Home Builder 4Young Architects

Builder 4Young Architects

DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA W SZCZECINIE

Ilona Kołodziej
0
21 kwietnia odbył się Dzień Młodego Architekta na Wydziale Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Bardzo dziękujemy Władzom Wydziału za współpracę, Studentom za aktywne uczestnictwo w wydarzeniu, a Partnerom Programu za interesujące prelekcje.
a717KJ5Gxg4Ah5

DRĄŻYMY SUKCES

DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA I INŻYNIERA

Ilona Kołodziej
0
14 kwietnia odbył się Dzień Młodego Architekta i Inżyniera na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy . Bardzo dziękujemy Władzom Wydziału za współpracę, Studentom za aktywne uczestnictwo w wydarzeniu, a Partnerom Programu za interesujące prelekcje.
a717KJ5Gxg4Ah5

WYZWANIE, KTÓRE ŁĄCZY

Dzień Młodego Architekta

Ilona Kołodziej
0
23 marca 2021 odbył się Dzień Młodego Architekta zorganizowany przez miesięcznik „Builder” oraz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Bardzo dziękujemy Władzom Wydziału za współpracę, Studentom za aktywne uczestnictwo w wydarzeniu i bardzo wysoką frekwencję, a Partnerom Programu za interesujące prelekcje.
a717KJ5Gxg4Ah5

KONGRES POŻARNICTWA FIRE-POZNAŃ 2016

open