Home Topbuilder TOPBUILDER 2016 TOPBUILDER 2016 – LAUREACI
TOPBUILDER 2016 – LAUREACI
0

TOPBUILDER 2016 – LAUREACI

0
0

10 grudnia 2015 r. po raz 8 odbyła się uroczysta Gala wręczenia statuetek TOPBuilder. TOPBuilder to jedna z najbardziej cenionych nagród na polskim rynku budowlanym. Statuetką TOPBuilder nagradzane są najwyższej jakości produkty i rozwiązania budowlane, a także produkty IT mające zastosowanie w architekturze i budownictwie. Tytułem i statuetką TOPBuilder nagradzane są również usługi i produkty finansowe oraz projekty, inicjatywy, programy i przedsięwzięcia dedykowane branży budowlanej.

LAUREACI STATUETEK TOPBUILDER 2016

BUDZYNSKI_GLOWNE Kampus Uniwersytetu w Białymstoku
Pracownia Projektowa Marek Budzyński-Architekt Sp. z o.o.

Pracownia  stworzyła  miasteczko  uniwersyteckie  na podstawie historycznie ukształtowanego wzorca przestrzeni  ulicy  i placu.  Ideę  rozwiązania  architektonicznego stanowią przestrzeń syntezy nauk oraz jedność przeciwieństw  przyrody  i  nauki.  Kręgosłupem  kampusu jest ulica o przemiennym charakterze ulicy śródmiejskiej i parkowego ciągu pieszo-jezdnego. Wzdłuż tej  ulicy  zlokalizowane  są  miejsca  umożliwiające  powstanie przestrzeni publicznej, podbudowującej życie społeczne kampusu (nauka, sztuka, sport, gastronomia,  administracja,  rozrywka).  Skrzyżowania  głównej ulicy  z  drugorzędnym układem  komunikacji akcentowane  są  w  formie  placów  o  określonym  charakterze.  Jest to  przestrzeń  integracji, sprzyjająca  przypadkowym  kontaktom  i intensyfikacji życia kampusu, również przez uspokojony ruch samochodowy

WSC__GLOWNEARCHICAD 19 
WSC Szymanik i S-ka Sp. z o.o.

ARCHICAD to nowoczesny system projektowania w technologii BIM. Zintegrowanie informacji o projektowanej budowli w modelu BIM pozwala w pełni panować nie tylko nad formą przestrzenną i technicznymi aspektami inwestycji, lecz także nad jej harmonogramem i kosztami. ARCHICAD wprowadza przy tym nowe rewolucyjne narzędzia koordynacji międzybranżowej, co przyspiesza procesy projektowe i pozwala płynnie zarządzać wprowadzaniem zmian. Powiązana z ARCHICAD-em technologia BIMx umożliwia udostępnianie modelu BIM przez urządzenia mobilne (tablety i smartfony), co pozwala znacznie ograniczyć rolę papierowej dokumentacji na placu budowy i umożliwia stałą aktualizację zasobów projektu udostępnionych wykonawcy.

Realizacja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
BUDIMEX S.A.

Pomorska Kolej Metropolitalna to epokowa inwestycja. Przygotowania do niej trwały ponad pięć lat, ale już od kilkudziesięciu była ona marzeniem wielu  samorządowców  i inżynierów,  którzy  postulowali  odbudowę  zniszczonej w 1945 r. Kolei Kokoszkowskiej.W  ramach  kontraktu  „Zaprojektuj  i  zbuduj”  wykonano  18-kilometrową dwutorową linię kolejową przez centrum Gdańska. Łączy ona stację PKP Gdańsk  Wrzeszcz  z linią  kolejową  201  Gdynia-Kościerzyna,  zapewniając dostęp do portu lotniczego. Na trasie  linii  kolejowej  wykonano  osiem przystanków.  W  ramach  inwestycji  zastosowano  wiele  nowoczesnych  technologii,  takich  jak  system ERTM-S, GSM-R, nowoczesne wzmacnianie  geosyntetykami  nasypów  kolejowych.  Wykonano  40 obiektów  inżynierskich,  w tym  blisko  kilometr  estakady  o kolejowej  nawierzchni bezpodsypkowej, na której jest umieszczony przystanek. Na po łączeniu łuków PKM i PLK zastosowano stalowy łukowy obiekt o pomoście ortotropowym, który wykonano równolegle do linii E65 i nasunięto na miejsce docelowe, nie ingerując w ruch pociągów. Zastosowano wzmocnienie podłoża przy użyciu kolumn betonowych CMC oraz nasypy z gruntów stabilizowanych spoiwem hydraulicznym, tory bezstykowe, szyny 49EI, podkłady strunobetonowe typu ciężkiego. Całość prac przeprowadzono w ciągu 24 miesięcy.

PORR_GLOWNERealizacja mostu im. Tadeusza Mazowieckiego przez Wisłok w Rzeszowie
PORR Polska Infrastructure S.A.

Ta kluczowa dla Podkarpacia inwestycja została zbudowana w rekordowym czasie 15 miesięcy. Most jest jednym z bardziej spektakularnych obiektów w Polsce. Kontrakt na budowę mostu na rzece Wisłok w Rzeszowie obejmował zaprojektowanie, budowę i oddanie do użytkowania nowo projektowanej drogi o długości ok. 1,8 km oraz budowę pięcioprzęsłowego mostu na rzece Wisłok, typu podwieszonego, o długości 482 m. Całkowita wysokość pylonu to 108,5 m – w związku z czym jest to drugi co do wysokości most w Polsce. Umowa na budowę drogi oraz mostu na rzece Wisłok została podpisana z władzami miasta Rzeszowa w listopadzie 2013 r. Wartość całego kontraktu to ponad 137 mln zł netto.

KARMAR_GLOWNEKAROLKOWA BUSINESS PARK
KARMAR S.A.
Biurowiec klasy A położony u zbiegu ulic Grzybowskiej i Karolkowej w Warszawie. W inteligentnym budynku KBP zastosowane zostały innowacyjne rozwiązania oraz proekologiczne i energooszczędne technologie. Biurowiec posiada innowacyjny system wentylacji z od­zyskiem ciepła. Świeże powietrze napływające z ze­wnątrz jest wstępnie podgrzewane przez system odzy­sku ciepła powietrza usu­wanego. W obrębie kom­pleksu znajduje się ogól­nodostępny pasaż han­dlowy. Niepowtarzalny klimat nadają mu odre­staurowane fragmenty murów zabytkowej hali przemysłowej z 1922 r., należącej do fabryki Phi­lipsa, które zostały wkomponowane w szkla­ną fasadę budynku. Fi­nalnie, w 2011 roku bu­dynki zostały zburzone, pozostało jedynie charakterystyczne 10 powtarzalnych przęseł wydzielonych lizenami w kształcie prostokąta zamkniętego trójkątnym szczytem. To właśnie ta część fasady, mająca najbardziej znaczący wpływ na charak­ter architektury przedwojennego zakładu, została pod­dana gruntownej renowacji i połączona z nowoczesną szklaną bryłą. Stanowi ona ogólnodostępne handlowe przyziemie kompleksu Karolkowa Business Park.

