WIELOFUNKCYJNY KOMPLEKS FORUM GDAŃSK

WIELOFUNKCYJNY KOMPLEKS FORUM GDAŃSK

0

WIELOFUNKCYJNY KOMPLEKS FORUM GDAŃSK

0
0

W centrum Gdańska w ramach rewitalizacji Targu Siennego i Targu Rakowego na sześciohektarowym obszarze powstaje wielofunkcyjny kompleks z nowoczesną przestrzenią handlowo-usługową, biurową i publiczną – Forum Gdańsk. Łączny koszt tej inwestycji, obejmujący także rozwiązania komunikacyjne, wyniesie ok. 800 mln zł.

Główny budynek będzie stanowiła galeria handlowa, w innym gmachu powstanie Centrum Dziedzictwa Historycznego Mia­sta Gdańsk, nad torami kolejowymi wielopoziomowy parking, a w kolejnym budynku przestrzenie biurowe. W środ­ku inwestycji przepływać będzie kanał Raduni, zabudowany przeszklonym dachem na wysokości 17 m.

Inwestorem projektu jest firma Multi Development Sp. z o.o., generalnym wykonawcą Warbud S.A., natomiast kompleksowym dostawcą systemów deskowań i rusztowań na tę budowę jest ULMA Construccion Polska S.A.

Obecnie realizowane są prace inżynieryjne w zakresie wy­konania tunelu kolejowego o szerokości 26 m i długości ok. 400 m, który będzie przebiegał pod budynkami kompleksu. Ściany boczne tunelu zrealizowano przy użyciu deskowania ramowego ORMA z systemowymi pomostami roboczymi BHP. Wykonanie żelbetowej płyty przykrywającej torowisko linii PKP i SKM jest utrudnione ze względu na niemal ciągły ruch pociągów. Wszelkie prace montażowe odbywają się w nocy – wstrzymanie ruchu trwa ok. 3 godzin. Na potrzeby reali­zacji górnej płyty tunelu ULMA dostarczyła blachownice TAC 1200 oraz kratownice MK. Obecnie na budowie pracuje 14 blachownic o rozpiętości 12 m, kilka typów kratownic stacjo­narnych o rozpiętości w zakresie od 15 do 33 m i w dwóch wysokościach – 3 oraz 6 m, a także 30-metrowe kratownice przejezdne o wysokości 6 m. Deskowanie płyty zostało pod­wieszone do kratownic oraz blachownic za pomocą ściągów. Ruszty były montowane do kratownic przed ustawianiem prefabrykowanych elementów w docelowym miejscu. Na istniejących ścianach zamontowano tzw. stołki -pionowo zakotwione belki HEB 400, na których ustawiano kratownice. Aby umożliwić dostęp do obsługi kratownic, na ścianach zawie­szono podesty robocze BHP wykonane z rygli MK, dźwigarów drewnianych VM-20, podpór typu E i systemowych słupków poręczy VR. Deskowanie płyty zostało zaprojektowane tak, aby można je było opuszczać pomiędzy liniami trakcji. Na szczególną uwagę zasługuje technologia montażu deskowania, tj. krótki czas prac monterskich i ciesielskich prowadzonych bezpośrednio na torach.

Oprócz sprzętu potrzebnego do wykonania tunelu, ULMA dostarcza także deskowania na dwa pięcioprzęsłowe wiadukty. Przęsła skrajne realizowane są przy użyciu wież podporowych T-60. Przęsła wewnętrzne zaprojektowano z prefabrykowanych belek typu Kujan. Oprócz standardowych systemów deskowań na budowę dostarczono także m.in. rusztowania do robót cie­sielskich i zbrojarskich oraz schodnie komunikacyjne zaprojektowane w systemie BRIO.

Równocześnie z pracami inżynieryjnymi prowadzone są prace przy realizacji części kubaturowej kompleksu Forum Gdańsk.

 

open