Home Builder For The Future BUILDER FOR THE FUTURE
BUILDER FOR THE FUTURE
0

BUILDER FOR THE FUTURE

0
0

„Builder For The Future” ma ułatwiać młodym ludziom rozpoczęcie kariery zawodowej. Skierowany jest zarówno do studentów wydziałów architektury, jak i budownictwa, do młodych architektów i inżynierów różnych specjalizacji. 

Z Markiem Zdziebłowskim, wydawcą miesięcznika „Builder”, rozmawia Grzegorz Przepiórka.

Builder, Grzegorz Przepiórka: Po czterech udanych edycjach Konkursu dla Młodych Architektów i serii warsztatów edukacyjnych „Builder” rusza z kolejną inicjatywą. Co jest celem ogłoszonego przed kilkoma dniami programu „Builder For The Future”?
Marek Zdziebłowski: „Builder dla przyszłości” to społeczny program edukacyjny, którego celem jest wspieranie młodych architektów i inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Ważnym elementem programu jest ułatwianie młodym ludziom poznawania różnych sektorów branży budowlanej, działających w tych sektorach firm, a tym samym oczekiwań rynku i przyszłych pracodawców. Innymi słowy, program ma ułatwiać rozpoczęcie kariery zawodowej.

G.P.: W porównaniu do dotychczasowych działań edukacyjnych „Buildera” w nowym przedsięwzięciu został poszerzony krąg adresatów…
M.Z.: Zgadza się. „Builder For The Future” skierowany jest zarówno do studentów wydziałów architektury, jak i budownictwa, do młodych architektów i inżynierów różnych specjalizacji. Dotychczasowe działania były ukierunkowane wyłącznie na architektów. Poszerzamy zakres, dostrzegając rolę i potrzebę kształcenia tych, którzy są niekiedy nazywani bohaterami drugiego planu – czyli inżynierów. Dla sprawniejszej realizacji podzieliliśmy program na dwa programy branżowe adresowane do poszczególnych grup.

G.P.: Z jakim oddźwiękiem instytucji i biznesu spotkał się program „Builder For The Future”? Jakie ma umocowanie środowiskowe?
M.Z.: Program jest realizowany we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi i wiodącymi firmami działającymi w obszarze szeroko rozumianego budownictwa i architektury. Program wspierają swoją wiedzą, doświadczeniem i autorytetem wybitni polscy inżynierowie i architekci. Tworzą oni grupę Mentorów. Biorą również udział w pracach Kapituł konkursów. We współpracę zaangażowane są również wydziały architektury i budownictwa najważniejszych polskich uczelni publicznych i prywatnych.

G.P.: Jakie działania będą realizowane w ramach „Builder For The Future”?
M.Z.: Program jest wielowątkowy. Przede wszystkim ma ułatwiać młodym architektom i inżynierom budownictwa dostęp do praktycznej wiedzy i informacji z rynku budowlanego. Służyć będą temu m.in. cykle warsztatów edukacyjnych Dzień Młodego Inżyniera Budownictwa oraz Dzień Młodego Architekta. Jest to całodniowa formuła, na którą składają się wykłady, ćwiczenia praktyczne oraz konsultacje prowadzone przez wybitnych polskich architektów, inżynierów, doradców technicznych i praktyków z rynku budowlanego. Pomysł sprawdził się w ubiegłych latach – w poprzednich edycjach Dnia Młodego Architekta każdorazowo uczestniczyło po kilkaset osób. W tym roku pierwsze warsztaty, inaugurujące program będą wspólne.

G.P.: Skąd pomysł, by obie grupy spotkały się razem?
M.Z.: Oprócz już wymienionych, jednym z celów „Builder For The Future” jest integracja międzybranżowa. Chcemy wspierać wzajemne zrozumienie ról w procesie inwestycyjnym, a tym samym ułatwiać współpracę pomiędzy przyszłymi architektami i inżynierami. Pamiętajmy, że świadomość potrzeby dialogu pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego, gotowość i umiejętność jego prowadzenia, to najwłaściwsza droga do efektywnego budowania.

