Home BUILDER MOVIE TV F.B.I. TASBUD S.A. – BUILDER AWARDS
0

F.B.I. TASBUD S.A. – BUILDER AWARDS

0
0

Bogdan Czapczuk – Prezes Zarządu, Osobowość Branży 2017 oraz dr inż. Andrzej Czapczuk – Wiceprezes Zarządu o największych osiągnięciach firmy F.B.I. TASBUD S.A. w 2017 roku oraz o sukcesach wewnętrznych i zewnętrznych.

open