KARMAR_1KAROLKOWA BUSINESS PARK
FS&P Arcus

Biurowiec klasy A położony u zbiegu ulic Grzybowskiej i Karolkowej  w Warszawie.  W inteligentnym  budynku KBP zastosowane  zostały  innowacyjne  rozwiązania oraz  proekologiczne  i  energooszczędne  technologie. Biurowiec posiada innowacyjny system wentylacji z odzyskiem  ciepła.  Świeże  powietrze  napływające  z zewnątrz jest wstępnie podgrzewane przez system odzysku ciepła powietrza usuwanego. W obrębie kompleksu znajduje się ogólnodostępny pasaż handlowy. Niepowtarzalny klimat  nadają  mu  odrestaurowane  fragmenty murów  zabytkowej  hali przemysłowej  z  1922  r., należącej do fabryki Philipsa,  które  zostały wkomponowane w szklaną  fasadę  budynku.  Finalnie,  w 2011  roku  budynki  zostały  zburzone, pozostało jedynie charakterystyczne 10 powtarzalnych przęseł  wydzielonych  lizenami  w kształcie  prostokąta zamkniętego trójkątnym szczytem. To właśnie ta część fasady, mająca najbardziej znaczący wpływ na charakter architektury przedwojennego zakładu, została poddana gruntownej renowacji i połączona z nowoczesną szklaną bryłą. Stanowi ona ogólnodostępne handlowe przyziemie kompleksu Karolkowa Business Park.

BUDREM_GLOWNEGeneralne wykonawstwo salonu sprzedaży firmy TECH-ROL w Ożarowie Mazowieckim
Budrem Group Sp. z o.o.

Nagrodzony obiekt to nowy salon sprzedaży spółki TECH-ROL w Ożarowie Mazowieckim. Budynek wyróżnia nowoczesna architektura i funkcjonalnie zaprojektowane wnętrze. Budrem Group odpowiadał nie tylko za generalne wykonawstwo, lecz także za projekt architektoniczny obiektu (autorem projektu jest pracownia Soon Architekci). Powierzchnia hali sprzedażowej wynosi 4 330 m2, a biurowca – 740 m2. Inwestor jest jednym z największych w kraju dostawców części do ciągników i maszyn rolniczych. Więcej informacji: www.budrem.waw.pl

3W_L1Dystrubucja materiałów budowlanych w innowacyjnym modelu bezpośredniej obsługi inwestycji i generalnych wykonawców
3W Dystrubucja Budowlana S.A.

3WDB S.A. zaopatruje przede wszystkim inwestycje budowlane oraz firmy wykonawcze. Wyspecjalizowała się w bezpośrednim dostarczaniu tym podmiotom chemii budowlanej, izolacji termicznych, systemów suchej zabudowy wnętrz, sufitów podwieszanych oraz hydroizolacji. Firma posiada obecnie 37 oddziałów w całym kraju. Pozwala to na szybką i wysokiej jakości obsługę klientów z każdego zakątka Polski. Oferta obejmuje wyroby największych krajowych i europejskich producentów materiałów budowlanych, a także markę własną Perfect. Jako zalety wymieniają również fachowe doradztwo, które obejmuje określenie optymalnych rozwiązań produktowych dla konkretnych wymogów projektowych, sprawną logistykę oraz profesjonalny serwis posprzedażowy. Więcej informacji: www.3wdb.pl

Der KostenschnittMonitoring kosztów najmu szalunków
PPU PALISANDER Sp. z o.o.

Monitoring umożliwia prowadzenie na bieżąco kompleksowej kontroli obecnych i przewidywanych kosztów najmu. System przedstawia w sposób jasny i czytelny wykorzystane na danym etapie środki finansowe przewidziane na wykonanie projektu. Palisander, przygotowując szczegółowe raporty porównujące koszty rzeczywiste z kosztami planowanymi, opiera się na danych liczbowych dostarczonych przez kierownictwo budowy, jak również na ocenie sytuacji dokonanej przez inżyniera odpowiedzialnego za obsługę budowy ze strony Palisander. Innowacją nagrodzonej usługi jest połączenie technologii informatycznej z wiedzą i doświadczeniem osoby odpowiedzialnej za techniczną obsługę inwestycji. Dzięki monitoringowi Palisander znacząco zmniejszają się koszty najmu poprzez zwiększenie kontroli i świadomości posiadanego na budowie potencjału szalunków i generowanych przez niego kosztów. Więcej informacji: www.palisander.com.pl

CEMEX_GRAVION_GLOWNEGravion – specjalistyczne kruszywa na zielone dachy
CEMEX Polska Sp. z o.o.
Kruszywo żwirowe przeznaczone na zielone dachy. Przechodzi przez pro­ces czterokrotnego płukania, dzięki czemu pozbawione jest zanieczysz­czeń i nie oddziałuje na elewację budynku. GRAVION może służyć jako ele­ment konstrukcyjny umożliwiający zagospodarowanie wód powierzchnio­wych, a dzięki odpowiednim wymia­rom frakcji doskonale sprawdza się zarówno jako warstwa filtracyjna i dre­nażowa, jak i materiał dociskowy. Może również służyć jako element de­koracyjny. Produkt rekomendowany jest zarówno wykonawcom, jak i ar­chitektom oraz projektantom z uwagi na fakt, że pozwala uzyskać dodat­kowe punkty w certyfikacji LEED i BREEAM już na etapie projektowania bu­dynku. GRAVION posiada badania wykonane przez niezależne laboratorium w kontekście uzyskania dodatkowych punktów w ocenie budynku podczas audytu LEED i BREEAM. Produkt jest zgodny z normą PN-EN 12620 oraz PN-EN 13043. Posiada deklarację właściwości użytkowych oraz znak CE.

CEMEX_SLID_ART_GLOWNEPosadzki dekoracyjne SLID ART
CEMEX Polska Sp. z o.o.

Cienkowarstwowe mineralne posadzki dekoracyjne zastępujące  tradycyjne  wykończenia  podłóg.  Mogą być naturalną i elegancką dekoracją wszystkich pomieszczeń. SLID ART oferuje nieskończenie wiele  możliwości  tworzenia  gładkich,  monolitycznych posadzek. Szeroka paleta kolorów i wykończeń pozwala  na  indywidualne  i  niepowtarzalne  aranżacje wnętrz, bez względu na to, czy jest to budynek nowy  czy  poddawany  renowacji.  Nie  bez  znaczenia  jest  fakt,  że  posadzkę  SLID  ART  można  układać na jastrychach cementowych i anhydrytowych, również  z  ogrzewaniem  podłogowym.  Rozwiązanie ze względu na swoje właściwości może być stosowane także na powierzchniach pionowych. Cał-kowita  grubość  posadzki  wynosi  jedynie  2-4  mm. Więcej  o posadzkach  SLID  Art  można  znaleźć  na www.cemexbeton.pl.

FISCHER_GLOWNESXR L – najbardziej wszechstronny kołek ramowy
fischerpolska Sp. z o.o.

SXRL to najbardziej wszechstronny kołek ramowy firmy fischer. Bardzo ważną cechą jest materiał, z którego został zbudowany. To najwyższej jakości nylon PA6, dzięki któremu kołek zachowuje w bardzo długim okresie użytkowania elastyczność i pewność bezpiecznego zamocowania. Jego specjalna geometria o stożkowym kształcie i zoptymalizowanej strefie rozporowej umożliwia odpowiednie przekazywanie obciążeń do podłoża. SXRL posiada dwie głębokości kotwienia i jest świetną propozycją zarówno do podłoży pełnych, jak i tych z pustymi przestrzeniami. Specjalne strefy konstrukcyjne dla standardowej i zwiększonej głębokości kotwienia czynią go najmocniejszym i najbardziej wszechstronnym kołkiem ramowym na rynku mocowań ze specjalnym przeznaczeniem do aplikacji w gazobetonie. Więcej informacji: www.fischerpolska.pl oraz na www.sxrl.pl

