Home PATRONATY FORUM TERMOMODERNIZACJA 2017
FORUM TERMOMODERNIZACJA 2017
0

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2017

0
0

Forum TERMOMODERNIZACJA 2017 odbyło się w Warszawie 25  kwietnia   2017 r. przy udziale 150 osób. Było to już 17-te spotkanie audytorów i specjalistów zainteresowanych problemami efektywności energetycznej w cyklu spotkań corocznie organizowanych przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych.

informacje01Patronat honorowy FORUM objęły: Ministerstwo Energii,  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wiodącym tematem FORUM były nowe przepisy, technologie i kierunki rozwoju efektywności energetycznej w budownictwie. Obrady, które odbywały się w trzech sesjach problemowych otworzył prezes ZAE Dariusz Heim.

W sesji poświęconej problemom prawnym Bogdan Żmijewski (Lewant) omówił problemy projektu kodeksu architektoniczna – budowalnego, który ma całkowicie zmienić dotychczasowy stan prawny w budownictwie i urbanistyce. Proponowane rozwiązania prawne – w formie gigantycznego dokumentu (ponad 600 artykułów) mogą być jednak jeszcze znacznie zmienione, wobec ogromnej liczby uwag zgłoszonych do tego projektu.

Zmiany w Warunkach  Technicznych jakie wejdą w życie w 2017 roku przedstawił Jerzy Żurawski (DAEiŚ). Maciej Robakiewicz (ZAE, FPE) omówił przepisy  zawarte w nowej ustawie o efektywności energetycznej, które pozytywnie zmieniają system Białych Certyfikatów, a także  te, które budzą wątpliwości w praktycznym stosowaniu, tak jak np. przepisy o audytach energetycznych przedsiębiorstw. Założenia nowego rozporządzenia o audytach efektywności energetycznej, które wkrótce ma być wydane omówił Andrzej Guzowski (Ministerstwo Energii), a Dariusz Heim (ZAE, Politechnika Łódzka) podał informacje o zmianach normalizacyjnych przygotowywanych w KT 179 PKN, w tym o najważniejszej  zmianie, którą wprowadzi nowa, podstawowa norma obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia  52016-1, a która zastąpi normę  PN-EN ISO 13790.

Przedstawiciel BGK Tomasz Makowski omówił efekty jakie w okresie kilkunastu lat przyniosła ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów. W tym czasie wypłacono ponad 2 miliardy zł premii,  wspierając inwestycje o koszcie ponad 13 mld. zł.i uzyskując blisko 1 mld oszczędności rocznych kosztów zużycia energii.

W sesji poświęconej nowym rozwiązaniom Artur Karczmarczyk (Viessmann)  omówił  nowe rozwiązania techniczne i  korzystne efekty ekonomiczne zastosowania powietrznych pomp ciepła,  Marek Toboła i Paweł Morawski (Philips  Lighting) przedstawili korzyści zastosowania lamp LED w ramach programu gospodarki niskoemisyjnej, a Marek Czajkowski (eGain) – przedstawił nowe możliwości oszczędnego ogrzewania przez zastosowanie regulacji działania węzłów ciepłowniczych w oparciu o prognozę (a nie stan aktualny) pogody, uwzględniając  nie tylko temperaturę , ale i opady , wiatr, nasłonecznienie itd.

W efektownej prezentacji  Michał Strzeszewski (SANKOM) przedstawił nowe możliwości programów z serii Audytor,  obejmujące import, eksport i edycję trójwymiarowego modelu budynków.  Andrzej Rajkiewicz (NAPE) omówił projekt RentalCal , który dotyczy możliwości poprawy efektywności energetycznej w sektorze wynajmu lokali mieszkaniowych. Celem projektu jest między innymi opracowanie modelu biznesowego i kalkulatora, do oceny rentowności modernizacji budynków wielomieszkaniowych w celu poprawy efektywności zużycia energii.

Trzecia seria FORUM obejmowała  prezentacje wyników polsko-norweskiego programu dotyczącego budynków o niemal zerowym zużyciu energii (KODnZEB). Celem tego programu było opracowanie wielobranżowej koncepcji technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji do standardu nZEB dwóch budynków oraz  modelu finansowania dla tych inwestycji . Bardzo szczegółowe opracowanie modernizacji dotyczyło budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz domu studenckiego MUSZELKA w Warszawie. W tych budynkach zaprojektowano wieloobranżową modernizację zapewniającą założoną efektywność energetyczną (zużycie energii poniżej 30 kWh/m2/rok), z jednoczesnym  podwyższeniem standardu użytkowego i estetyki. Ten bardzo ciekawy projekt przedstawiono w kilku prezentacjach, których autorami byli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej ( Andrzej Wiszniewski, Jerzy Kwiatkowski, Elżbieta Dagny Rylska,  Jerzy Sowa) oraz Barbara Szybinska –Matusiak (Light&Colour Centre z Norwegii). Wyniki studiów nad budynkami nZEB zostały opublikowane w obszernej (350 str.) monografii  wydanej przez Oficynę Wydawniczą PW, a w formie elektroniczne przekazanej uczestnikom FORUM wraz z prezentacjami referatów.

Obradom FORUM towarzyszyły stoiska informacyjne firm Philips Lighting, eGain Poland i AERECO .

Maciej Robakiewicz

open