Home IT&BIM Kalkulatory w INTERCENBUDZIE
Kalkulatory w INTERCENBUDZIE
0

Kalkulatory w INTERCENBUDZIE

0
0

W celu ułatwienia procesu wyceny kosztorysów firma Athenasoft oddaje w ręce użytkowników baz cenowych INTERCENBUD nowy mechanizm, dzięki któremu będzie możliwe wyliczenie realnych stawek Robocizny oraz wskaźnika narzutu Koszty pośrednie.

Korzystając z  kalkulatora stawki R kosztorysant po wpisaniu kilku podstawowych informacji na temat płac jakie obowiązują w danym zakładzie pracy, tj. czas pracy robotników, wynagrodzenie zasadnicze, obciążenia z tytułu ZUS itp. może wyliczyć rzeczywistą stawkę robocizny R jaka powinna być stosowana w kosztorysach sporządzanych przez danego przedsiębiorcę.
Nowy mechanizm umożliwia również wyliczenie wskaźnika procentowego narzutu Kosztów pośrednich Kp. Dzięki preliminarzowi kosztów jakie uzupełnimy w formularzu kalkulator wyliczy nam realny wskaźnik Kp dla nowej inwestycji, remontu czy modernizacji obiektu budowlanego. Do preliminarza należy wpisać np. płace stałego personelu budowy, koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, koszty pracowników biura zarządu oraz bezpośrednie koszty robocizny i pracy sprzętu wynikające z kosztorysu.

 
Nowy system dostępny jest pod adresem: http://intercenbud.pl/kalkulatory/

open