SWISSPOR_GLOWNE1Zespolone płyty EPS „LAMBDA WHITE fasada”
Swisspor Polska

Swisspor LAMBDA WHITE to pierwsze na rynku polskim zespolone płyty EPS, posiadające zalety szarego styropianu i pozbawione jego wad. Ze względu na swoje zalety tego rodzaju płyty są bardzo dobrze znane na rynkach o wysokich wymaganiach technicznych. Nie wymagają zabezpieczeń przeciwsłonecznych. Warstwa białego EPS chroni Swisspor LAMBDA WHITE przed naprężeniami termicznymi spowodowanymi promieniami słońca. Naprężenia wewnętrzne są z kolei eliminowane przez nacięcia przeciwprężne. Szlifowanie nie niszczy białej warstwy ochronnej, ponieważ jej grubość wynosi około 6 mm. Dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi λd 0,031 [W/mK] parametry termoizolacyjne LAMBDA WHITE są do 30% lepsze niż w przypadku popularnych białych styropianów. Swisspor LAMBDA WHITE jest szczególnie polecany przy grubszych termoizolacjach stosowanych w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Więcej informacji: www.lambda.swisspor.pl

PUTRECH_GLOWNE QuadFoam®500
Purtech Poland Sp. z o.o.
Piana poliuretanowa QuadFoam®500 to obecnie najlepszy materiał izolacyj­ny na rynku. Świetnie sprawdza się na poddaszach jako docieplenie oraz ja­ko izolacja akustyczna. Pianka jest niezwykle wydajna, bezzapachowa. Za­pewnia bez spoinową, szczelną powłokę, zupełnie nieatrakcyjną dla szkod­ników. Posiada prawdopodobnie najlep­sze parametry na rynku. QuadFoam®500 wykorzystuje wodę jako środek spienia­jący. Nie zawiera formaldehydów. Zapro­jektowana do użytku w budynkach komer­cyjnych i mieszkalnych. Jest bardzo sta­bilna w każdych warunkach pogodowych oraz podczas natrysków na różne po­wierzchnie. Posiada właściwość „suchego opadu” – nie brudzi powierzchni znajdujących się w pobliżu natrysku. Pro­dukt wielokrotnie nagradzany i doceniany zarówno przez wykonawców, jak i klientów. Jako jedyny na rynku posiada prawdziwą, dożywotnią gwarancję.

HYDROSTOP_GLOWNEHydrostop – mata penetrująca
HYDROSTOP ZWMI Paweł Grzegorzewicz

Hydrostop – Mata Penetrująca służy do wykładania powierzchni poziomych, skośnych i pionowych przed wylaniem żelbetowych płyt, ścian, ław itp. Mata izoluje elementy żelbetowe i konstrukcje przed wylaniem swieżej masy betonu. Ma naniesione substancje penetrujące, które krystalizują w betonie i uszczelniają rysy włosowate powstające w trakcie budowy kolejnych kondygnacji i sezonowych naprężeni termicznych. Uszczelnia boki płyt fundamentowych, ławy, stopy i ściany monolityczne oraz spodnia stronę posadzek zbrojonych. Produkt służy do uszczelniania podziemnych części budynków i budowli (piwnice i gara e podziemne, zbiorniki wody, oczyszczalnie i przepompownie ścieków bytowych, szamba, baseny). Stosuje się ją głównie w miejscach trudnodostępnych pod względem możliwości nakładania izolacji. Używa się jej wyłącznie na etapie budowy. Niniejszy produkt stosuje się w wyżej podanym zakresie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności publicznej.

FABRYKA CERAMIKI _GLOWNEDachówki ręcznie formowane Heritage
Fabryka Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.

Idealne rozwiązanie dla osób szukających pokrycia dachowego, które wyróżni ich dom pośród innych. Jedyne na skalę europejską ręcznie formowane dachówki ceramiczne, wypalane w zabytkowym piecu kręgowym z końca XIX wieku o wymiarach 165 x 265 cm, powierzchni krycia 60 szt./m2, minimalnym nachyleniu połaci dachu – 35-90°. Występują w 7 kolorach: Red, Medium, Buff, Weathered, Harvest Blend, Brown, Dark. Szeroki asortyment akcesoriów dachowych, takich jak dachówki koszowe oraz grzbietowe, pozwala na pokrycie całości dachu ceramiką. W procesie produkcji stosowane są wyłącznie naturalne, przyjazne środowisku, wysokiej jakości surowce. Parametrem najbardziej istotnym dla tej dachówki jest mrozoodporność, która wynosi powyżej 300 cykli, co potwierdzają badania prowadzone w Niemczech. Nasiąkliwość produktu stanowi mniej niż 6%. Obydwa te parametry mogą usatysfakcjonować najbardziej wymagających. Gwarancja na produkt udzielana jest na 40 lat. Więcej informacji: www.kaflarnia.com.pl

Alu Strop
ALTRAD Mostostal

Charakteryzują się nowoczesnością, bezpieczeństwem użytkowania, sprawnością montażu oraz konkurencyjna ceną. Szalunki stropowe, jak również ich elementy, spełniają najostrzejsze normy krajowe oraz wymogi europejskie, prezentując najwyższą europejską jakość. Spółka posiada stałąkontrolę jakości na każdym etapie  produkcji, wdrożone procedury ISO 9001, dopuszczenie spawalnicze SLV oraz certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

ROCKWOOL_GLOWNESystem do dwuwarstwowego ocieplania poddaszy – TOPROCK SUPER I SUPERROCK
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

TOPROCK SUPER i SUPERROCK to wykonane z wełny skalnej optymalne rozwiązanie do ocieplania poddaszy. Zastosowane razem tworzą system, który pozwala utrzymać komfortową temperaturę wewnątrz domu bez względu na porę roku. Dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła wełna skalna TOPROCK SUPER i SUPERROCK pozwala na zminimalizowanie strat ciepła na poddaszu, które jest jednym z głównych miejsc strat ciepła w domach jednorodzinnych. Dwuwarstwowe ocieplenie daje bardzo dobre efekty izolacyjności termicznej, akustycznej oraz pojemności cieplnej przegrody. Pierwsza warstwa ocieplenia w postaci mat TOPROCK SUPER układana jest między drewnianymi elementami konstrukcji dachu. Drugą warstwę ocieplenia poddasza, w postaci płyt SUPERROCK, układa się pod krokwiami. Więcej informacji: www.rockwool.pl

Schock_glowneSchöck Tronsole®
Schöck Sp. z o.o.

Schock Tronsole to nowa generacja łączników akustycznych do izolacji klatek schodowych. Skład nowej podpory elastomerowej został ulepszony, a jej forma zoptymalizowana i dostosowana do potrzeb montażu. System Tronsole składa się z sześciu elementów przeznaczonych do zastosowania w połączeniach z elementami prefabrykowanymi lub wykonywanymi na placu budowy: typ T – do akustycznego oddzielenia biegu schodów od spocznika; typ F – do akustycznego oddzielenia biegu schodów prefabrykowanych od spocznika; typ Q – do akustycznego oddzielenia biegu schodów zabiegowych od ścian klatki schodowej; typ Z – do akustycznego oddzielenia spocznika od ściany klatki schodowej; typ B – do akustycznego oddzielenia biegu schodów od płyty fundamentowej lub stropu oraz typ L – zabezpiecza szczeliny pomiędzy biegiem schodów i spocznikiem lub ścianą. Nowa wersja rozwiązania, ulepszona pod względem technologicznym i akustycznym, objęta została Aprobatą ITB AT-15- 6961/2015.

LIBET_GLOWNESUNDECK – płyty z włoskiego gresu porcelanowego
Libet S.A.

