Home News CEMEX POLSKA – POSTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE W BRANŻY BETONU…
CEMEX POLSKA – POSTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE W BRANŻY BETONU…
0

CEMEX POLSKA – POSTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE W BRANŻY BETONU…

0
0

Postępujące rozwiązania technologiczne w branży betonu pozwalają realizować najbardziej nowoczesne projekty budowlane. Jednym z kluczowych kierunków rozwoju technologii betonowej jest prefabrykacja. Między innymi temu zagadnieniu poświęcone było seminarium pt. „Nowa jakość budowania – prefabrykacja i zielone budownictwo”, zorganizowane przez CEMEX Polska wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu w Warszawie.

Spotkanie odbyło się 23 października br. w Warszawie i zgromadziło ponad dziewięćdziesięciu uczestników, zainteresowanych tematyką zrównoważonego budownictwa i prefabrykacji. Honorowymi patronami seminarium byli: Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) oraz Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). Prezentowane podczas seminarium referaty potwierdzają, że nowoczesność w technologii betonu idzie w parze ze zrównoważonym rozwojem.

O perspektywach architektury betonowej mówił prof. Jan Słyk z Politechniki Warszawskiej. W swoim wystąpieniu przedstawił prefabrykację w kontekście możliwości zaspokajania indywidualnych potrzeb użytkowników obiektów betonowych. Z kolei Agnieszka Kalinowska-Sołtys, reprezentująca Stowarzyszenie Architektów Polskich, zwróciła uwagę na aspekty związane z powtórnym wykorzystaniem materiałów w budownictwie prefabrykowanym.

Nie zabrakło przykładów dobrych praktyk dotyczących innowacyjnych rozwiązań w budownictwie, które wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju, prezentowanych przez biura projektowe. Uczestnicy seminarium zapoznali się także z ciekawym, współczesnym projektem prefabrykowanego budownictwa mieszkalnego, zrealizowanego na warszawskiej Pradze.

Prelegenci zaadresowali także istotną tematykę emisji gazów cieplarnianych w budownictwie.  Zwrócono uwagę na istotność uwzględniania tego czynnika na etapie projektowania, pomysły na realizację terenów zielonych w sercu miasta oraz praktyczne aspekty, sprzyjające rozwijaniu prefabrykacji w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.       

Spotkanie zakończyło się dyskusją panelową, podczas której uczestnicy wskazywali na korzyści stosowania technologii prefabrykowanej. Debata potwierdziła, iż dla wykonania zrównoważonego budynku, niezmiernie istotny jest dobór odpowiednich materiałów budowlanych na etapie projektu. Debatujący podkreślili także duże znaczenie konstruktywnej współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu realizacji inwestycji, tj. producentami materiałów, architektami, projektantami, inwestorami oraz wykonawcami i użytkownikami obiektów, która może pozytywnie wpłynąć na środowisko oraz efektywność energetyczną na każdym etapie budowy.

Wśród prelegentów znaleźli się: Jan Słyk (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej), Agnieszka Kalinowska-Sołtys (APA Wojciechowski Architekci/SARP), Bartłomiej Kisielewski (Partner w Horizone Studio), Emilia Sobańska (BBGK Architekci), Jan Cieśla (Buro Happold Polska), Ewa Bykowska (Buszrem S.A.), Przemysław Borek (PEKABEX S.A.). Moderatorem panelu dyskusyjnego był Zbigniew Pilch (Stowarzyszenie Producentów Cementu).

To kolejne seminarium organizowane przez CEMEX, poświęcone prefabrykowanym technologiom betonowym. Poprzednie w tym cyklu spotkania poświęcone były trendom budownictwa mieszkaniowego. Celem spotkań jest przybliżanie idei „zielonego budownictwa”, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie prefabrykacji oraz optymalny dobór produktów i dostawców.

Rozwój i wdrażanie technologii materiałów budowlanych CEMEX jest częścią globalnego networku ds. badań i rozwoju, na czele z Centrum Badań CEMEX z siedzibą w Szwajcarii.

open