Home News NOWOŚĆ W KSIĘGARNI: UŻYTKOWE BETONY KONSTRUKCYJNE
NOWOŚĆ W KSIĘGARNI: UŻYTKOWE BETONY KONSTRUKCYJNE
0

NOWOŚĆ W KSIĘGARNI: UŻYTKOWE BETONY KONSTRUKCYJNE

0
0

UŻYTKOWE BETONY KONSTRUKCYJNE Modele kształtowania struktury i właściwości – Aleksander Świtoński

W oparciu o doświadczalne cechy składników oraz wielkości ich udziału w mieszance betonowej, autor niniejszej publikacji skonstruował matematyczny model kształtowania struktury betonu w powiązaniu z jego późniejszymi właściwościami eksploatacyjnymi. Zbudowany wzorzec opisu wytrzymałości betonu uzasadnia potrzebę zastosowania metody projektowania składu mieszanki, w której w większym stopniu uwzględnione zostaną doświadczalnie wyznaczone cechy jakościowe składników. Pozwala to na stworzenie realnych możliwości racjonalnego wykorzystania materiałów w projektowaniu betonów o z góry określonych cechach wytrzymałościowych i trwałości. Dzięki tej publikacji poznasz m.in.: podstawowe parametry modelu struktury betonu konstrukcyjnego, analityczno-doświadczalną metodę doboru uziarnienia kruszywa do betonów konstrukcyjnych oraz zasady kształtowania struktury betonu: w projektowaniu składu mieszanki, w aspekcie odporności na czynniki zewnętrzne i w procesie wibroprasowania mieszanki betonowej. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla inżynierów zajmujących się konstrukcjami betonowymi oraz technologów betonu. To także doskonały materiał dla studentów budownictwa, a zwłaszcza słuchaczy studiów doktoranckich oraz pracowników naukowych uczelni, jak również instytutów badawczych.

open