Home News III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ETICS
III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ETICS
0

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ETICS

0
0

11-12 maja 2016 roku w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się III Międzynarodowa Konferencji ETICS, doroczne spotkanie polskiej branży ociepleń. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), skupiające 29 podmiotów aktywnych na krajowym rynku ETICS. Konferencja to jedna z najważniejszych inicjatyw Stowarzyszenia, popularyzującego wiedzę na temat systemów ociepleń i termomodernizacji w Polsce.

Do udziału w środowiskowej debacie podczas III Międzynarodowej Konferencji ETICS zapraszamy wszystkich uczestników procesu budowlanego, przedstawicieli świata nauki i ośrodków badawczych, a także każdego, komu bliskie są idee energooszczędności i zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Poprzednie dwie edycje w 2014 i 2015 roku gromadziły niemal 130 uczestników każda. Tak duże zainteresowanie mobilizuje nas do starań o jak najwyższy poziom merytoryczny oraz jak najbardziej aktualny zakres programowy konferencji. Liczymy, że i w tym roku nie zawiedziemy naszego audytorium – mówi dr inż. Jacek Michalak, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.

Tematyka III Międzynarodowej Konferencji ETICS obejmie następujące zagadnienia:
– Harmonizacja wymagań technicznych dotyczących ETICS;
– Aktualne zagadnienia związane z wprowadzaniem ETICS do obrotu rynkowego;
– Energooszczędność ETICS w teorii i w praktyce;
– Normalizacja dotycząca ETICS w Polsce i w Europie;
– ETICS a bezpieczeństwo pożarowe;
– Krajowy i europejski rynek ETICS ETICS a nadzór budowlany;
–  Przyszłość ETICS

W trakcie konferencji odbędzie się także debata z udziałem przedstawicieli polskiego, niemieckiego i słowackiego nadzoru budowlanego.

Prelegenci III Międzynarodowej Konferencji ETICS to:
– Patryk Białas, Centrum Innowacji i Kompetencji Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum sp. z o.o.
– Birgitta Börner, Deutschen Instituts für Bautechnik, Niemcy
– Robert Geryło, Instytut Techniki Budowlanej Dominika Knera, Politechnika Łódzka
– Anna Panek, Instytut Techniki Budowlanej
– Ralf Pasker, European Association for ETICS
– Wolfgang Setzler, Institut für Absatzforschung und kundenorientiertes Marketing, Niemcy
– Zuzana Sternová, Technický A Skúšobný Ústav Stavebný, Słowacja
– Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej
– Marek Zaborowski, Instytutu Ekonomii Środowiska

Podobnie jak rok i dwa lata temu, udało nam się pozyskać znakomitych specjalistów z Polski i zagranicy, reprezentujących liczne i różnorodne środowiska związane z branżą ociepleń. Jesteśmy przekonani, że nazwiska prelegentów będą magnesem, który przyciągnie zainteresowanych. Opierając się na doświadczeniach z poprzednich edycji naszej konferencji, możemy się zresztą spodziewać ożywionej dyskusji. Co warto podkreślić polski rynek systemów ociepleń to wiodący i ważny rynek w Europie, porównywalny z rynkiem niemieckim, gdzie technologia ETICS wzięła swój początek – zwraca uwagę dr Michalak.

Szczegółowe informacje związane z III Międzynarodową Konferencją ETICS zamieszczone są na jej oficjalnej stronie internetowej pod adresem http://www.konferencjaetics.com.pl.


Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) jest organizacją branżową czołowych polskich producentów systemów ETICS i ich komponentów. Misją stowarzyszenia jest upowszechnienie kompletnych rozwiązań technologicznych o udokumentowanej jakości, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Inicjatywy podejmowane przez SSO wspierają rozwój energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa. Stowarzyszenie promuje również prawidłowe wykonawstwo i kontrolę robót elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleń. Organizacja działa od 2003 roku. W roku 2008 była jednym z założycieli EuropeanAssociation for ETICS (EAE). W 2014 roku SSO zainicjowało doroczną Międzynarodową Konferencję ETICS, pierwsze w Polsce forum łączące liczne środowiska zainteresowane tematyką systemów ociepleń.
Więcej informacji: Systemyocieplen.pl, Twitter.com/SSO_ocieplenia, Konferencjaetics.com.pl.

open