywają pierwsze szlify, ale to co prezentują pozwala wierzyć, że do nich będzie należała przyszłość. Mowa o laureatach II edycji Konkursu dla Młodych Architektów. Ta próba sprawdzenia talentu i zdobytej wiedzy stanowi część szerzej zakrojonego przedsięwzięcia, jakim jest ogólnopolski program „Promujemy Polską Architekturę”, realizowany przez miesięcznik „Builder” we współpracy z partnerami społecznymi oraz wiodącymi firmami z branży, które wspierają projekt merytorycznie i finansowo w roli Mecenasów. W projekcie biorą też udział najlepsi polscy architekci – prof. Ewa Kuryłowicz, Andrzej Chołdzyński, Mariusz Ścisło, Marcin Sadowski, Robert Konieczny, Mirosław Nizio, Oskar Grąbczewski, Szymon Wojciechowski i Włodzimierz Mucha – to oni przekazują swoje doświadczenie, zarażają pasją, dzielą się interdyscyplinarną wiedzą, są przykładem dla młodych ludzi. Zarówno bez Mecenasów, jak i Mistrzów Architektury nie byłaby możliwa realizacja tego projektu, dlatego miesięcznik „Builder” postanowił uhonorować ich specjalnymi certyfikatami. Na szczególne uznanie zasługuje udział Stowarzyszenia Architektów Polskich, które podjęło się roli partnera strategicznego Konkursu.

Konkurs przyciąga studentów z całej Polski. Do rozstrzygniętej podczas XII Gali Buildera edycji zgłosiło się 500 zespołów, czyli około 1000 osób. Na konkurs ostatecznie wpłynęło ponad 200 prac, co jest dowodem, że stanowi on wyzwanie i wymaga sporo twórczego wysiłku. „Konkurs dla Młodych Architektów jest dużym sukcesem jeśli chodzi o ilość uczestników. To świadczy o potrzebie dania możliwości pokazania swojego talentu studentom architektury i młodym architektom – ocenia Mariusz Ścisło, prezes SARP-u i członek Kapituły. Ci, którzy zdecydowali się podjąć wyzwanie mieli do wyboru trzy zadania konkursowe. Mogli podzielić się swoją koncepcją tego, jak powinien wyglądać „Dom dla młodych – marzenie młodego pokolenia”. Zmierzyć się można było również z projektem koncepcyjnym pt. „Osiedle mieszkaniowe XXI wieku”. Trzecim zadaniem – zaproponowanym przez firmę Budimex, mecenasa konkursu – było opracowanie, z uwzględnieniem wytycznych i podanych warunków zabudowy, „Koncepcji rewitalizacji okolic fortu Mokotów”.

Bądźmy optymistami
XII Gala Buildera była okazją do podsumowania osiągnięć, integracji, ale również dokonania spojrzenia w przyszłość. Analitycy podkreślają, że gospodarka powoli nabiera ożywienia, a budownictwo zawsze jest jej kołem zamachowym. Dzięki kolejnej transzy pieniędzy unijnych, z pewnością tak będzie i tym razem. Oczywiście, jak przestrzegał w swoim przemówieniu laureat Polskiego Herkulesa z ubiegłych lat i przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep – Jan Mikołuszko, aby tak się stało musimy odrobić lekcję historii z ostatniej perspektywy. Dlatego przesłanie jest jedno – uczmy się na błędach i bądźmy optymistami.
Przyszłość to oprócz dobrych prognoz na najbliższe lata dla branży, również ciekawe propozycje przedsięwzięć planowanych przez miesięcznik „Builder”, które już podczas uroczystości zasygnalizował jego wydawca Marek Zdziebłowski. Oprócz wspomnianej już trzeciej edycji Konkursu dla Młodych Architektów, na przełomie kwietnia i maja, a następnie w październiku zorganizowane zostaną kolejne edukacyjne warsztaty pod nazwą Dzień Młodego Architekta. „W planach jest ponadto stworzenie projektu promującego tych, którzy może trochę niesłusznie nazywani są aktorami drugiego planu, czyli inżynierów. Dzięki ich wiedzy, umiejętnościom technicznym piękne architektoniczne dzieła mogą zostać wybudowane i mogą służyć nam wszystkim”. Warto również zwrócić uwagę na uruchomiony w 2014 r. wspólnie z dwoma partnerami – firmą Kreisel i Grupą PSB – projekt pod nazwą „Polski Biznes w Budownictwie”. Ma on na celu promocję rodzimych, często zarazem rodzinnych, lokalnych firm, choć na skalę regionalną będących liderami. Redakcja „Buildera” zaprasza wszystkich do udziału w powyższych przedsięwzięciach, jak również zachęca do odwiedzania niedawno uruchomionego profilu na facebooku oraz kanału na platformie you tube.

https://www.facebook.com/BuilderKDMA

https://www.facebook.com/BuilderPolska

open