Sundeck (Libet Ceramic, kolekcji EVO_2/E™) to innowacyjny gres porcelanowy o niezwykłych parametrach i stylowej strukturze nawiązującej do najlepszych gatunków drewna. Płyty o wymiarze 30 x 120 cm, do złudzenia przypominające deskę, tworzą estetyczną nawierzchnię, znacznie trwalszą i bardziej funkcjonalną niż naturalne drewno. Gres wyróżnia się odpornością na plamy, mróz czy środki chemiczne. Nie rysuje się, a ze względu na doskonałą wytrzymałość, antypoślizgowość i trwałość jest idealny do aranżacji basenów, tarasów, podjazdów, ścieżek oraz innych przestrzeni prywatnych czy publicznych. Płyty dostępne są w wymiarach 60 x 60 cm, 30 x 120 cm i kolorach: Origin, Classic i Spirit. Gamę dekorów przypominających drewno uzupełniają gresy Signature oraz Nau, a kolekcję EVO_2/E™ tworzą także produkty wyglądem nawiązujące do naturalnego kamienia i betonu. Więcej informacji: www.ceramic.libet.pl

INTERHANDLER_GLOWNEKoparko-ładowarki JCB 3CX/4CX
Interhandler Sp. z o.o.

JCB 3CX/4CX to wszechstronne, wielozadaniowe maszyny, w których zastosowano innowacyjne rozwiązania. Wykorzystano w nich nowoczesny system zdalnego monitoringu JCB, który gwarantuje większe bezpieczeństwo, sprawniejszą obsługę i wsparcie oraz poprawę efektywności. Są to produkty owocnej pracy JCB, które postawiło na niską emisję spalin oraz ochronę środowiska. Z tego względu nowe koparko-ładowarki zostały wyposażone w szereg innowacyjnych rozwiązań poprawiających osiągi, nowy wysokowydajny, wytrzymały silnik EcoMAX, który jest sterowany elektrycznie. Zapewnia on wygodę, bezpieczeństwo oraz wydajność, ponieważ dostarcza średnią oszczędność paliwa nawet do 16%. Wszechstronność zastosowania maszyn, specjalnie zaprojektowana budowa oraz szybsze i prostsze przemieszczanie, zagwarantują sprawniejszą pracę oraz lepszy efekt. Więcej informacji: www.interhandler.pl

FAKRO_DXW walkon_GLOWNEOkno do płaskich dachów DXW
FAKRO Sp. z o.o.

Jest to znakomite rozwiązanie w zabudowie dachu czy tarasu, pozwalające na uzyskanie idealnie płaskiej powierzchni stropodachu z zachowaniem właściwości okna dachowego. Zastosowanie DXW pozwala na wykonanie użytkowej powierzchni na dachu płaskim, której nie zakłócają wystające ponad dach okna czy świetliki. Zrównanie powierzchni szyby z ażurowym podestem daje doskonały efekt wizualny i użytkowy. Dzięki specjalnej konstrukcji o wzmocnionej nośności oraz zastosowanej antypoślizgowej powłoce umożliwia swobodne chodzenie po dachu, pozwalając na bezproblemowe przemieszczanie się na tarasach czy też stropodachach. Wszystkie wymienione zalety zdecydowanie poprawiają funkcję użytkową dachu czy tarasu. Więcej informacji: www.fakro.pl

FAKRO_FTP_V_GLOWNEOkno dachowe FTP-V Z-Wave sterowane elektrycznie
FAKRO Sp. z o.o.

Dachowe okno obrotowe FTP-V Z-Wave fabrycznie wyposażone jest w urządzenia umożliwiające jego zdalne otwieranie i zamykanie oraz sterowanie dodatkami za pomocą pilota. Posiada także czujnik deszczu, który automatycznie uruchamia funkcję zamykania skrzydła podczas opadów oraz styki na ościeżnicy, umożliwiające łatwe zamontowanie elektrycznych akcesoriów. Nie ma potrzeby doprowadzania specjalnych przewodów elektrycznych do okna, ponieważ wyposażone jest ono w kompletną instalację elektryczną 230V. Wystarczy podłączyć jeden przewód do domowej sieci elektrycznej lub po prostu wpiąć wtyczkę do gniazdka. Okno posiada automatyczny nawiewnik V40P oraz system wzmocnienia konstrukcji okna topSafe. Więcej informacji: www.fakro.pl

FORBUILD_GLOWNESECUMAX RAIL
FORBUILD S.A.

System firmy Forbuild służy do wykonania zabezpieczeń bocznych podczas remontu, modernizacji lub budowy linii kolejowych. SECUMAX RAIL składa się z uchwytu do szyn kolejowych, słupkow i desek zabezpieczających. Zalety systemu to prosty i szybki montaż, niewielki ciężar, możliwość zastosowania na wszystkich typach szyn kolejowych, możliwość zastosowania w obrębie zwrotnic, ruchoma przedłużka uchwytu umożliwiająca wykonanie balustrady ochronnej o regulowanej odległości od osi toru, zabezpieczenie trwałą powłoką antykorozyjną. Działalność firmy Forbuild obejmuje cztery głowne obszary: produkcję, sprzedaż, dzierżawę sprzętu oraz usługi montażowe własnych produktow i oferowanych technologii. Więcej informacji: www.forbuild.eu

Dekoracyjny TYNK KWARCOWY Francesco GUARDI Collezione
LAKMA SAT Sp. z o.o.

Tynk kwarcowy Francesco Guardi to wysokiej jakości masa tynkarska produkowana na bazie żywic oraz ściśle wyselekcjonowanych kruszyw kwarcowych przeznaczona do pokrycia zarówno ścian wewnętrznych, jak i fasad budynku. Szeroki wybór kolorów pozwala uzyskać efekt naturalnych kamieni lub stworzyć awangardową dekorację. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i naprężenia termiczne. Zabezpiecza i chroni elewację przed niszczącym działaniem spowodowanym czynnikami atmosferycznymi, w tym promieniowaniem UV. Doskonale sprawdza się do pokrywania fragmentów obciążonych użytkowo. Aktualnie produkt dostępny jest w 28 kompozycjach kolorystycznych w 2 wariantach: „neutral” i „extreme”. Linia „neutral” pozwala uzyskać efekty zbliżone do kamieni naturalnych, jak granit, marmur czy piaskowiec. Linia „extreme” to 8 odważnych i kontrastowych barw. Produkt można wzbogacić płatkami miki bezbarwnej, brązowej, srebrnej lub złotej. Więcej informacji: www.fguardi.com.pl

FARBY KABE_GLOWNEPROFILATEX PLUS – antybakteryjna farba lateksowa z aktywnymi jonami srebra
FARBY KABE POLSKA Sp. z o.o.
Lateksowa farba o wysokiej odporności na zabrudzenia, do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynków. Produkt o wysokich pa­rametrach odporności na mycie – w tym środkami dezynfekują­cymi. Ponadto jest ekologicz­ny oraz przyjazny dla ludzi i śro­dowiska. Farba Profilatex (Plus) polecana jest do malowania ścian w obiektach mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicz­nej w tym w obiektach oświatowo­-wychowawczych i służby zdrowia (m.in. salach zabiegowych, operacyjnych, szpitalnych, laboratoryjnych, stacjach dializ, gabinetach lekarskich, dentystycznych i zabiegowych), pomieszczeniach prze­mysłu farmaceutycznego oraz w zakładach usługowych i produkcyjnych, w tym w branży żywnościowej bez bez­pośredniego kontaktu z żywnością.

SAINT_RIGIPS_GLOWNE2System spoinowania płyt gipsowo-kartonowych Rigips Start+ Rigipis Finisz+
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.- RIGIPS

Rigips Start+ to konstrukcyjna masa szpachlowa do wstępnego szpachlowania połączeń wszystkich typów płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy – także do naroży i miejsc mocowań. Spełnia ona wymagania normy EN 13963 typ 1B (masa szpachlowa, wiążąca). Natomiast Rigips Finisz+ to gipsowa masa wykończeniowa typu 2B (masa wykończeniowa, wiążąca). Służy do ostatecznego wygładzania połączeń płyt gipsowo-kartonowych. Produkty te obok flagowego, najmocniejszego, bezkompromisowego Rigips VARIO® stały się propozycją marki Rigips® dla inwestorów poszukujących ekonomicznego rozwiązania do standardowych zastosowań w suchej zabudowie wnętrz, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej.

