Home Builder 4Young Architects BUILDER FOR THE FUTURE
0

BUILDER FOR THE FUTURE

0
0

Zapraszamy na film prezentujący założenia i realizację ogólnopolskiego, edukacyjnego programu Builder For The Future.

Celem programu jest wspieranie młodych architektów i inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Na program Builder For The Future składają się dwa programy środowiskowe adresowane do szerokorozumianej grupy młodych architektów i inżynierów budownictwa. Realizowane we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi: Stowarzyszeniem Architektów Polskich i Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budowlanych oraz uczelniami publicznymi i prywatnymi, przy wsparciu finansowym i merytorycznym wiodących w branży budowlanej firm. Program wspierają swoją wiedzą, doświadczeniem i autorytetem wybitni polscy inżynierowie i architekci. Tworzą oni grupę Mentorów.

open