G.P.: Wspomniał Pan o konkursach. Dlaczego w ogóle warto, aby młodzi ludzie startowali w konkursach?
M.Z.: Udział w konkursach jest dla młodych inżynierów okazją do sprawdzenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych. Daje również możliwość wyłonienia najzdolniejszych oraz ułatwienia im kształtowania własnej kariery zawodowej. Jest też wskazówką dla rynku w kogo warto inwestować i pozyskać do własnych projektów. Począwszy od tego roku talenty chcemy odkrywać również wśród inżynierów, stąd pomysł na Konkurs dla Młodych Inżynierów Budownictwa. Będziemy też organizować konkursy dodatkowe, których pomysłodawcami będą partnerzy programu.

G.P.: Kiedy nastąpi oficjalne ogłoszenie Konkursu dla Młodych Inżynierów Budownictwa? Jaką formułę będzie miało to przedsięwzięcie?
M.Z.: Pierwsza edycja wystartuje w maju i wtedy poznamy szczegóły zadań konkursowych. W konkursie przewidziane zostały dwa etapy. W pierwszym zarejestrowani wcześniej uczestnicy przygotują – indywidualnie lub w kilkuosobowych zespołach – autorskie prace. Najwyżej ocenione wezmą udział w drugim etapie, który będzie polegał na zaprezentowaniu ich przed Kapitułą.

G.P.: Jakie nagrody czekają na zwycięzców?
M.Z.: Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne w formie jednorazowych wypłat lub stypendiów. Dodatkowo nagrodzone prace oraz ich autorzy zostaną zaprezentowani w specjalnej publikacji „Buildera”, w serwisie internetowym buildercorp.pl oraz na profilach facebookowych „Buildera” i programu. Finał każdej edycji programu będzie miał miejsce podczas Gali Builder For The Future. W ten sposób chcemy promować młodych utalentowanych ludzi oraz polską myśl inżynierską i architektoniczną. Oprócz udziału w konkursach będzie jeszcze kilka innych okazji, by zabłysnąć i poszukać swojej szansy. Podczas Dni Młodego Inżyniera Budownictwa planujemy m.in. publiczną prezentację wybranych pomysłów, innowacji, które zostaną poddane ocenie fachowego jury.

G.P.: Warsztaty, konkursy, prezentacje… Co jeszcze w programie?
M.Z.: Warto wspomnieć o warsztatach studialnych organizowanych wspólnie z firmami. Ten element ma na celu szczególnie wypełnienie luki pomiędzy akademicką edukacją a przyszłym praktycznym etapem wykonywania zawodu. Uczestnicy, którzy aktywnie będą brać udział zarówno w tym, jak i w innych działaniach programu, otrzymają na koniec każdej edycji stosowny certyfikat.

G.P.: Jakie są warunki udziału w programie?
M.Z.: Udział jest bezpłatny, a jedynym ograniczeniem – oczywiście poza byciem studentem wydziału architektury, budownictwa lub architektem czy inżynierem – jest wiek. Górna granica to nieukończone 34 lata.

G.P.: Gdzie zainteresowane programem osoby powinny szukać szczegółowych informacji o jego przebiegu i poszczególnych działaniach?
M.Z.: Młode pokolenie komunikuje się przede wszystkim za pośrednictwem internetu. Szczególne znaczenie mają serwisy społecznościowe. Dlatego też program będzie obecny za pośrednictwem własnych profili, w pierwszej kolejności na Facebooku, tak jak ma to miejsce w przypadku projektu dla młodych architektów, który „śledzony” jest przez blisko 5 tys. użytkowników, a informacje docierają do grona kilkunastu tysięcy odbiorców. Z nowoczesnych kanałów komunikacji będziemy także korzystać przy zapewnianiu młodzieży dostępu do wiedzy, co stanowi jeden z punktów programu. Dostęp do miesięcznika „Builder” i publikacji specjalnych, w tym wydawnictw książkowych, będzie możliwy za pośrednictwem specjalnej bezpłatnej aplikacji dla urządzeń mobilnych (App Store i Google Play).

G.P.: Na koniec nawiążmy do samej nazwy programu: „Builder dla przyszłości”. Jak według Pana rysuje się architektoniczno‑budowlana przyszłość?
M.Z.: Optymistycznie. Mamy wielu młodych utalentowanych i pełnych pasji architektów oraz inżynierów. To dobrze rokuje. Ale każdy potencjał nieodzownie wymaga konstruktywnego podejścia – w tym przypadku działań, które pozwolą młodym zyskać narzędzia, by przyszłość mogli budować w sposób świadomy, umiejętny i dający poczucie wartości. „Builder For The Future” jest do tego jedną z dróg.

3 FUTURE

 

open