SOUDAL_Soudatherm_GLOWNEKleje poliuretanowe w aerozolu do izolacji dachu: Soudatherm roof 250, Soudatherm roof 330
Soudal Sp. z o.o.

Kleje  poliuretanowe  w aerozolu  SOUDATHERM  ROOF  330  oraz  SOUDATHERM  ROOF  250  to rodzina wysokowydajnych  klejów  poliuretanowych do mocowania materiałów izolacyjnych na takich powierzchniach, jak beton, powłoki bitumiczne, stal, drewno czy membrany paroizolacyjne. Kleje można stosować zarówno w przypadku nowego budownictwa, jak i renowacji starych dachów. Produkty są certyfikowane, wydajne i bezpieczne  w  aplikacji.  Dodatkowo  za  ich  wyborem  przemawia
wyjątkowa  ekonomiczność,  co oznacza  niski  koszt  wykonania 1 m² ocieplenia.

soudalPistoletowa pianka poliuretanowa SOUDAFOAM z zaworem DURAVALVE
Soudal Sp. z o.o.

SOUDAFOAM z zaworem DURAVALVE to produkt, który został doceniony przez wykonawców i montażystów stolarki okiennej. Zawór odporny jest na działanie zmiennych temperatur i chemikaliów, dzięki czemu nie ulega rozszczelnieniu lub zablokowaniu. Pianka montażowa z zaworem Duravalve może być składowana lub przewożona na miejsce  montażu  w pozycji  poziomej.  Zagwarantowana jest również maksymalna wydajność pianki z puszki przez cały  jej  okres  przydatności  do  użycia,  a termin  ten  został wydłużony do 24 miesięcy (standardowe pianki mają  termin  od  12  do  18  miesięcy).  Produkt  dostępny  jest w dwóch wersjach. Soudafoam Classic Gun -10°C – wysokiej jakości piana montażowo-uszczelniająca  umożliwiająca  prace  podczas  ujemnych  temperatur oraz Soudafoam Maxi Express -25°C – wysokowydajna i szybkoutwardzalna piana do aplikacji w ekstremalnych warunkach klimatycznych.

SELENA_KDT_GLOWNETYTAN Pianoklej dekarski KDT12
Selena S.A.

Jednoskładnikowy, poliuretanowy pianoklej KDT12 marki TYTAN Professional przeznaczony jest do profesjonalnego montażu termoizolacji dachów płaskich. Innowacyjna receptura powoduje zwiększoną odporność na silny wiatr, zapewnia doskonałą przyczepność oraz wyjątkową siłę spoiny. Poliuretanowy pianoklej KDT12 służy do klejenia m.in. płyt styropianowych, XPS, a także wełny mineralnej. Odznacza się również niskoprężnością, zachowując wyjątkowo wysoką elastyczność w przedłużonym czasie.

tytanTYTAN PROFESSIONAL SILIKON SANITARNY SZYBKI EFEKT
Selena S.A.
Nowy Silikon Sanitarny Tytan Professional Szybki Efekt bezapelacyjnie wy­grywa wyścig z czasem, ponieważ tworzy superelastyczną powłokę odpor­ną na wodę, i to już po 2 godzinach od aplikacji. Produkt ma również doskona­łą przyczepność do szkła, ceramiki, porcelany oraz drewna, a także wyjątko­wą odporność na pleśnie i grzyby. Ponadto jest odporny na najsilniejsze środki czyszczące i detergenty oraz na promieniowanie UV. Silikon sanitarny Szybki Efekt używany jest przede wszystkim w pomieszczeniach o podwyższonej wil­gotności, jak: kuchnie, łazienki, toalety. Stosujemy go przy spoinowaniu płytek ceramicznych, do uszczelniania połączeń, dylatacji i szczelin szczególnie na­rażonych na oddziaływanie wody, takich jak obrzeża wanien, kabin prysznico­wych, umywalek, basenów itp. Dostępny w kolorystyce białej oraz bezbarwnej.

tytan2TYTAN PROFESSIONAL AKRYL SZYBKI EFEKT
Selena S.A.

Akryl SZYBKI EFEKT jest elastycznym i uniwersalnym uszczelniaczem budowlanym, przeznaczonym do wypełniania pęknięć, rys i szczelin w ścianach i sufitach. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej receptury Akryl SZYBKI EFEKT może być malowany już po 10 minutach od aplikacji. Ponadto jest bezwonny i neutralny chemicznie. Posiada doskonałą przyczepność do powierzchni porowatych, takich jak beton, tynk, cegła, drewno, płyta g-k. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Polecany nie tylko indywidualnym użytkownikom, lecz także profesjonalnym wykonawcom.

SELENA_COOL_R_GLOWNETYTAN COOL-R Ochronna powłoka dekarska TECHNOLOGIA CHŁODNY DACH
Selena S.A.

Cool-R to wysokorefleksyjna, hydroizolacyjna powłoka, która skutecznie obniża temperaturę dachu, wpływając jednocześnie na znaczna redukcje temperatury w budynku, a co za tym idzie – także poprawę komfortu wewnątrz. Technologia opracowana przez Grupę Selena to kolejny dowód potencjału firmy, budowanego na podstawie wieloletniego doświadczenia oraz bogatego zaplecza naukowego. Cool-R jest również przykładem odpowiedzialnego i efektywnego podejścia spółki do wytycznych Unii Europejskiej dotyczących implementacji rozwiązań wspierających idee zrównoważonego budownictwa.
Potrzeba chłodzenia powierzchni dachu, a co za tym idzie – poprawy komfortu temperaturowego wewnątrz obiektu, jest mocno zauważalna w wielu regionach na całym świecie, w tym także w Polsce. Jedna z implikacji negatywnego odziaływania wysokiej temperatury na powierzchnie dachu – i wynikających z tego niekorzystnych warunków cieplnych panujących w budynkach – jest wzmożona eksploatacja instalacji klimatyzacyjnej, stanowiąca do dziś najpopularniejszy sposób na niwelowanie wspomnianych zjawisk. Nie jest to jednak sposób optymalny, gdyż generuje on dla właścicieli budynków olbrzymie koszty, które często nie przekładają się na zapewnienie pełnego komfortu temperaturowego, wymaga natomiast ogromnych nakładów energetycznych. Na rynku pojawiła się właśnie innowacyjna technologia stanowiąca skuteczne rozwiązanie tego problemu. Znajdująca się w czołówce producentów i dystrybutorów chemii budowlanej na świecie Grupa Selena wprowadziła do swojej zdywersyfikowanej oferty absolutnie innowacyjny produkt, mający zastosowanie w branży dekarskiej. COOL-R jest w szczególności przeznaczony do zastosowania w budynkach, w których pracują ludzie, składuje się _żywność lub leki bądź prowadzi się procesy technologiczne, podlegające rygorom temperaturowym. Technologia opracowana przez Grupę Selena to kolejny strzał w dziesiątkę pokazujący potencjał firmy, budowany na podstawie wieloletniego doświadczenia oraz bogatego zaplecza naukowego.
Oszczędności dla właścicieli budynków – Zastosowanie powłoki COOL-R pozwala na niemal natychmiastowe obniżenie temperatury dachu o blisko 70%, a co za tym idzie, również temperatury wewnątrz nawet do 10°C. W praktyce oznacza to znaczne zmniejszenie nakładów związanych z koniecznością klimatyzowania wnętrz. Zaleta ta umożliwia realne oszczędności dla właścicieli budynków, związane ze znaczna redukcja zapotrzebowania na energię. W wyniku odziaływania wysokiej temperatury, bez efektywnej hydroizolacji, proces starzenia się dachu i jego degradacji postępuje znacznie szybciej, co wpływa na zwiększenie kosztów dla właścicieli nieruchomości, którzy muszą się liczyć z cyklicznym prowadzeniem prac remontowych i modernizacyjnych. Ponieważ COOL-R zapewnia pełna hydroizolacje dachu, stanowi on także ochronę i niweluje proces destrukcji samej konstrukcji. Produkt Seleny odznacza się przy tym bardzo długą żywotnością i zachowuje swoje właściwości przez ponad dziesięć lat.
Maksymalna skuteczność – COOL-R stworzono z myślą o uzyskaniu najwyższej wartości Solar Reflectance Index (SRI). SRI to wypadkowa dwóch kluczowych parametrów: tzw. refleksyjności – czyli skuteczności odbijania promieni słonecznych oraz emisyjności – zdolności do oddania nagromadzonego ciepła. Dzięki unikatowej technologii innowacyjna powłoka COOL- R posiada niezwykle wysoki współczynnik SRI na poziomie 107. Właśnie ta wartość obrazuje niespotykana w rozwiązaniach dostępnych dotąd na rynku skuteczność działania. Produkt został już z powodzeniem zastosowany na wielu obiektach w kraju i za granica, m.in. na dachu hotelu Marriott w Warszawie. Rozwiązania pionierskie, takie jak COOL-R, umacniają pozycje Grupy Selena jako lidera w dziedzinie dostarczania na rynek zaawansowanej technologii dla chemii budowlanej. Realizowana przez Grupę strategia intensywnego rozwijania zaplecza naukowo-badawczego owocuje unikatowymi produktami – takimi jak wspomniana powłoka dekarska – które stanowią odpowiedz na realne problemy w budownictwie.

