Home News ECOPHON O NORMIE POGŁOSOWEJ
ECOPHON O NORMIE POGŁOSOWEJ
0

ECOPHON O NORMIE POGŁOSOWEJ

0
0

Od 1 stycznia 2018 roku norma PN-B-02151-4:2015-06 dot. akustyki wnętrz budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego znajduje się na liście norm przywołanych w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Tym samym projekty składane obecnie z wnioskiem o pozwolenie na budowę powinny uwzględniać wymagania tej normy. To pierwsza polska norma odnosząca się wprost do akustyki wnętrz – warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach.

Firma Ecophon, producent systemów akustycznych, na swojej stronie www.ecophon.pl udostępnia przydatny przewodnik do normy wraz z kalkulatorem chłonności akustycznej, pozwalającym sprawdzić wymagania normy w konkretnych pomieszczeniach. Organizuje również (z firmą Brüel&Kjaer) cykl szkoleń dla architektów w całej Polsce na temat wymagań normy oraz ich zastosowania w praktyce.

open