Home LATO JAKOŚCI LATO JAKOŚCI – GREC0 JLT POLSKA
LATO JAKOŚCI – GREC0 JLT POLSKA
0

LATO JAKOŚCI – GREC0 JLT POLSKA

0
0

Międzynarodowy broker ubezpieczeniowy o silnej pozycji na rynku, zapewnia kompleksową obsługę ubezpieczeń Klienta we wszystkich obszarach będących przedmiotem jego potrzeb.

WIZYTOWKA_CIRCLEWspółcześnie broker to już nie tylko pośrednik w zawarciu ubezpieczenia. Rola brokera obejmuje również analizy i doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, szkolenia z obsługi polisy i wsparcie podczas procesów likwidacji szkody. Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem i obsłudze brokerskiej pozwoliło nam stworzyć optymalny zakres produktów ubezpieczeniowych, zarówno tych podstawowych, jak i dodatkowych, które redukują ryzyko finansowe naszych partnerów. Jesteśmy przy tym elastyczni i innowacyjni, co pozwala nam dostosować naszą ofertę do indywidualnych potrzeb Klienta. Oferujemy również produkty zaawansowane technologicznie, międzynarodowy know-how oraz wyjątkową kulturę korporacyjną skupioną na klientach. Intensywnie pracujemy też nad produktami chroniącymi przed cyberryzykami oraz polisami D&O dla Członków Zarządów. Obsługujemy ponad 700 klientów z różnych sektorów gospodarki. Wyodrębniliśmy kilka obszarów specjalizacji, które rozwijamy w ścisłej współpracy z naszymi międzynarodowymi udziałowcami z GrECo, JLT i Ecclesia. Te obszary to budownictwo, kopalnie i energetyka, lotnictwo, kościoły, szpitale, rolnictwo, instytucje finansowe oraz transport i logistyka. Zapraszamy do współpracy http://www.greco-jlt.com/pl/

open