tytan3ProEnergy System
Selena S.A.

Podstawowym celem energooszczędnego montażu warstwowego w systemie ProEnergy jest eliminacja możliwości powstawania mostków termicznych oraz skuteczne zabezpieczenie izolacji termicznej przed wilgocią z jednoczesnym zapewnieniem stałej jej wentylacji. Taki montaż okien charakteryzuje się stosowaniem wielowarstwowych materiałów, wypełniających szczelinę obwodową pomiędzy ościeżnicą a ościeżem. Ponadto system ProEnergy redukuje utraty ciepła nawet do 60%. System przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych budownictwem pasywnym, jak również wszystkich, którzy mają na uwadze oszczędność i poszanowanie energii.

YAWAL_GLOWNESystem profili termoizolowanych TM 77HI PRESTIGE – drzwi panelowe
Yawal S.A.

Otwierane na zewnątrz i do wewnątrz. Jedno- lub dwuskrzydłowe. Z naświetlem lub panelem bocznym. Z zawiasami nawierzchniowymi, ukrytymi lub rolkowymi. Nowoczesne rozwiązania drzwi panelowych TM 77 HI PRESTIGE pozwalają na stworzenie drzwi wejściowych, które łączą w sobie nie tylko wytrzymałość i wysokie parametry termiczne, lecz także nowoczesny design. W systemie istnieje możliwość zlicowania skrzydeł w jednej płaszczyźnie w stosunku do ościeżnicy oraz zastosowania ukrytych zawiasów, co daje efekt zupełnie gładkiej ściany. TM 77 HI PRESTIGE jest innowacyjnym rozwiązaniem na rynku posiadającym współpracujące uszczelki lub izolator centralny w strefie przekładki termicznej stosowane zamiennie według upodobań klienta. Współczynnik przenikania ciepła drzwi z panelem dwustronnie licowanym oraz z pianką centralną wynosi Uw = 0,78 W/m2K. Do drzwi przeznaczone są jedne z najlepszych i najbezpieczniejszych zamków na rynku. Więcej informacji: www.yawal.com

bramaBrama przeciwpożarowa przesuwna z płaszczem elastycznym MARC – Pz EI- 60
MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.

Jest to idealne rozwiązanie przeznaczone dla budynków, gdzie niezbędna jest odporność ogniowa do EI 60. Brama przeciwpożarowa przesuwna z płaszczem elastycznym powstała z myślą o obiektach wielkogabarytowych, garażach podziemnych, zakładach produkcyjnych oraz halach magazynowych. Brama składa się z modułu dwóch wielowarstwowych płaszczy elastycznych. Ich specyficzna budowa zapewnia szybki montaż do różnego rodzaju elewacji, a możliwość wykonania dużych wymiarów gwarantuje idealne rozwiązanie przy projektowaniu przedzieleń znacznych stref pożarowych. Dzięki swej budowie brama Marc-Pz może zamykać otwory znajdujące się w ścianach łukowych i pod kątem 90°.

PRUSZYNSKI_GLOWNEŚcienne płyty warstwowe PWS-WA PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej pełnej i perforowanej
Pruszyński Sp. z o.o.

System płyt warstwowych akustycznych PWS-WA obejmuje płyty ścienne z widocznym mocowaniem. Składają się one z dwóch okładzin ze stali oraz rdzenia. Wewnętrzną okładzinę stanowi blacha perforowana, a rdzeń wykonany jest z wełny mineralnej w postaci lamel z włóknami prostopadle skierowanymi do okładzin. Płyty te oprócz świetnej izolacyjności akustycznej charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami pochłaniania dźwięku oraz prostotą montażu. Dzięki uzyskanemu Atestowi Higienicznemu PWS-WA PRUSZYŃSKI mogą być stosowane do lekkiej obudowy konstrukcji przemysłowych, produkcyjnych, sportowych, pawilonów i obiektów handlowych, wystawienniczych, biurowych, socjalnych, usługowych, hangarów, garaży, warsztatów, budynków administracyjnych, użyteczności publicznej, magazynów, przechowalni, chłodni, mroźni i obiektów spożywczych.

VITRULAN_GLOWNESYSTEXX comfort V22
Vitrulan Textile Glass GmbH

Okładzina do ścian i sufitów z włókna szklanego. Dzięki zastosowaniu wysokojakościowych surowców i doskonałemu stosunkowi długości do średnicy filamentów (9-12 μm) jest aseptyczna i hipoalergiczna. Właściwości paroprzepuszczalne tapety zapewniają pomieszczeniom przyjemny mikroklimat. Tapeta jest prepigmentowana i wyposażona w warstwę kleju aktywowaną przy użyciu technologii Aqua, co pozwala na jej montaż w trakcie trwania innych robot i redukcję nakładu pracy o 40%. Tkanina szklana Systexx Comfort Glassfleece V22 nie tylko jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, lecz także posiada certyfikat bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z normą EN 13501 i osiąga klasę B-s1, d0. Ponadto produkt posiada certyfikat „Oeko-Tex-100” oraz – ze względu na swoją bezemisyjność – otrzymał we francuskiej klasyfikacji znak klasy A+ „Classe d’emission A+”.

austroAustrotherm EPS Fassada Premium Reflex
Austrotherm Sp. z o.o.

Austrotherm EPS Fassada Premium Reflex to szare płyty styropianowe powleczone ultranowoczesna powłoka ochronna, która ułatwia proces realizacji ocieplenia podczas dużej ekspozycji fasady budynku na promienie słoneczne i zapewnia dobra przyczepność kolejnych warstw systemu. Płyty wyróżniają się także doskonała izolacyjnością cieplna (λD 0,031 W/mK), co sprawia, że Austrotherm EPS Fassada Premium Reflex to o ponad 30% mniejsza grubość termoizolacji i większe bezpieczeństwo aplikacji w stosunku do płyt styropianowych o λD na poziomie 0,044–0,045 W/mK. Płyty Reflex są szczególnie polecane przez fachowców do ocieplania obiektów energooszczędnych oraz dla każdego, kto chce maksymalnie zredukować wydatki na ogrzewanie swojego domu. Odznaczają się wysoka gęstością i spoistością, trzymają kąty i wymiary, co powoduje, że na placu budowy styropian się nie kruszy, perełki nie wypadają i co ważne, nie sprawiają trudności w aplikacji na ściany.

EJOT GLOWNEEJOT TRIO
EJOT Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Rodzina  łączników  EJOT  TRIO  to  nowatorskie  rozwiązanie,  które zapewnia  bezpieczeństwo, oszczędność,  uniwersalność oraz wszechstronność. Nowoczesna  konstrukcja  w po-łączeniu  z  innowacyjną  koncepcją logistyczną  gwarantują  doskonałe
parametry łącznika przy zachowaniu konkurencyjnej  ceny.  Łączniki  składają  się  z  tulei  tworzywowej  oraz trzpienia.  W zależności  od  potrzeb możemy zastosować jeden z trzech rodzajów trzpieni: tworzywowy, stalowy  lub  stalowy  z główką  tworzywową.  EJOT  TRIO  to  grupa  produktów  o  wszechstronnym  zastosowaniu, przeznaczonych  do  powierzchniowego  lub zagłębionego montażu różnorodnych materiałów termoizolacyjnych, a przemyślana i dopracowana konstrukcja  umożliwia  zastosowanie  jednej  długości  kołka do różnych grubości izolacji, również w słabych oraz nierównych podłożach budowlanych.

KONBET_GLOWNEStrop Zespolony Gęstożebrowy VECTOR
KONBET POZNAŃ Sp. z o.o. Sp. k.

System stropowy VECTOR jest połączeniem zalet stropów belkowo-pustakowych, np. typu Teriva i stropów zespolonych, np. typu Filigran, przy jednoczesnym wyeliminowaniu ich wad. Strop Gęstożebrowy VECTOR umożliwia szybkie uzyskanie wytrzymałego stropu bez konieczności ponoszenia dużych nakładów czasowych, jak w przypadku stropów gęstożebrowych, czy finansowych, jakich wymaga transport i montaż płyt będących tzw. szalunkiem traconym (np. typu Filigran). Ponadto w stropie VECTOR uzyskano lepsze parametry dźwiękoizolacyjności, zwłaszcza w stosunku do stropów belkowo-pustakowych. Dzięki zaś zastosowaniu tzw. warstwy sczepnej poprawiono wiązanie prefabrykatu betonowego z warstwą nadbetonu.

ISOVER_IZOLACJA NAKROKWIOWA_GLOWNEIzolacja nakrokwiowa RENOVER
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. – ISOVER

Rozwiązanie do ocieplenia poddasza od zewnątrz bazuje na wykonaniu belek składających się z wełny mineralnej szklanej o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej oraz desek stanowiących podstawę i górę belek, do których zostaną zamontowane kontrłaty, a następnie łaty. Oprócz samych belek złożonych z wełny szklanej, połączonej z umieszczonymi z góry i dołu deskami, izolacja nakrokwiowa składa się z: wysokoparoprzepuszczalnej membrany wstępnego krycia Isover Draftex premium, paroizolacji Vario XtraSafe oraz wkrętów Wkręt-Met. Największą zaletą renowacji poddasza w sposób nakrokwiowy jest fakt, że wszystkie prace prowadzone są od zewnątrz, dlatego termomodernizacja nie jest uciążliwa dla jego mieszkańców i umożliwia normalne użytkowanie poddasza. Rozwiązanie zapewnia wysoką paroprzepuszczalność, chroni dach przed zawilgoceniem i eliminuje liniowe mostki cieplne od krokwi. Montaż RENOVER jest łatwy i szybki: mniejsze fragmenty wełny łatwo się transportuje na dach, w przypadku pakowania z deskami trudniej ją uszkodzić.

ISOVER_AGRO_GLOWNEISOVER Agro – sprężysta izolacja budynków inwentarskich i hodowlanych
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. – ISOVER

Gama Agro jest kolejnym krokiem ISOVER w propagowaniu  i stosowaniu  energooszczędnych  rozwiązań   budynków.  Szeroko rozumiany  trwały  komfort  powinien być zapewniany wszystkim mieszkań-com.  Produkty  przeznaczone  są  do wykonania  izolacji  termicznej  dachu skośnego lub stropodachów wentylowanych  w  budynkach  inwentarskich i hodowlanych. Obie gamy – zarówno  Agro  39  jak i Agro  36  –  wyróż-niają  się  szczególną  sprężystością, co  pozwala  na  szybki i efektywny montaż. Materiał izolacyjny cechuje się trwałością parametrów i odpornością na rozwój grzybów, które często są szkodliwe dla mieszkańców  i inwentarza.  Ponadto  produkt Agro 36 wyróżnia się niskim współczynnikiem przewodzenia  ciepła  (lambda),  co  pozwala  na jeszcze bardziej efektywną izolację dachu przy zachowaniu tej samej grubości izolacji.

TECHTRONIC_GLOWNEWiertarko-wkrętarka udarowa z technologią drugiej generacji FUEL – M18 FPD-502X, M18 FUEL TM
TECHTRONIC INDUSTRIES POLAND Sp. z o.o.

Innowacyjne narzędzie pozwalające przede wszystkim oszczędzić pieniądze oraz czas użytkownika. Charakteryzuje się niezrównanym momentem obrotowym 135 Nm oraz prędkością aż do 2000 obr./min. Dzięki najmniejszym rozmiarom w swojej kategorii idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach. Największym walorem narzędzia jest wyposażenie w silnik POWERSTATE™, elektronikę REDLINK PLUS™ oraz akumulator REDLITHIUM-ION™. Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ daje do dziesięciu razy dłuższą żywotność silnika i do 60% większą siłę. System elektroniczny REDLINK PLUS™ dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora. Z kolei akumulator REDLITHIUM-ION™, najtrwalszy na rynku, zapewnia do 20% większą siłę, do dwóch i pół razy dłuższy czas pracy, do dwóch razy większą trwałość oraz działanie do -20°C.

SILIKATY_GLOWNESILIKAT APLUS
Grupa SILIKATY Sp. z o.o.

Bloczek silikatowy SILIKAT A PLUS stworzony został z myślą o wznoszeniu jednowarstwowych ścian charakteryzujących się podwyższoną izolacyjnością akustyczną. Duża masa powierzchniowa oraz brak drążeń sprawiają, że konstrukcje wznoszone przy pomocy elementów murowych SILIKAT A PLUS pozwalają na uzyskanie wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej na poziomie 58-61 dB i bez problemu spełniają nawet najbardziej restrykcyjne wymagania normowe. Dodatkowo gładka powierzchnia czołowa silikatów wymusza na wykonawcy wypełnienie spoin pionowych, co dodatkowo podnosi szczelność muru i poprawia izolacyjność przegrody. Kształt wapienno-piaskowych bloczków o wymiarach 250 x 180 x 220 mm pozwala na budowę przegród o dwóch grubościach, 18 lub 25 cm – należy w tym celu zmienić jedynie kierunek ustawienia bloczków.

climpCLIMATOP FAMILY
SAINT-GOBAIN POLSKA Sp. z o.o.

Innowacyjne pakiety szybowe zapewniają najwyższy komfort użytkowników. Produkty podzielone są na trzy grupy – FamilySafe, FamilyEco oraz FamilySilence. Pierwsza grupa stanowi skuteczną zaporę przeciwwłamaniową. Zastosowanie dwoch warstw folii pomiędzy taflami szkła pozwala osiągnąć klasę bezpieczeństwa P2. Szyby energooszczędne ECOsun, z grupy FamilyEco wykorzystują zaawansowane powłoki niskoemisyjne, które zatrzymują energię cieplną wewnątrz pomieszczeń, jednocześnie przepuszczając większą ilość darmowej energii do środka. Natomiast wersja ECOterm o bardzo dobrych parametrach izolacyjności cieplnej ogranicza straty ciepła. Tam, gdzie niezbędne jest zapewnienie ciszy, sprawdzą się szyby zespolone FamilySilence: SilentCity lub AIRsilence, w których zastosowano specjalną budowę, tłumiącą fale dźwiękowe o uciążliwych częstotliwościach. Więcej informacji: www.climatopfamily.pl

KREISEL_GLOWNEMAX PROTECT 042 BIOTYNK POLISILIKONOWY
KREISEL-Technika Budowlana Sp. z o.o.

BIOTYNK  Max  Protect  042  to  pierwszy  i jedyny  tynk cienkowarstwowy  na  rynku.  Dzięki  innowacyjnemu połączeniu  specjalnych  polimerów  uzyskano  najwyż-szą  odporność  na  uderzenia.  Idealnie  nadaje  się   do miejsc  narażonych  na  uszkodzenia  mechaniczne,  np. akty  wandalizmu.   Biotynk  MAX  PROTECT  042  ma najwyższą  w  swojej  klasie  odporność  na  działanie agresji  biologicznej  dzięki  wykorzystaniu  niepowtarzalnego  systemu  BIO-PRUF,  uwalniającego  biocyd w  zdecydowanie  dłuższym  okresie  niż  w  tradycyjnych  rozwiązaniach.  Dzię-ki  temu  tynk  jest  kilkukrotnie  bardziej  odporny  na  algi,  glony  czy  grzyby  ple-śniowe.  Odporność biologiczną podnoszą także właściwości samoczyszczące. Innowacyjna technologia gwarantuje dużą  odporność  na  działanie  promieni  UV.  Nawet  intensywny  kolor  nie  płowieje.  Produkt  dostępny  jest  w  palecie  barw  Color  Design,  Trendy  oraz  California  w  uziarnieniu 0,5  mm,  1,0  mm,  1,5  mm,  2,0  mm  i 3,0  mm,  w strukturze  drapanej  baranka.

ALUPLAST_GLOWNESystem okienny Ideal 7000 „powerdur inside”
ALUPLAST Sp. z o.o.

Profile aluplast Ideal 7000 „powerdur inside” są kolejnym wariantem systemowym w ramach serii Ideal 7000. „Powerdur inside“ to innowacyjna technologia produkcji profili PVC z zastosowaniem specjalnych termoplastycznych wzmocnień z domieszka włókien szklanych Ultradur® High Speed, opracowanych przy współpracy z firma BASF. Wkłady te z powodzeniem zastępują stal stosowana w konwencjonalnych ramach okiennych z PVC, zapewniając zdecydowanie lepsze właściwości izolacji cieplnej przy tych samych mechanicznych właściwościach okna. Dzięki eliminowaniu wzmocnień stalowych w ramach profili serii Ideal 7000 „powerdur inside” mostki termiczne zostają ograniczone, a współczynnik przenikania ciepła ram dla tej serii wynosi Uf = 1,0W/m2K, co jest bardzo dobrym wynikiem dla systemu okiennego z uszczelnieniem zewnętrznym.

ikoGont bitumiczny Cambridge Xtreme
IKO Sp. z o.o.

To pierwszy na świecie samoprzylepny gont laminowany. Żadne inne gonty bitumiczne nie zapewniają lepszej wytrzymałości na ekstremalne warunki pogodowe. Cambridge Xtreme można stosować na dachach o nachyleniu już od 9,5°, podczas gdy wszystkie inne gonty bitumiczne należy montować przy nachyleniach powy-żej 15°. Ponadto, można go montować nawet na ścianach pionowych, co otwiera całą gamę nowych uniwersalnych możliwości dla dachów o nachyleniu połaci pod kątem od zaledwie 9,5° aż do 90°. Jest to jedyny w swoim rodzaju, wodoodporny produkt europejskiej jakości, stworzony na bazie najnowocześniejszej technologii oraz światowego doświadczenia IKO Sales International. Spełnia wszelkie oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Posiada 30 lat całkowitej gwarancji oraz 15 lat pełnej platynowej  gwarancji.  Gwarancja  platynowa  oznacza  zwrot kosztów materiału, robocizny i transportu do klienta i jest jedyną tego typu gwarancją w Europie. Gont jest produkowany w siedmiu stylowych, cieniowanych kolorach.

ekspertEKSPERT
LafargeHolcim

Produkt dzięki wysokiej wytrzymałości wczesnej oraz końcowej dobrze  sprawdza  się  w przygotowywaniu  betonów  wysokich
klas C16-C45 na placu budowy, nadaje się na konstrukcje stropów, wieńców, belek, schodów i nadproży, a także fundamentów,  posadzek  czy  prefabrykatów.  EKSPERT  doceniany  jest zwłaszcza za wysokie wytrzymałości wczesne, które pozwalają na  przyspieszenie  tempa  prac  budowlanych,  szybszą  rotację form i szalunków. Natomiast podwyższona urabialność ułatwia
lepsze wypełnianie form i szalunków oraz poprawia pompowalność mieszanki betonowej. Dzięki odpowiednio dobranej kompozycji składników mineralnych użycie cementu Ekspert®zmniejsza ryzyko pojawienia się rys skurczowych, pustek i raków, czy wykwitów na gotowych elementach.

gruntarGRUNTAR
LafargeHolcim

Hydrauliczne spoiwo drogowe Gruntar produkowane jest z klinkieru portlandzkiego  oraz  odpowiednio  dobranych  dodatków  mineralnych.  Innowacyjny  produkt w ofercie Lafarge, który poprawia zdolność gruntu do zagęszczania – łączy w sobie  cechy  wapna  i cementu,  ponieważ  jednocześnie  osusza  i wzmacnia  podłoże.  Dzięki  swoim  właściwościom  produkt zapewnia  uzyskanie  optymalnych  parametrów  koniecznych  przy  budowie  infrastruktury  drogowej. Gruntar to produkt przeznaczony do szerokiego stosowania. W odmianie HSD 5 i 12,5 przeznaczony jest przede wszystkim do zwiększania przydatności pod-łoża wszystkich rodzajów gruntów mineralnych, w tym również  gruntów  spoistych.  Dzięki  swoim  właściwo-ściom z powodzeniem może być stosowany do poprawiania nośności i struktury, a także osuszania nasypów. Gruntar HSD 22,5 to produkt, który sprawdza się przy stabilizacji oraz umacnianiu podłoża i mieszanek kruszyw, które są stosowane w budownictwie drogowym, przede wszystkim na podbudowy i warstwy podjezdniowe, ze względu na skład oraz właściwości fizyko-chemiczne

lafarge agillaAGILIA SOLS A
LafargeHolcim

Jest to nowoczesny materiał, będący płynnym jastrychem na bazie spoiwa anhydrytowego. W przeciwieństwie do klasycznych „samopoziomujących” posadzek podłogowych Agilia jest pierwszym na rynku tego typu materiałem dostarczanym bezpośrednio z wytwórni na plac budowy za pomocą betonomieszarki, co rozwiązuje problem składowania nadmiaru materiałów budowlanych. Proces dozowania oraz mieszania składników sterowany jest komputerowo, co gwarantuje stałą i najwyższą jakość produktu. Konsystencja mieszanki nie tylko sprawdzana jest podczas kontroli laboratoryjnej, lecz także już na placu budowy, aby każdy  klient  miał  stuprocentową  gwarancję najwyższej  jakości  dostarczanego  produktu. Podkład podłogowy z płynnego jastrychu
anhydrytowego może być wykonany w kilku wersjach:  jastrych  na  warstwie  pośredniej, izolacyjnej, na ogrzewaniu podłogowym lub na specjalnych konstrukcjach podłogowych
(podłogi techniczne czy podniesione).

open